Hlavná stránka

Novinky školský rok 2018/2019 školský rok 2017/2018 školský rok 2016/2017

materská škola

novinky

Olympijský deň

Olympiáda v materskej škole, ktorú sme pripravili pre naše deti preverila ich rýchlosť, obratnosť a zručnosť. Súťažili v troch disciplínach – beh, skok z miesta a hod do diaľky loptičkou.  Všetky deti sa snažili podať čo najlepšie výkony, súťažili a športovali s veľkou radosťou. Za odmenu získali diplomy, medaily ako aj drobnú sladkosť.

Od 21.5. – 25.5.2018 mohli deti prísť do škôlky na bicykli, kolobežke alebo odrážadle. Cieľom bolo zvýšiť ich fyzickú aktivitu a zdravie. Počas tohto týždňa si deti aj zasúťažili, pretekali v rýchlosti a cyklistických zručnostiach. Taktiež zbierali pečiatky na kartu Petra Sagana.  Na konci týždňa boli deti odmenené za svoju vytrvalosť, získané body a umiestnenie v súťaži ovocím a sladkosťami.

V stredu, 6.6.2018 sme sa vybrali na výlet do Púchova. Najskôr sme navštívili pracovisko hasičov, ktorí nám ochotne porozprávali o svojej práci. Ukázali nám zariadenie a vybavenie zbrojnice, hasičské autá a vysunuli na ukážku dlhý hasičský rebrík. Deti si samé mohli vyskúšať oko sa drží   prúdnica, ako sa sedí v hasičskom aute, prejsť sa po plošine auta. Odtiaľ sme prešli do kultúrneho domu, kde sme si v kine pozreli veselú kreslenú rozprávku. Na obed sme sa vrátili do materskej školy unavení, ale spokojní a plní nových zážitkov.

Pri príležitosti MDD vládla v našej škôlke od rána veselá nálada. V tento výnimočný deň sme pre deti  pripravili športovú súťaž na školskom dvore, kde plnili rôzne úlohy.  Víťazmi boli všetci  a za odmenu dostali medailu. Nemohla chýbať ani sladká odmena v podobe balíčka pre každé dieťa.  Oslavovali sme potom aj vo vnútri  tancom a pohybom  na  diskotéke. Na tvárach  detí hral úsmev a to je to najdôležitejšie.

V týždni od 21.5 – 25.5.2018 si deti materskej školy užili  veľa zábavy a radosti na plaveckom výcviku na plavárni v Púchove.   Deti sa zoznámili s vodou, otužovali sa,  naučili sa skákať do vody, ponárať sa a plávať. Ukázali, že sa vody neboja, poriadne sa v nej vyšantili.

 

V mesiaci máji sme deťom rôznymi aktivitami približovali čo je rodina a význam rodiny. Cez ne deti pochopili, že rodina je pocit istoty keď nás niečo trápi, keď sme osamelý  a práve vtedy je tu a pomôže, na svoju rodinu sa môžeme vždy spoľahnúť.

Svoj vzťah deti vyjadrovali kresbami: moja rodina, portréty, rodostrom, darčeky,  ako aj námetovými hrami.

Radostné zážitky pri akciách v spolupráci rodiny s MŠ /Deň matiek, Deň detí / obohatili  detskú predstavivosť o dobre fungujúcej rodine.

Talentárium MŠ

O tom, že máme v materskej škole aj talentované deti svedčia získané diplomy:

  • Vesmír očami detí – výtvarná súťaž – postup do celoslovenského kola
  • Talentárium MŠ  - prehliadka malých talentov, ktoré každoročne usporadúva CVČ Včielka v Púchove – na ktorej nás reprezentovali výtvarnou tvorbou a svojim spevom tri deti – Dianka, Maťko a Amanda.

 

V pondelok 21.5. sme si vypočuli krásny výchovný koncert na motívy hudby W.A. Mozarta. Operný  príbeh Bastiena a Bastienky deti veľmi zaujal, pobavil a poučil.

9.5. 2018 opäť všetky deti potešilo bábkové divadlo zo Žiliny  o mimozemšťanoch, ktorí nám pripomenuli, že si máme chrániť našu planétu pred znečisťovaním odpadom. Deti sa veselou a hravou formou naučili, že odpadky patria do koša a odpad sa musí triediť.

Ku  Dňu matiek, prvú májovú nedeľu,  naši škôlkari aj školáci potešili svoje mamičky, babičky aj tety milým vystúpením. Pripravili si pre ne tančeky, piesne i básne a svojim prejavom vyčarili úsmevy na tvárach a potešili všetky srdiečka.

V stredu 25.4.2018 potešilo všetky deti žilinské divadlo „ Divadlo zo šuflíka. Zábavno – výchovné divadielko s názvom „ Janko a Marienka „ svojim obsahom poučilo aj zabavilo. Klasická rozprávka s modernými  vsuvkami s možnosťou zapojenia sa detí do deja. Menšie i väčšie deti spolupracovali , radili hlavným hrdinom , reagovali na situácie,  ktoré im umožňovali byť priamymi aktérmi deja. Takáto kombinácia vždy zaujme , nenecháva deti pasívne.

Projektový týždeň krojov sme ukončili  vynesením Moreny. Dlhý krojovaný sprievod školákov, škôlkárov, ale aj  rodičov a známych, ktorí sa k nám pripojili  na ceste od základnej školy mieril na  hlavný most v obci. Počas sprievodu sme spievali ľudové  pesničky,  ku ktorým más sprevádzali  žiaci zo základnej školy spolu s pánom  Klinovským  hrou na ozembuchoch.  Na moste sme sa rozlúčili s Morenou, naposledy sme jej zatancovali a zaspievali. Nakoniec sme ju zapálili  a hodili do vody. Takto sme zahnali zimu a veríme, že nás čakajú už len teplé, krásne, slnečné dni.

V mesiaci apríl deti navštívili poľnohospodárske družstvo v Dohňanoch, čím si upevnili vedomosti z edukačných aktivít na tému Gazdovský dvor. Hospodárka deťom ukázala kravičky aj malé teliatka. Vysvetlila im, čo všetko sa dá vyrobiť z mlieka, čím sa zvieratká chovajú a ako sa treba o ne starať.

Netradičným a zaujímavým bol v našej materskej škole „Týždeň kroja“. Deťom sme priblížili život v minulosti prezentáciou krojov, ľudových piesní, tancov, zvykov. V spolupráci s rodičmi si deti vyskúšali „ šaty“, ktoré sú už dnes vzácnou spomienkou. Deti si ich s hrdosťou obliekali po celý týždeň. Tie deti, ktoré kroje nemali, boli aspoň vyzdobené mašličkou, stužkou, košieľkou, sukničkou s náznakom folklórneho prvku.

Ďakujeme rodičom, ktorých náš týždeň folklóru oslovil a podporili nás v tejto milej aktivite a spoločne s učiteľkami si zaspomínali na časy dávno minulé.

 

26.3. 2018 prišiel medzi deti do MŠ spisovateľ Matej Zámečník z Trenčína, ktorý píše prózu pre deti predškolského a školského veku. Porozprával im o svojej knihe - Nakresli si príbeh  a o tom, ako vznikali rozprávky v nej. Zaujímavosťou je to, že do tejto knihy si deti môžu kresliť a písať postrehy z vypočutého deja.

Na záver pán spisovateľ deťom prečítal rozprávku o šteniatku a deti mu spätnou väzbou nakreslili pekné obrázky  z prečítanej rozprávky.

V škôlke sa deti dozvedia veľa zaujímavého. Môj deň s obľúbenou knihou bol zameraný na vzbudenie záujmu detí o knihu. Porozprávali sme sa o tom, ako kniha vzniká a ako s ňou treba zaobchádzať. Deti si priniesli svoje vlastné knihy, z ktorých sme si potom pred spaním čítali.

Navštívili sme aj knižnicu v ZŠ. Tu sme  mali možnosť vidieť veľa zaujímavých a pekných kníh. Oboznámili sa s tým ako prebieha požičiavanie knižky, ktorá sa im v knižnici zapáči. Všetci sme si spolu s pani učiteľkou prečítali obrázkové čítanie Psíček Tom a jeho trampoty.

V rámci rozvoja kreativity a výtvarného cítenia si deti skúsili vyrobiť vlastnú knižku.. Najmenšie deti si za pomoci pani učiteľky vyrobili svoje vlastné záložky do knižky

Ako vieme, už samotný J. A. Komenský skonštatoval, že názornosť je základom správneho vyučovania. Preto považujeme návštevu školy so škôlkarmi ako výbornú príležitosť pozrieť si skutočné vyučovanie v prvej triede.

 Prváci nás milo privítali a ukázali nám, ako vedia písať pomocou interaktívnej tabule a do svojich písaniek.  Počuli sme, ako vedia čítať, aké básne a piesne sa učia, aj ako si každé ráno rozcvičujú ruku, aby vládala pekne písať.

Počas návštevy v škole sme pozorne pozerali vôkol seba, aby nám nič z toho, čo robia veľkí prváci neuniklo.

