Navigácia

Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Katarína Miškárová mediálna výchova v školskej praxi 21 104
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl-frekventanti 14
Inovácie v riadení školy a školského zariadenia 0
Mgr. Anna Michalková Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25 208
Inovácie v riadení školy a školského zariadenia 0
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SEER a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Baltík-programovanie na základnej škole 14
Anna Bašková Digitálne technológie v materskej škole 11 63
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikácie detí v MŠ 14
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Rozvoj grafomitoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Mgr. Eva Gombárová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SEER a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 79 79
Mgr. Helena Chalupčíková mediálna výchova v školskej praxi 21 61
Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní 14
Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní II 12
Rozvoj grafomitoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Dopravná výchova v základných školách 6
Mgr. Darina Janíčková Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7 110
Základná obsluha počítača 8
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Rozvoj grafomitoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Kreslenie v grafickom programe RNA 6
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikácie detí v MŠ 14
Dopravná výchova v základných školách 11
Prípravné atestačné vzdelávanie k drehejj atestácii pre učiteľov 0
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Digitálne technológie v materskej škole 11
Mgr. Monika Paliesková Výchovný poradca 17 29
Metodika tvorby IVVP žiakov so špeciálnymi VVP v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Alena Peniaková Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre vychovávateľov 0 19
Rozvoj kordinačných schopností žiakov v primárnom vzdelávaní 14
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania 5
Mgr. Marianna Porubčanová Zážitkové učenie v enviromentálnej výchove 14 68
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Dopravná výchova v základných školách 6
Drahomíra Smatanová Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania 6 6


© aScAgenda 2018.0.1058 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.08.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou,Dohňany 468
    Dohňany 468
  • 042/4671164
    0911 747 438

Fotogaléria