Navigácia

Navigácia

Novinky školský rok 2017/2018 školský rok 2016/2017

materská škola

novinky

Európsky týždeň športu

V piatok 29.9.2017 sa naša MŠ zapojila do akcie    s názvom  Európsky týždeň športu, ktorého cieľom bolo nabádať  ľudí k aktívnemu pohybu. Naše deti sa zapojili  do tohto podujatia hrami so švihadlami ako napríklad preťahovanie, preskoky cez švihadlo, štafetovým závodom dvojíc.

Deťom sa to veľmi páčilo a už sa tešia na ďalšie spoločné športovanie.

Bezpečná cesta do škôlky

Posledný septembrový týždeň bol v našej MŠ venovaný bezpečnosti detí na ceste do materskej školy, ale aj mimo nej. Zážitkovým učením, kedy si deti zhotovili svoj vlastný semafor z keksíkov, nutely  a lentiliek,  si upevňovali poznatky o dopravných značkách a pravidlách cestnej premávky.

Začiatok školského roka

V novom školskom roku 2017/2018 sme privítali v našej materskej škole 56 detí. Tieto budú rozdelené do troch tried. 

Všetkým deťom želáme, aby sa im v materskej škole páčilo a chodili sem s radosťou.

MDD

Celé nedeľné popoludnie 28. mája sa nieslo v znamení radosti, smiechu a dobrej nálady. Deti si užívali spoločné radosti so svojimi rodinami a kamarátmi. Takmer každá rodinka súťažila so svojimi ratolesťami, vozili sa na kočiari, spoločne si pozerali výcvik psov a policajtov, ktorí sa predviedli v plnej paráde. Všetkým sa páčili aj kaskadérske kúsky motorkárov ako aj hasiči. Krásne prežitý deň s nádherným počasím potešil všetkých účastníkov.

Plavecký výcvik

Naši predškoláci sa v týždni od 15.5 – 19.5. 2017 tešili y plaveckého výcviku. V bazéne to bola super trieda. Hravo zvládali plávanie, ponáranie i splývanie. Týždeň na plavárni nim ubehol ani sa nenazdali. V piatok na deti čakala odmena v podobe mokrého vysvedčenia. Najlepší plavci zaplávali až 12 metov. Vysvedčenie všetkých veľmi potešilo a ocenenie bolo pre všetkých zaslúžené.

Rodina

O tom, čo je to rodina, jej funkcia a význam rodiny sa deti dozvedeli počas májových dní. Pomocou prezentácie sme im priblížili, ako vyrastie v rodine človiečik a čo všetko musí dokázať, aby z neho vyrástol dospelý človek. Ako sa ďalej rodina rozrastá a kto do nej patrí nerobilo predškolákom ťažkosti. Dokázali to zostrojením rodostromu. Malé deti si vzájomne poukazovali fotografie svojich rodičov, starých rodičov a súrodencov.

Deň matiek

Svojim vystúpením v DKT Dohňany potešili deti mamičky, babičky a všetky ženy. Tančeky, básničky a piesne patrili len im. Výnimočný deň si všetci užili.

Na mamičky mysleli deti už v MŠ a pripravili pre ne darčeky z lásky – kvety aj pozdravy. Myšlienka lásky a poďakovania bola aj vo výtvarných prácach na tému: Kto sa zmestí do môjho srdiečka a kresby: Moja mamička.

 

V časopise Vrabček 3/2017 opäť uverejnili kresbu našej šikovnej maliarky Nelky Macháčovej.  K jej úspechu jej gratulujeme.

Prebúdzanie jarnej prírody nás nabádalo k uprataniu školského dvora po dlhej zime. Deti zobrali do rúk hrable, lopaty, fúrik, metly a pod vedením p. učiteliek vyupratovali celý areál školy. Teraz sa tam bude krásne, čisto hrať.

 

Pri príležitosti Dňa Zeme sme si rozprávali  o živote na našej zemi, o prírode. Deti si samé nasiali semienka žeruchy, trávy ,obilia. Učili sa, ako  sa treba o rastlinky starať a čo potrebujú k svojmu rastu.

