• slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

    • Milí žiaci, rodičia a priatelia...
     Srdečne Vás pozývame na slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022
     dňa 30.júna 2022 o 8,00 hod. v ZŠ s MŠ Dohňany

     8,00 hod. Slávnostné ukončenie školského roka
     9,00 hod. Vysvedčenia
     10,00hod. Obed
     Prevádzka ŠKD je do 12,00 hod.
     Materská škola je v prevádzke - bez zmeny.
    • Vyučovanie od 20.06.2022

    • Pondelok podľa rozvrhu.
     Utorok podľa rozvrhu.
     Streda podľa pokynov triednej učiteľky do 11,20 hod.
     Štvrtok podľa pokynov triednej učiteľky do 11,20 hod.
     Piatok podľa pokynov triednej učiteľky do 11,20 hod.
  • Zvonenia

   • Štvrtok18. 8. 2022
   • Ďakujeme za spoluprácu

   • ĎAKUJEME RODIČOM, PRIATEĽOM ŠKOLY ZA RÔZNE POMÔCKY, OPRAVY A DARČEKY PRE DETI

    rodine Jurčíkovej a rodine Klobučníkovej  - za pomoc pri uskladnení peletiek

    p. Jurčíkovi - za pomoc pri skladaní nábytku,

    p. Segešovi - za vecný dar,

    rodina Fízeľová, Miškárová, Jurčíková, Garguláková, Gabková, Brišová, Maliníková Milica, Lišková, Gurínová- jesenné tvorenie v MŠ,

    rodina Gabková, Miková -  vecný dar ,

    rodina Mrocková Adrian, Trnková  - dekorácie na výzdobu,

    rodina Jakubíková, Sapáková, Trníková, Poliachová, Brečková, Šafáriková, Pišojová- materiál na prácu s deťmi,

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje