Navigácia

Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Katarína Miškárová Inovácie v riadení školy a školského zariadenia 0 104
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
mediálna výchova v školskej praxi 21
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl-frekventanti 14
Anna Bašková Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikácie detí v MŠ 14 63
Digitálne technológie v materskej škole 11
Rozvoj grafomitoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Mgr. Eva Gombárová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SEER a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 169
Mgr. Helena Chalupčíková mediálna výchova v školskej praxi 21 61
Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní II 12
Rozvoj grafomitoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní 14
Dopravná výchova v základných školách 6
Mgr. Darina Janíčková Základná obsluha počítača 8 63
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Rozvoj grafomitoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Dopravná výchova v základných školách 11
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikácie detí v MŠ 14
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Terézia Klobučníková Obsahová reforma v materskej škole 10 35
Digitálne technológie v materskej škole 11
Kreslenie v grafickom programe RNA 6
Rozvoj grafomitoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Mgr. Anna Michalková Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25 208
Inovácie v riadení školy a školského zariadenia 0
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SEER a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Baltík-programovanie na základnej škole 14
Mgr. Anna Michálková Baltík-programovanie na základnej škole 14 14
Mgr. Monika Paliesková Metodika tvorby IVVP žiakov so špeciálnymi VVP v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12 29
Výchovný poradca 17
Alena Peniaková Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre vychovávateľov 0 5
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania 0
Rozvoj kordinačných schopností žiakov v primárnom vzdelávaní 5
Mgr. Marianna Porubčanová Dopravná výchova v základných školách 6 68
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Zážitkové učenie v enviromentálnej výchove 14
Drahomíra Smatanová Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania 6 6
Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania 0


© aScAgenda 2018.0.1078 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou,Dohňany 468
    Dohňany 468
  • 042/4671164
    0911 747 438

Fotogaléria