Hlavná stránka

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
EKO-turistický Náplňou krúžku je lepšie spoznanie prírody, zapojenie sa do rôznych eko-súťaží a projektov, či turistické vychádzky do okolia.
Foto
Školský klub detí II.
Školský klub detí ranná
Športový 1.-4. Všestranne harmonicky rozvíjať kladný vzťah k celkovému pohybu, aj k správnemu držaniu tela. Rozvíjať vzájomnú spoluprácu, fantáziu, vlastnú predstavivosť, súdržnosť. Vzájomne sa počúvať a rešpektovať.
Foto
Tanečný krúžok Tanečný krúžok Súkromnej umeleckej školy Ladce
Všetkovedko na PC Učíme sa hrou je krúžok zameraný hlavne na rozvíjanie jazykových vedomostí a zručností detí formou didaktických hier, básničiek či pesničiek na PC.
Foto
Z každého rožku trošku. Cieľom krúžku je viesť žiakov k formovaniu estetického vzťahu ku skutočnosti, k vnímaniu krásy okolo seba,pestovať zmysel pre poriadok a cit, k rozvoju jemnej motoriky, rozlišovaniu farieb, osvojeniu si zručností pri práci s drobným materiálom – papierom, modelovacou hmotou, textilom a iným materiálom.
Foto

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou,Dohňany 468
    Dohňany 468
  • 042/4671164
    0911 747 438

Fotogaléria