Hlavná stránka

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Dopravná výchova
Dramatická výchova DRA
Etická výchova ETV
Hudobná výchova HUV
Informatika INF
Matematika MAT
Mladý záchranár MLZ
Náboženská výchova NBVe
Náboženská výchova NBVk
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Telesná a športová výchova TSV
Terapeuticko - konzultačné cvičenia TKC
Vlastiveda VLA
Voľnočasové aktivity ŠKD VAS
Výtvarná výchova VYV
Vzdelávacie aktivity ŠKD VZS

© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou,Dohňany 468
    Dohňany 468
  • 042/4671164
    0911 747 438

Fotogaléria