Navigácia

Navigácia

Novinky školský rok 2017/2018 školský rok 2016/2017

materská škola

novinky

V pondelok 5.februára sme si v priestoroch materskej školy pozreli milé divadielko O neposlušnej Alici.  Bolo veselé, zaujímavé ale aj poučné. Deti si zaspievali s hudobným sprievodom, vylúštili vtipné hádanky, nakreslili pekné obrázky, mali radosť  a dobrú náladu.

V jeden krásny deň žiadne dieťa neprišlo do materskej školy bez masky. Konal sa tu totiž karneval. Deti sa zmenili na rozličné rozprávkové bytosti alebo zvieratká. Trieda ožila hudbou a veselou zábavou. Masky sa zabávali, tancovali, spievali, navštívili aj kamarátov v základnej škole, ukázali sa aj pani kuchárkam v kuchyni.  Tety kuchárky všetkým deťom pripravili občerstvenie - dobré mafiny a ovocné taniere.

Deti si z tohto dňa odniesli množstvo krásnych zážitkov a sladkú odmenu.

 

Tak ako každý rok, tak aj tento nám na školskom roku pribudli nové kŕmidlá a búdky pre vtáčikov. Deti vtáčiky pravidelne kŕmia a starajú sa o ne. Takto sa starajú a kŕmia aj kačičky, ktoré plávajú po blízkom potoku a deti  pozorujú ich život pri vode po celý rok.

Krásne zimné počasie a snehovú nádielku si deti  užívali s veľkou radosťou. Na školskom dvore vyrástlo množstvo snehuliakov a snehových stavieb. S pani učiteľkami uskutočnili turistickú vychádzku do blízkeho okolia, kde sa poriadne vyšantili v sehu.

Posledný deň v škôlke pred Vianocami si deti s pani učiteľkami spravili malú hostinu.  Vyzdobili si stoly, zapálili sviečky a pustili si vianočné piesne. Na stoly si nachystali vlastnoručne vyzdobené medovníčky a vanilkové rožky. Porozprávali sa o zvykoch a tradíciách počas Vianoc v našich domácnostiach, pripomenuli si hlavný dôvod  a význam tohto krásneho sviatku. Spoločne si zaželali krásne a spokojné Vianoce v kruhu rodiny , veľa zdravia, lásky a spokojnosti.

V pondelok 11.12. čakalo v škôlke na všetky deti veľké prekvapenie. Pani  Ondejčíková doniesla do materskej školy  medovníky, ktoré doma napiekla.  Pripravila pre deti aj cukrovú hmotu, perličky, farebné guľôčky a všetko potrebné na zdobenie medovníkov. Deti si posadali ku stolíkom, porozdávali sme im pripravené dobroty a deti sa pustili s chuťou  do práce.  V triede vládla príjemná, tvorivá atmosféra. Všetci sa veľmi  snažili ozdobiť svoje medovníčky čo najkrajšie.

Celý december sa niesol v znamení príprav na najkrajšie sviatky v roku – na Vianoce. Deti si vyrobili vianočné ozdoby a ozdobili nimi stromček ako aj  celú škôlku.  Svoje tajné želania nakreslili na pozdravy a poslali Ježiškovi. Spoločne s pani učiteľkami upiekli aj vianočné vanilkové rožky.  Pri voňavom pečení  sa  všetkým zbiehali slinky na takú dobrotu.

Mikuláš zavítal aj ku nám do  materskej školy. Deti ho privítali s radosťou a spoločne mu zaspievali aj zatancovali. Mikuláš sa s nimi zabavil a jeho malý pomocník čertík porozdával deťom za odmenu balíčky so sladkosťami.

Žijeme zdravo

O význame zdravej výživy sme sa učili hravou formou,  pri rôznych činnostiach.

  •  Spoločne sme si pozreli prezentáciu – Zdravý životný štýl.
  • Deti samostatne vytvárali pyramídu zdravých a nezdravých potravín, triedili ich a pomenúvali.
  • Pozreli si rozprávku o Bambuľke a chorom medvedíkovi.
  • Vymodelovali z kartónov ovocie a zeleninu a vymaľovali ich farbami
  • Predškoláci  sa naučili od pani učiteľky vyrobiť chutnú presnidávku, ktorou pohostili aj menšie deti
  • Vymaľovali a vystrihli košík s ovocím
  • Zahrali si námetovú hru: Na obchod

Ako správne separovať odpad sme sa naučili na besede, ktorá sa  dňa 11.11. uskutočnila v našej škole. Deti si mohli hravou formou vyskúšať, či vedia kam správne   odhodiť obal z jogurtu, z  presnidávky alebo mlieka. Ako pomôcku mali farebné zmenšeniny reálnych kontajnerov na odpad. Aj takouto formou učíme deti od útleho veku separovaniu odpadu a tým chrániť životné prostredie.

