Navigácia

Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Katarína Miškárová Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10 104
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl-frekventanti 14
mediálna výchova v školskej praxi 21
Inovácie v riadení školy a školského zariadenia 0
Anna Bašková Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 63
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Rozvoj grafomitoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikácie detí v MŠ 14
Digitálne technológie v materskej škole 11
Mgr. Eva Gombárová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SEER a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 169
Mgr. Helena Chalupčíková Dopravná výchova v základných školách 6 61
mediálna výchova v školskej praxi 21
Rozvoj grafomitoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní II 12
Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní 14
Mgr. Darina Janíčková Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15 60
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky 12
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovaní 15
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikácie detí v MŠ 3
Terézia Klobučníková Obsahová reforma v materskej škole 10 24
Kreslenie v grafickom programe RNA 6
Rozvoj grafomitoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Mgr. Anna Michalková Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SEER a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 208
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Inovácie v riadení školy a školského zariadenia 0
Baltík-programovanie na základnej škole 14
Mgr. Anna Michálková Baltík-programovanie na základnej škole 14 14
Mgr. Monika Paliesková Metodika tvorby IVVP žiakov so špeciálnymi VVP v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 29
Výchovný poradca 17
Alena Peniaková Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre vychovávateľov 0 5
Rozvoj kordinačných schopností žiakov v primárnom vzdelávaní 5
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania 0
Mgr. Marianna Porubčanová Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15 68
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Dopravná výchova v základných školách 6
Zážitkové učenie v enviromentálnej výchove 14
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Drahomíra Smatanová Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania 6 6
Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania 0


© aScAgenda 2018.0.1097 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou,Dohňany 468
    Dohňany 468
  • 042/4671164
    0911 747 438

Fotogaléria