Hlavná stránka

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
EKO-turistický Náplňou krúžku je lepšie spoznanie prírody, zapojenie sa do rôznych eko-súťaží a projektov, či turistické vychádzky do okolia.
Logopedická intervencia Logopedické cvičenia na úpravu reči a rozvoj slovnej zásoby . Určené pre deti MŠ .
Matematika hrou Zahraj si s nami matematické hry a určite si ju obľúbiš. Navyše si ju aj natrénuješ do školy. Toto bude škola hrou!
Rozvíjanie špecifických funkcií Práca so špeciálnym pedagógom a logopedické cvičenia.
ŠKD
Športový 1.-4. Všestranne harmonicky rozvíjať kladný vzťah k celkovému pohybu, aj k správnemu držaniu tela. Rozvíjať vzájomnú spoluprácu, fantáziu, vlastnú predstavivosť, súdržnosť. Vzájomne sa počúvať a rešpektovať.
Všetkovedko na PC Učíme sa hrou je krúžok zameraný hlavne na rozvíjanie jazykových vedomostí a zručností detí formou didaktických hier, básničiek či pesničiek na PC.

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.08.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou,Dohňany 468
    Dohňany 468
  • 042/4671164
    0911 747 438

Fotogaléria