Ku Dňu Zeme  sme sa vybrali na dlhšiu vychádzku pod heslom “Hurá do prírody“, spoznávať jej krásy a mať radosť z pohybu. Do materskej školy prišli plné krásnych zážitkov.

Pred spaním si deti počúvali rozprávky o prírode a jej ochrane : Rozprávky z horského parku, Tatranské rozprávky, Čo videlo slniečko, Rozprávky z lesa. Spoznávali prírodu aj s IKT. Bolo to  poučné a zábavné.

Snažili sme sa  zasiať do sŕdc detí semienko lásky k našej matke -Zemi.

S našimi deťmi sme sa vybrali do družstva na exkurziu.  Po PD Dohňany nás sprevádzala odborná pracovníčka,  ktorá deťom ukázala, ako sa „ vyrába“ mliečko . Videli ustajnené kravičky, výrobňu mliečnych výrobkov, sklad sena, rôzne mechanizmy na obrábanie pôdy. No najviac sa tešili z malých teliatok v matečníku.

 Všetci si odniesli krásne zážitky!

V  Materskej škole v Dohňanoch individuálne pracujeme s talentovanými deťmi. Aj tento rok  sa naše najväčšie talenty zúčastnili prehliadky talentov materských škôl v okrese Púchov v Talentáriu, ktoré organizoval CVČ Včielka v Púchove.

Vo výtvarnom odbore škôlku  reprezentovali výtvarníčky : Nela Macháčová, Anastázia Mikušová a Viktória Drahniaková. Ich výtvarné práce  s tematikou Veľkej noci boli  vystavené v CVČ.

Veľký úspech „ zožal“ Frederik Oláh so svojim sólovým tanečným HIP-HOPovým  vystúpením. Nafilmovali ho do televízie a urobili  s ním krátky rozhovor. Deti boli ocenené pamätnými medailami a balíčkami, ktorým sa veľmi potešili.

Jar sme privítali spoločne na hudobno-divadelnom predstavení VÍTANIE JARI v Dome kultúrnych tradícií. Deti hravou formou vstupovali do predstavenia, čím sa zahrali na malých hercov a zaspievali si známe detské pesničky.

V rámci týždňovej témy o doprave sme mali možnosť pozrieť si prácu polície priamo v akcii. Pred školou kontrolovali dodržiavanie rýchlosti a dopravných predpisov. Príslušník polície deťom porozprával o svojej práci  a o tom, ako je dôležitá pre bezpečnosť na cestách.

Deti sa veľmi potešili návšteve babičky Zorky Baškovej, ktorá im prečítala krásne rozprávky. Deti ich s napätím  a radosťou počúvali. Aj predškoláci milo prekvapili malé deti, keď si pripravili divadielko a prišli im zahrať rozprávočku O troch prasiatkach a O koze rohatej.

 Ďalšie stretnutie s rozprávkou čakalo deti v obecnej knižnici, ktorú navštívili, aby sa na chvíľu stali malými čitateľmi. Tu si s radosťou poprezerali knižky a porozprávali sa o tom, ako sa s nimi zaobchádza, aby nám robili radosť čo najdlhšie.

Návšteva u prvákov

Predškoláci navštívili žiakov prvého ročníka ZŠ aby videli, čo ich čaká na budúci školský rok. Prváci im ukázali čo sa už naučili, ako vedia čítať i počítať. Za to ich obdarovali peknými ručne vyrobenými záložkami do knihy Predškoláci navštívili žiakov prvého ročníka ZŠ aby videli, čo ich čaká na budúci školský rok. Prváci im ukázali čo sa už naučili, ako vedia čítať i počítať. Za to ich obdarovali peknými ručne vyrobenými záložkami do knihy.

O tom, že KNIHA JE MôJ KAMARÁT, sme si rozprávali v priebehu celého marca. Každé z detí si prinieslo svoju najmilšiu knižku a spoločne sme si z nich čítali. Deti sa naučili, akú dlhú cestu musí ich obľúbená knižka prekonať, kým príde až do ich rúk. Deti z malej triedy si samé vyrobili prvú knihu a záložku do nej. Predškoláci si tiež vyrobili leporelo, pekne si ho vyfarbili a vymysleli obal na knihu podľa vlastnej fantázie.