Na záver návštevy nám pani učiteľka  spolu s deťmi odovzdala darčeky, ktoré si pre nás pripravili. Najviac nás potešil naozajstný šlabikár. Vyučovacia hodina v škole sa nám veľmi páčila. Tešíme sa, že v septembri sa do školy vrátime opäť, tento krát už ako noví prváci.

V mesiaci   február sme v materskej škole s deťmi uskutočnili projekt na tému:  Šetríme  peniažteky - finančná gramotnosť.

Deti sa učili porozumieť, prečo treba šetriť peniaze, hračky  a veci okolo seba.

Výchovno-vzdelávací projekt plnili  na interaktívnej tabuli vo výučbovom programe - Šetríme s Proxíkom.

Deti si  zhotovili peňaženky, pokladníčky, hrali sa námetové hry na obchod. Poznávali eurá, predškoláci hravo manipulovali s mincami a zvládali jednoduché príklady z matematiky.

V pondelok 5.februára sme si v priestoroch materskej školy pozreli milé divadielko O neposlušnej Alici.  Bolo veselé, zaujímavé ale aj poučné. Deti si zaspievali s hudobným sprievodom, vylúštili vtipné hádanky, nakreslili pekné obrázky, mali radosť  a dobrú náladu.

V jeden krásny deň žiadne dieťa neprišlo do materskej školy bez masky. Konal sa tu totiž karneval. Deti sa zmenili na rozličné rozprávkové bytosti alebo zvieratká. Trieda ožila hudbou a veselou zábavou. Masky sa zabávali, tancovali, spievali, navštívili aj kamarátov v základnej škole, ukázali sa aj pani kuchárkam v kuchyni.  Tety kuchárky všetkým deťom pripravili občerstvenie - dobré mafiny a ovocné taniere.

Deti si z tohto dňa odniesli množstvo krásnych zážitkov a sladkú odmenu.

 

Tak ako každý rok, tak aj tento nám na školskom roku pribudli nové kŕmidlá a búdky pre vtáčikov. Deti vtáčiky pravidelne kŕmia a starajú sa o ne. Takto sa starajú a kŕmia aj kačičky, ktoré plávajú po blízkom potoku a deti  pozorujú ich život pri vode po celý rok.

Krásne zimné počasie a snehovú nádielku si deti  užívali s veľkou radosťou. Na školskom dvore vyrástlo množstvo snehuliakov a snehových stavieb. S pani učiteľkami uskutočnili turistickú vychádzku do blízkeho okolia, kde sa poriadne vyšantili v sehu.

Posledný deň v škôlke pred Vianocami si deti s pani učiteľkami spravili malú hostinu.  Vyzdobili si stoly, zapálili sviečky a pustili si vianočné piesne. Na stoly si nachystali vlastnoručne vyzdobené medovníčky a vanilkové rožky. Porozprávali sa o zvykoch a tradíciách počas Vianoc v našich domácnostiach, pripomenuli si hlavný dôvod  a význam tohto krásneho sviatku. Spoločne si zaželali krásne a spokojné Vianoce v kruhu rodiny , veľa zdravia, lásky a spokojnosti.

V pondelok 11.12. čakalo v škôlke na všetky deti veľké prekvapenie. Pani  Ondejčíková doniesla do materskej školy  medovníky, ktoré doma napiekla.  Pripravila pre deti aj cukrovú hmotu, perličky, farebné guľôčky a všetko potrebné na zdobenie medovníkov. Deti si posadali ku stolíkom, porozdávali sme im pripravené dobroty a deti sa pustili s chuťou  do práce.  V triede vládla príjemná, tvorivá atmosféra. Všetci sa veľmi  snažili ozdobiť svoje medovníčky čo najkrajšie.

Celý december sa niesol v znamení príprav na najkrajšie sviatky v roku – na Vianoce. Deti si vyrobili vianočné ozdoby a ozdobili nimi stromček ako aj  celú škôlku.  Svoje tajné želania nakreslili na pozdravy a poslali Ježiškovi. Spoločne s pani učiteľkami upiekli aj vianočné vanilkové rožky.  Pri voňavom pečení  sa  všetkým zbiehali slinky na takú dobrotu.

Mikuláš zavítal aj ku nám do  materskej školy. Deti ho privítali s radosťou a spoločne mu zaspievali aj zatancovali. Mikuláš sa s nimi zabavil a jeho malý pomocník čertík porozdával deťom za odmenu balíčky so sladkosťami.

Žijeme zdravo

O význame zdravej výživy sme sa učili hravou formou,  pri rôznych činnostiach.

