Navigácia

Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
EKO-turistický Náplňou krúžku je lepšie spoznanie prírody, zapojenie sa do rôznych eko-súťaží a projektov, či turistické vychádzky do okolia.
Hráme sa zdravo mesiac prírodnín a práce s nimi, radosť z jesene, modelovaním k rozvoju jemnej motoriky, upokojenie mysle, hravá tvorivosť detí, cvičíme v telocvični – dbáme na správne držanie tela, posilňujeme chrbtové svalstvo, rozvoj predstavivosti – práca s odpadovým materiálom, užijeme si snehovú nádielku – ak nevyjde počasie náhradný program v telocvični
Hravá angličtina s PC Angličtina hrou je krúžok zameraný hlavne na rozvíjanie jazykových vedomostí a zručností detí formou didaktických hier, básničiek či pesničiek na PC.
ŠKD
Športový 1.-4. Všestranne harmonicky rozvíjať kladný vzťah k celkovému pohybu, aj k správnemu držaniu tela. Rozvíjať vzájomnú spoluprácu, fantáziu, vlastnú predstavivosť, súdržnosť. Vzájomne sa počúvať a rešpektovať.

© aScAgenda 2018.0.1058 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.08.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou,Dohňany 468
    Dohňany 468
  • 042/4671164
    0911 747 438

Fotogaléria