Hlavná stránka

Školský klub detí

                       

Tematický plán ŠKD na školský rok 2018/2019

September: Vitajte v ŠKD

Témy mesiaca: Zoznamujeme sa, orientujeme sa

 1. Orientácia v ŠKD, vítanie prvákov, organizácia práce, práva a povinnosti detí, školský poriadok ŠKD, BOZ
 2. Spomienky na prázdniny, výzdoba okien a priestorov školy
 3. V záhrade – ovocie a zelenina, pozorujeme počasie, jeseň sa blíži
 4. Spoznávame svoje okolie a Slovensko

Október: Jeseň – pani bohatá

Témy mesiaca:    

       Úcta k starším – Aktivity pre starých rodičov a deti, program    pre babičky.

       Jabĺčko – Aktivity o jablku a úrode našich záhrad

 1. Jabĺčko, úroda
 2. Úcta k starším – Moja rodina – pomoc je prirodzená vec...
 3. Doprava - cesta do školy, cesta nie je ihrisko
 4. Šarkaniáda, halloween

November: Príde zima, bude mráz

Témy mesiaca:

     Strom zdravia – zdravé stravovanie, čo robíme pre svoje zdravie

     Tešíme sa na Vianoce – Príprava na vianočné dni a najkrajšie sviatky roka

 1. Škriatok Špinďúrik – čistota pol života
 2. Zdravá výživa – predchádzame chorobám
 3. Fajčenie škodí zdraviu – protidrogová tematika
 4. Vianočné tvorenie, výzdoba

December: Čas vianočný, čas sviatočný

Témy mesiaca: Mikuláš – Besiedka, Mikulášske trhy

 1. Mikuláš, čo v tom koši máš?
 2. Tešíme sa na Vianoce  - tradície
 3. Robíme si radosť, chystáme darčeky, zdobíme

Január: Nenudíme sa

Témy mesiaca:

     Zimné radovánky – zimné športové aktivity

     Euro k euru – šetrenie a míňanie peňazí

 1. Kto sa hrá sa nenudí,
 2. Zimná príroda a zvieratá v zime
 3. Snehové radosti a starostlivosť o svoje zdravie
 4. Finančná gramotnosť

Február: Veselé fašiangy   

Témy mesiaca:

     Tradície našej obce – tradičné sviatky v našej obci – fašiangy, maškarný ples, vítanie jari 

 1. Ľudové tradície
 2. Kamarátstvo a darčeky - valentínske  prekvapenia
 3. Pripravme si karneval – sladkosti, výzdoba, masky, tanec

Marec: Mesiac múdrosti a fantázie

Témy mesiaca:

     Kniha - môj kamarát – čítam, čítaš čítame

     Veľká noc – Aktivity k sviatku jari

 1. Jarné zobúdzanie – jar v prírode
 2. Kniha je môj kamarát – obal a záložka do knihy
 3. Voda a jej význam – šetrenie vodou
 4. Pripravujeme sa na veľkonočné sviatky

Apríl: Veľkonočné sviatky – oslava jari

Témy mesiaca:

     Bez prírody sa to nedá – šetrenie prírody, spoznávanie prírodného bohatstva

 1. Veľkonočné zvyky a tradície
 2. Mesiac lesov – kreslíme, tvoríme, šetríme
 3. Triedenie odpadov, zber

Máj: Moja rodina, moja vlasť

Témy mesiaca:

     Moja rodina – spolu zvládneme viac

 1. Moja rodina
 2. Deň matiek
 3. Naša vlasť, naša obec
 4. Turistika a ochrana prírody – chránené rastliny a zvieratá

Jún: Mesiac detí, leto

Témy mesiaca:

Športujem, cvičím, rastiem – Športová olympiáda, bicykel, netradičné športy

 1. MDD
 2. Talentárium - moje záľuby
 3. Deň otcov, vysnívaná dovolenka a cestovanie
 4. Hodnotenie práce, tešíme sa na prázdniny, upratovanie v ŠKD

 

 

 

  

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,Dohňany 468
  Dohňany 468
 • 042/4671164
  0911 747 438

Fotogaléria