Hlavná stránka

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Lesnícke dopoludnie s p. Petrom Ďurišom a jeho kolegami

  Dnes k nám do školy zavítali lesníci. Pod vedením p. Petra Ďuriša a jeho kolegov sme sa vzdelávali v lesnej pedagogike.

  Naučili nás, prečo je dôležité vysádzať nové stromy. Prakticky sme si to aj vyskúšali. Spoločnými silami sme vysadili do našej novej dúhovej záhrady ďalších päť stromčekov.  Vďaka aktivite sme sa dozvedeli o kolobehu života stromov a čo to aj o práci lesníkov. V klbkovej hre sme zase zistili, že v prírode všetko so všetkým súvisí. Nakoniec sme sa otestovali v spoznávaní zvieracích stôp.

   Zažili sme veľmi zaujímavé a podnetné chvíle. Zahrali sme sa, zabavili, no zároveň sme sa mnohé naučili.

 • Planetárium

  Dnes sme navštívili KRAJSKÚ  HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA v Žiari nad Hronom. Deti si mohli pozrieť slnko a pútavú celooblohovú projekciu o vesmire.

 • OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

  Na túto tému sme tvorili básničky, plagáty, darčeky a pripravili kultúrny program do obecného rozhlasu.

 • Jablkové koláče

  Tento mesiac je zameraný na jablko, jesenné plody a ich využitie. Tvoríme, vystavujeme, sušíme, odšťavujeme, pečieme a ochutnávame. Ďakujeme všetkým rodičom a starým rodičom, ktorí sa zapojili a upiekli so svojimi deťmi výborné koláčiky. Bolo z čoho vyberať a chutnať.

 • Vzácna návšteva

  Minulý týždeň nás navštívil žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Deti ho privítali krákym kultúrnym programom - piesňami, básničkami, hrou na flaute a v závere mu podarovali vlastnoručne vyrobený darček.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno  - Obrázok 1                    

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že so súhlasom zriaďovateľa udeľuje riaditeľka ZŠ s MŠ Dohňany , na deň 29.októbra 2018 (pondelok) RIADITEĽSKÉ VOĽNO. Materská škola je v tento deň otvorená.

  30. 10. 2018 je štátny sviatok 

  od 31.10 do 02.11. sú jesenné prádzniny.

  V dňoch 30.10. do 02. 11. so súhlasom zriaďovateľa bude prevádzka materskej školy prerušená , otvorená bude od 05.11. v bežnom režime.

  Nástup do školy a škôlky  je 5.11.2018.

                                                                                                                            Mgr. Katarína Miškárová


 • Tárajko a Popletajka

  Tárajko a Popletajka

  Dnes sme mali krásny koncert, ktorý potešil všetky naše deti. Do spevu a tanca nás zapojili Tárajko, Popletajka a ujo Fúzik. V závere nám podarovali CD s ich pesničkami a spoločne sa vyfotili s každou triedou. Deťom sa vystúpenie veľmi páčilo a tešia sa na ďalšie stretnutie.

 • Jeseň

  Naše jesenné tvorenie v škole...

 • Jesenná atmosféra...

  Novú tabuľovú stenu vo vestibule školy využívame i počas vyučovacieho procesu. Na tému jeseň takto tvorili naši štvrtáci. 

   

 • Oznam o krúžkoch

  V nasledujúcom týždni začína v ZŠ s MŠ Dohňany krúžková činnosť.  V tomto roku sa otvára  aj tanečný krúžok  pod záštitou ZUŠ Ladce. Nakoľko sa krúžku budú zúčastňovať aj žiaci iných škôl v popoludňajších hodinách, prosíme rodičov, aby rešpektovali pravidlá našej školy a zdržiavali sa len vo vstupných priestoroch školy. Dieťa si tam prevezmú i odovzdajú vedúci krúžkov. Ďakujeme, že to  budete rešpektovať, a tým udržiavať čistotu priestorov školy pre našich žiakov.

  ĎAKUJEME...

 • Čo je u nás nové...

  Novinky: nová stena pri jedálni, krásny kútik pri vstupe do škôlky, nová tabuľová stena pri školskej šatni, schody s násobilkou, vybranými slovami, anglickými slovíčkami a náš druhý deň v škole...

 • Začiatok školského roka 2018/2019

  Prvý pondelok v septembri bol začiatkom nového školského roka 2018/2019. Privítali sme nových prváčikov, ktorí boli prijatí medzi veľkých školákov po splnení rôznych úloh. Pani riaditeľka Mgr. Katarína Miškárová a pán starosta Ing. Milan Panáček popriali všetkým žiakom a zamestnancom školy veľa úspechov pri plnení úloh. Prajeme veľa úspechov v školskom roku 2018/2019.

 • Platby !

  Vážení rodičia, všetky platby za starvu a poplatky za materskú školu a školský klub sa budú platiť v septembri. Hneď prvý deň obdržíte oznámenie o platbe a bude ju potrebné uhradiť do 13.09.2018,

  Platby sa nemenia:

  strava  MŠ - 26,80,- €

              ZŠ - 21,19,- €

  ŠKD      ranná - 2,- €

            poldenná- 7,- €

            celodenný - 9,-€

  MŠ                      15,- €

                                                                                                                            Mgr. Katarína Miškárová

 • Zoznam vecí potrebných v MŠ

  • kópiu zdravotného preukazu poistenca
  • prezuvky (pevné, otvorené, prípadne ortopedické)
  • pohodlné oblečenie na prezlečenie do triedy
  • náhradné oblečenie
  • pyžamo
  • plášť na výtvarné aktivity
  • potreby na ústnu hygienu : zubná kefka, pasta + pohár
  • Hygienické vreckovky - 2 . 10 x 10 bal. alebo vyťahovacie – 2 balíky

  Všetky veci, ktoré má dieťa v materskej škole, treba označiť menom (okrem náhradného oblečenia).