V pondelok 13. novembra sme si pozreli milé divadielko „Domček na stračej nôžke“. Deti sledovali príbeh o nezbednom chlapcovi, ktorý sa stratil v lese. Cestu domov našiel vďaka svojej šikovnosti a múdrosti. Dokázal správne odpovedať na 3 otázky, ktoré mu dala ježibaba. Deti si vypočuli množstvo pesničiek, pomáhali chlapcovi odpovedať na otázky a spolu s ním si zatancovali.

Úcta k starším - MŠ

„Každý kto je malý chlapec, bude raz aj dedko.

Dedka všetci v úcte majú, dedko vie vždy všetko.

Každé dievča bude raz aj milá, stará babka.

Pre nás je od babky pusa ako cukor sladká.“

V mesiaci október sme sa zamerali na aktivity k Mesiacu úcty k starším. Medzi deti do MŠ zavítali starí rodičia z folklórnej skupiny Konopa. P. Janovcová prečítala deťom pekné rozprávočky, p. Lešková, p.Guričanová s p. Mušákom im porozprávali o starých časoch, o svojom detstve. Prišli oblečení v krásnych Dohnianskych krojoch a spolu s deťmi si zaspievali a zatancovali. Deti ich odmenili veľkým potleskom a vopred pripravenými milými  pozdravmi.

V našej škôlke máme veľmi radi zvieratká, preto sme sa potešili ježkovej návšteve. Deti boli nadšené, mnohé z nich ešte nikdy nevideli živého ježka. Porozprávali sme sa o tom čo má rád, kde býva a ako prečká zimu. Nakoniec sme ježka, ako správni ochranári, vypustili späť do prírody.

V priebehu septembra sme na našich prechádzkach v okolí MŠ objavovali krásy jesene  a vždy sme si niečo z prírody priniesli do škôlky. Z týchto prírodnín sme vyrábali rôzne pekné výtvory. Maľovaním, modelovaním, lepením i strihaním sme u detí  rozvíjali fantáziu a tvorivosť.

Do jesennej tvorby sa zapojili aj rodičia. Výtvory detí aj ich rodičov bolo možné si pozrieť na výstave, ktorá sa konala v nedeľu v popoludňajších hodinách.

 

Vo štvrtok 12.10.2017 sa deti MŠ spolu so žiakmi ZŠ zúčastnili výchovného koncertu v DKT Dohňany. Koncert bol zameraný na známe ľudové piesne z rôznych regiónov Slovenska. Spolu s umelcami z Bratislavy si zaspievali známe piesne aj deti.

V piatok 29.9.2017 sa naša MŠ zapojila do akcie    s názvom  Európsky týždeň športu, ktorého cieľom bolo nabádať  ľudí k aktívnemu pohybu. Naše deti sa zapojili  do tohto podujatia hrami so švihadlami ako napríklad preťahovanie, preskoky cez švihadlo, štafetovým závodom dvojíc.

Deťom sa to veľmi páčilo a už sa tešia na ďalšie spoločné športovanie.

Posledný septembrový týždeň bol v našej MŠ venovaný bezpečnosti detí na ceste do materskej školy, ale aj mimo nej. Zážitkovým učením, kedy si deti zhotovili svoj vlastný semafor z keksíkov, nutely  a lentiliek,  si upevňovali poznatky o dopravných značkách a pravidlách cestnej premávky.

Začiatok školského roka

V novom školskom roku 2017/2018 sme privítali v našej materskej škole 56 detí. Tieto budú rozdelené do troch tried. 

Všetkým deťom želáme, aby sa im v materskej škole páčilo a chodili sem s radosťou.

MDD

Celé nedeľné popoludnie 28. mája sa nieslo v znamení radosti, smiechu a dobrej nálady. Deti si užívali spoločné radosti so svojimi rodinami a kamarátmi. Takmer každá rodinka súťažila so svojimi ratolesťami, vozili sa na kočiari, spoločne si pozerali výcvik psov a policajtov, ktorí sa predviedli v plnej paráde. Všetkým sa páčili aj kaskadérske kúsky motorkárov ako aj hasiči. Krásne prežitý deň s nádherným počasím potešil všetkých účastníkov.