Testy školskej zrelosti

21.2 - 22.2. 2017 sa uskutočnili v materskej škole testy školskej zrelosti  pod vedením psychológov zo Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Púchove. Tu deti ukázali čo všetko vedia ako sú pripravené na školu.

ŠportoVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zdravá stravavanie, zdravá výživa, ale aj duševné zdravie je dôležité pre zdravý životný štýl detí. Pomocou zaujímavých učebných pomôcok sa deti naučili poznávať zdravé a nezdravé potraviny, v interaktívnych hrách ich triedili, pomenúvali, kŕmili zvieratká.

Deti mali veľkú radosť z dramatizácie rozprávky: „Ako psíček s mačičkou piekli tortu.“ Zistili, že jesť treba iba zdravé potraviny, a nie samé sladkosti. S elektronickou hračkou  včielkou Bee-Bot programovali kroky včielky a posielali ju na zdravé ovocie a zeleninu.

Mesiac február sa niesol v znamení  zdravého životného štýlu, fašiang a detského karnevalu. Deti sa starostlivo pripravovali, vyzdobili celú škôlku, v prvej triede si vyrobili veselých šaškov technikou zapúšťania farieb do klovatiny, predškoláci si zhotovili masky, karnevalové čiapky. Vo svojich maskách sa ukázali aj pani kuchárkam.

Dobré mafinky zase priniesol všetkým deťom Sebastiánko  Panáček a oslávil tak svoje narodeniny. Deti ďakujú jeho oteckovi cukrárovi.

 

24.2. konečne nastal ten dlho očakávaný deň, keď do MŠ namiesto detí prišli princezné a princovia, rôzne zvieratká, víly a rytieri, kvietky, lienky a včeličky – bol karneval. Deti mali dobrú náladu, veselo  tancovali, pohrali sa s balónmi, navštívili aj  karneval  žiakov v škole. Všetky masky boli krásne, preto všetky boli odmenené drobnou sladkosťou.

Pri prezeraní prezentácie Proxík a šporenie, ako aj pri hre na obchod sa deti učili nakupovať a pracovať s financiami. Pochopili, že ak si chcú niečo kúpiť,  musia na to našetriť.

Dňa 19.01.2017 sme pre naše deti pripravili na školskom dvore rôzne športové súťaže. Jednotlivé družstvá súťažili  proti sebe. Všetky deti, ktoré sa zúčastnili súťaže dostali sladkú odmenu.

Súťažili sme aj v triede v skupinových športových súťažiach. Deti najviac potešilo cvičenie s plyšovými hračkami.

Časopis Vrabček odmenil našu predškoláčku Nelku Macháčovú vo výtvarnej súťaži. Za odmenu dostala peknú knižku a sladkosti.

Gratulujeme!

Dňa 12.01.2017 sme využili krásny deň a bohatú snehovú nádielku na uskutočnenie športového dňa pri lyžiarskom vleku. Naše deti spolu s pani učiteľkami a maminkou p. Janíčkovou sa boli voziť na  boboch alebo lopároch pri lyžiarskom vleku  v Dohňanoch.

Deti využili bohatú snehovú nádielku aj  na školskom dvore, kde postavali zo snehu snehuliakov, snehové iglu, pevnosti. Usmiati snehuliaci a rôzne stavby nám robili radosť na školskom dvore ešte dlhý čas. 

 Vo štvrtok  8.12. sme si pozreli divadelné predstavenie  Malí nezbedníci a Vianoce.

Príbeh detí, ktoré pochopili, že Vianoce nie sú len o darčekoch. Dôležitá je rodina, vzájomná láska, pomoc  a rozdávanie radosti aj druhým.

P. Jozef Satina priviezol do škôlky Mikuláša na krásnom koči s čiernym koníkom a povozil všetky deti po dedine. To bolo radostné prekvapenie! Ďakujeme mamičke Amandy Sapákovej za krásne dopoludnie!