 • Pripravte sa na nový školský rok.

  Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste pripravili pre svoje dieťa školské pomôcky podľa zoznamu a snažili sa celý školský rok o to, aby Vaše dieťa malo každý deň v poriadku pripravené všetko, čo do školy potrebuje a v takom stave, aby mohlo nerušene a bez stresu pracovať zároveň so svojimi spolužiakmi. Školskú tašku, zošity, peračník a zrkadielko si otvorte a skontrolujte každý deň. Tešíme sa na spoluprácu.

  Pomôcky pre I. stupeň

  Peračník:

  • ceruzky (vždy zastrúhané)
  • pastelky (vždy zastrúhané)
  • Strúhadlo zatváracie
  • Guma
  • Plniace pero (odporúčané značky TORNÁDO alebo STABILO, prípadne na bombičku)
  • nožnice (kvalitné)

  Výtvarná výchova:

  • pracovný plášť (košeľa, tričko)
  • vodové farby – nie okrúhle poschodové
  • Štetce – okrúhle č. 6, plochý č. 8
  • voskovky
  • igelit na lavicu
  • handrička na utieranie štetcov
  • škatuľa na pomôcky VV – tvrdší kartón
  • igelit na lavicu
  • umelú nádobu na vodu
  • všetko podpísať a priniesť v škatuli (napríklad od topánok)

  Telesná výchova:

  • Cvičebný úbor – tepláky alebo legíny, biele tričko, biele ponožky
  • Cvičebná obuv – cvičky alebo tenisky s bielou podrážkou
  • 1 ks označené textilné vrecko

  Hygiena:

  • 1 ks malý uterák označený menom s uškom na zavesenie
  • 2 balenia vyťahovacích papierových vreckoviek

  Ostatné:

  • Prezúvky alebo sandále iba s bielou podrážkou /označiť menom/, vsuvky z bezpečnostných dôvodov neodporúčame.
  • 1 ks textilné vrecko na prezuvky – označené
  • Obaly na učebnice a zošity
  • Prefotený preukaz zdrav. poistenia

  Pomôcky, ktoré zabezpečí škola a žiaci ich budú mať v škole- nekupujte .

  • Farebný papier
  • Zošity č. 512,513,510, 523, 524,
  • SADU predpisových zošitov k Šlabikáru Lipka
  • zošity s pomocnou linajkou
  • slovníček č. 624
  • výkresov A4
  • výkresov A3
  • plastelína
  • Tyčinkové lepidlo 

  Privítame akúkoľvek sponzorskú pomoc v podobe kancelárskeho materiálu na prácu v triede.

 • Záver školského roka 2017/18

  Posledný júnový piatok bol posledným dňom, kedy sa odovzdávalo vysvedčenie a žiaci boli odmenení za zber, súťaže a prácu v škole. Naši štvrtáci sa rozlúčili so všetkými spolužiakmi a pedagógmi veľmi pekným programom. Prajeme všetkým príjemné prázdniny!

 • „Zlatý odznak Radovana Kaufmana“.

  V rodisku nášho zlatého paralympionika zo Sydney 2000 sa dnes o 9:00 hod. začal druhý ročník podujatia „Deň Radovana Kaufmana – deň mladých“. Dopoludňajší program prebehne na Námestí SNP a jeho súčasťou bude finále súťaže o „Zlatý odznak Radovana Kaufmana“. Aj naši dvaj žiaci sa zúčastnili o zlatý odznak a boli veľmiúspešný. Barborka sa umiestnila na treťom mieste a Matej bol najlepší medzi chlapcami v kategórii 10 ročných. Deti sa stretli s olympijskými paraolympionikmi Jakubom Krakom a Jánom Riapošom. Podujatie bolo super a nálada výborná.

 • Zvieratá v škole

  Dnes si naši žiaci mohli do školy doniesť svojich miláčikov zo sveta zvieracej ríše. Pochválili sa svojim spolužiakom a porozprávali im ako sa o nich starajú.

 • Odznak Radovana Kaufmana

  Pre deti  základných škôl  bežného typu i špeciálnych základných škôl  vo veku  6 - 10 rokov realizuje Slovenský paraolympijský výbor v rámci svojho projektu "Deň Radovana Kaufmana" športovú súťaž pohybovej zdatnosti Zlatý odznak Radovana Kaufmana. 

  Základného kola súťaže sa v tomto roku zúčastnilo 26 škôl bežného typu a 3 špeciálne základné školy, spolu v nich 2.549 žiakov, ktorí získali 219 zelených, 1281 modrých a 1049 červených odznakov pohybovej zdatnosti.

  Zisk jednotlivých odznakov závisí od celkového počtu bodov, dosiahnutých v troch jednoduchých športových disciplínach – skok z miesta, hod plnou loptou, beh 4x10 metrov.

  Približne 50-tka z nich bude mať česť zabojovať o zisk toho najcennejšieho odznaku – Zlatého odznaku, v rámci veľkého finále súťaže v Partizánskom.  

  Za našu školu postúpili do celoslovenského finále Matej Markovič a Barbora Komárová

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,Dohňany 468
  Dohňany 468
 • 042/4671164
  0911 747 438

Fotogaléria