Plavecký výcvik

Naši predškoláci sa v týždni od 15.5 – 19.5. 2017 tešili y plaveckého výcviku. V bazéne to bola super trieda. Hravo zvládali plávanie, ponáranie i splývanie. Týždeň na plavárni nim ubehol ani sa nenazdali. V piatok na deti čakala odmena v podobe mokrého vysvedčenia. Najlepší plavci zaplávali až 12 metov. Vysvedčenie všetkých veľmi potešilo a ocenenie bolo pre všetkých zaslúžené.

Rodina

O tom, čo je to rodina, jej funkcia a význam rodiny sa deti dozvedeli počas májových dní. Pomocou prezentácie sme im priblížili, ako vyrastie v rodine človiečik a čo všetko musí dokázať, aby z neho vyrástol dospelý človek. Ako sa ďalej rodina rozrastá a kto do nej patrí nerobilo predškolákom ťažkosti. Dokázali to zostrojením rodostromu. Malé deti si vzájomne poukazovali fotografie svojich rodičov, starých rodičov a súrodencov.

Deň matiek

Svojim vystúpením v DKT Dohňany potešili deti mamičky, babičky a všetky ženy. Tančeky, básničky a piesne patrili len im. Výnimočný deň si všetci užili.

Na mamičky mysleli deti už v MŠ a pripravili pre ne darčeky z lásky – kvety aj pozdravy. Myšlienka lásky a poďakovania bola aj vo výtvarných prácach na tému: Kto sa zmestí do môjho srdiečka a kresby: Moja mamička.

 

V časopise Vrabček 3/2017 opäť uverejnili kresbu našej šikovnej maliarky Nelky Macháčovej.  K jej úspechu jej gratulujeme.

Prebúdzanie jarnej prírody nás nabádalo k uprataniu školského dvora po dlhej zime. Deti zobrali do rúk hrable, lopaty, fúrik, metly a pod vedením p. učiteliek vyupratovali celý areál školy. Teraz sa tam bude krásne, čisto hrať.

 

Pri príležitosti Dňa Zeme sme si rozprávali  o živote na našej zemi, o prírode. Deti si samé nasiali semienka žeruchy, trávy ,obilia. Učili sa, ako  sa treba o rastlinky starať a čo potrebujú k svojmu rastu.

Ku Dňu Zeme  sme sa vybrali na dlhšiu vychádzku pod heslom “Hurá do prírody“, spoznávať jej krásy a mať radosť z pohybu. Do materskej školy prišli plné krásnych zážitkov.

Pred spaním si deti počúvali rozprávky o prírode a jej ochrane : Rozprávky z horského parku, Tatranské rozprávky, Čo videlo slniečko, Rozprávky z lesa. Spoznávali prírodu aj s IKT. Bolo to  poučné a zábavné.

Snažili sme sa  zasiať do sŕdc detí semienko lásky k našej matke -Zemi.

S našimi deťmi sme sa vybrali do družstva na exkurziu.  Po PD Dohňany nás sprevádzala odborná pracovníčka,  ktorá deťom ukázala, ako sa „ vyrába“ mliečko . Videli ustajnené kravičky, výrobňu mliečnych výrobkov, sklad sena, rôzne mechanizmy na obrábanie pôdy. No najviac sa tešili z malých teliatok v matečníku.

 Všetci si odniesli krásne zážitky!

V  Materskej škole v Dohňanoch individuálne pracujeme s talentovanými deťmi. Aj tento rok  sa naše najväčšie talenty zúčastnili prehliadky talentov materských škôl v okrese Púchov v Talentáriu, ktoré organizoval CVČ Včielka v Púchove.

Vo výtvarnom odbore škôlku  reprezentovali výtvarníčky : Nela Macháčová, Anastázia Mikušová a Viktória Drahniaková. Ich výtvarné práce  s tematikou Veľkej noci boli  vystavené v CVČ.

Veľký úspech „ zožal“ Frederik Oláh so svojim sólovým tanečným HIP-HOPovým  vystúpením. Nafilmovali ho do televízie a urobili  s ním krátky rozhovor. Deti boli ocenené pamätnými medailami a balíčkami, ktorým sa veľmi potešili.