Hlavná stránka

2 % Vyhlásenie Textová podstrana

Rada rodičov

2 %

Vážení rodičia!                   

         Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 § 50 a 52 ods. 26 Vám umožňuje, aby ste sumu zodpovedajúcu  2%  vypočítanej ročnej zaplatenej dane za kalendárny rok 2016 nenechali štátu,ale poukázali nejakej právnickej osobe.


          Dovoľujeme si Vás preto osloviť s prosbou, aby ste tento príspevok poukázali Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ                v Dohňanoch

          Tento príspevok bude použitý na skvalitnenie vzdelávacej činnosti Vašich detí.

 

Čo treba urobiť?

  1. Tlačivá si môžete Vy alebo Vaše dieťa vyzdvihnúť u pani riaditeľky školy.
  2. Požiadate svojho zamestnávateľa o vyplnenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  3. Toto potvrdenie spolu s vyplneným priloženým Vyhlásením pošlete po svojom dieťati naspäť do školy do 25. apríla 2017 alebo sami odovzdáte na daňovom úrade v mieste bydliska.

 

V mene Vašich detí Vám ďakujeme.        

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou,Dohňany 468
    Dohňany 468
  • 042/4671164
    0911 747 438

Fotogaléria