  •  Spoločne sme si pozreli prezentáciu – Zdravý životný štýl.
  • Deti samostatne vytvárali pyramídu zdravých a nezdravých potravín, triedili ich a pomenúvali.
  • Pozreli si rozprávku o Bambuľke a chorom medvedíkovi.
  • Vymodelovali z kartónov ovocie a zeleninu a vymaľovali ich farbami
  • Predškoláci  sa naučili od pani učiteľky vyrobiť chutnú presnidávku, ktorou pohostili aj menšie deti
  • Vymaľovali a vystrihli košík s ovocím
  • Zahrali si námetovú hru: Na obchod

Ako správne separovať odpad sme sa naučili na besede, ktorá sa  dňa 11.11. uskutočnila v našej škole. Deti si mohli hravou formou vyskúšať, či vedia kam správne   odhodiť obal z jogurtu, z  presnidávky alebo mlieka. Ako pomôcku mali farebné zmenšeniny reálnych kontajnerov na odpad. Aj takouto formou učíme deti od útleho veku separovaniu odpadu a tým chrániť životné prostredie.

V pondelok 13. novembra sme si pozreli milé divadielko „Domček na stračej nôžke“. Deti sledovali príbeh o nezbednom chlapcovi, ktorý sa stratil v lese. Cestu domov našiel vďaka svojej šikovnosti a múdrosti. Dokázal správne odpovedať na 3 otázky, ktoré mu dala ježibaba. Deti si vypočuli množstvo pesničiek, pomáhali chlapcovi odpovedať na otázky a spolu s ním si zatancovali.

Úcta k starším - MŠ

„Každý kto je malý chlapec, bude raz aj dedko.

Dedka všetci v úcte majú, dedko vie vždy všetko.

Každé dievča bude raz aj milá, stará babka.

Pre nás je od babky pusa ako cukor sladká.“

V mesiaci október sme sa zamerali na aktivity k Mesiacu úcty k starším. Medzi deti do MŠ zavítali starí rodičia z folklórnej skupiny Konopa. P. Janovcová prečítala deťom pekné rozprávočky, p. Lešková, p.Guričanová s p. Mušákom im porozprávali o starých časoch, o svojom detstve. Prišli oblečení v krásnych Dohnianskych krojoch a spolu s deťmi si zaspievali a zatancovali. Deti ich odmenili veľkým potleskom a vopred pripravenými milými  pozdravmi.

V našej škôlke máme veľmi radi zvieratká, preto sme sa potešili ježkovej návšteve. Deti boli nadšené, mnohé z nich ešte nikdy nevideli živého ježka. Porozprávali sme sa o tom čo má rád, kde býva a ako prečká zimu. Nakoniec sme ježka, ako správni ochranári, vypustili späť do prírody.

V priebehu septembra sme na našich prechádzkach v okolí MŠ objavovali krásy jesene  a vždy sme si niečo z prírody priniesli do škôlky. Z týchto prírodnín sme vyrábali rôzne pekné výtvory. Maľovaním, modelovaním, lepením i strihaním sme u detí  rozvíjali fantáziu a tvorivosť.

Do jesennej tvorby sa zapojili aj rodičia. Výtvory detí aj ich rodičov bolo možné si pozrieť na výstave, ktorá sa konala v nedeľu v popoludňajších hodinách.

 

Vo štvrtok 12.10.2017 sa deti MŠ spolu so žiakmi ZŠ zúčastnili výchovného koncertu v DKT Dohňany. Koncert bol zameraný na známe ľudové piesne z rôznych regiónov Slovenska. Spolu s umelcami z Bratislavy si zaspievali známe piesne aj deti.

V piatok 29.9.2017 sa naša MŠ zapojila do akcie    s názvom  Európsky týždeň športu, ktorého cieľom bolo nabádať  ľudí k aktívnemu pohybu. Naše deti sa zapojili  do tohto podujatia hrami so švihadlami ako napríklad preťahovanie, preskoky cez švihadlo, štafetovým závodom dvojíc.

Deťom sa to veľmi páčilo a už sa tešia na ďalšie spoločné športovanie.

Posledný septembrový týždeň bol v našej MŠ venovaný bezpečnosti detí na ceste do materskej školy, ale aj mimo nej. Zážitkovým učením, kedy si deti zhotovili svoj vlastný semafor z keksíkov, nutely  a lentiliek,  si upevňovali poznatky o dopravných značkách a pravidlách cestnej premávky.

Začiatok školského roka

V novom školskom roku 2017/2018 sme privítali v našej materskej škole 56 detí. Tieto budú rozdelené do troch tried. 

Všetkým deťom želáme, aby sa im v materskej škole páčilo a chodili sem s radosťou.

MDD