• OZNAMY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

    Školy a školské zariadenia sa riadia manuálmi COVID ŠKOLSKÝ SEMAFÓR. Od 31.5.2021 sa nachádzame v stupni ostražitosti 2 – oranžový okres. Povinnosťou je nosenie rúška v interiéri. Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako päť dní (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca predkladá čestné prehlásenie (Vyhlásenie o bezinfekčnosti (8) žiak a zákonný zástupca – platí od 17.5.2021) cez Edupage.
   • Pozvánka na BRIGÁDU

    Riaditeľstvo školy pozýva rodičov a priateľov školy na dobrovoľnícku brigádu v súvislosti s projektom rekonštrukcie strechy Základnej školy. / Vypratanie povalových priestorov / Pondelok 07.06.2021 o 15,00 hod. sa všetci stretneme v škole a pokúsime sa vyčistiť priestor povaly. Každá ruka sa zíde ( hlavne chlapská ). O dobrú náladu a občerstvenie sa postaráme.
  • Novinky

    • MDD
     • MDD

      Rôzne hry, aktivity a pátranie po poklade na školskom dvore boli náplňou tohto dňa.Počasie nám prialo a deti sa vyšantili.

     • Deň detí v MŠ

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň detí v MŠ.

      Prvý júnový týždeň, v materskej škole , bol venovaný deťom a ich sviatku. Od pondelka sme mali pripravený zaujímavý program. Deti mali možnosť vyskúšať si svoje zručnosti a šikovnosť v pohybových aktivitách, ktoré pripravili pani učiteľky. Deti kreslili na chodník, súťažili na školskom dvore a mali preteky na kolobežkách. Na koniec na deti čakala sladká odmena od organizácie Jednota dôchodcov Dohňany a pani riaditeľky. Deti boli veľmi šťastné a nadšené. Prežili sme spolu veľa pekných chvíľ.

     • Projektová úloha - RODINA

      Koncom mája sme sa v našej škole zamerali na tému RODINA. Počas vyučovacích hodín sa žiaci rozprávali a tvorili na danú tému rôzne výtvory. Žiaci 3. a 4. ročníka urobili krásne projekty o svojich rodinách v anglickom jazyku. Prváci, druháci a ostatní žiaci vytvorili svoje rodinné stromy a domčeky, vyplnili rôzne pracovné listy, dokreslili tváričky členov rodiny a ich emócie, nakreslili si vlastnú mačaciu rodinu a iné. Štvrtáci urobili veľký plagát, ktorý znázorňuje všetkých žiakov a zamestnancov školy s názvom VEĽKÁ ŠKOLSKÁ RODINA. Každý žiak školy si nakreslil svoj vlastný portrét, ktorý štvrtáci použili na plagáte. Nakoniec si upiekli veľmi chutnú bublaninu.

    • Projektová úloha Zem a príroda
     • Projektová úloha Zem a príroda

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Projektová úloha Zem a príroda.

      Každý rok 22. apríla je deň Zeme. Je to ekologicky motivovaný sviatok, kedy sa snažíme v oveľa väčšej miere poukazovať na ničenie a znečiťovanie životného prostredia, a možností jeho ochrany. Tento deň sa začal oslavovať v roku 1970. Naše deti sa tiež zapojili do projektovej úlohy Zem a príroda .Úlohou bolo oboznámiť deti do významu triedenia odpadu, vyčistiť okolie školky. Deti sadili rastlinky a pomocou výtvarných prác si utvrdzovali poznatky o našej planéte.

     • Online vyučovanie

      V minulom týždni sa deti z druhého ročníka učili online z domu spolu s deťmi, ktoré boli v škole. Takto žiaci, ktorí boli kvôli chorobe doma, využili možnosť, aby nevymeškali veľa učiva a pracovali spolu s ostatnými žiakmi v škole.

     • DEŇ ZEME

      22. apríl je DEŇ ZEME a aj na našej škole sme si ho pripomenuli. Robili sme rôzne aktivity v triede, v okolí školy, ale aj mimo areálu. Tvorili sme, čistili, hrabali a diskutovali o ochrane našej planéty.

     • Zápis prváčikov

      V stredu sme v našej škole privítali budúcich prvákov. Vyskúšali si školské lavice, spoločne splnili rôzne úlohy, zarecitovali nám básničky a pani riaditeľka ich prijala medzi riadnych školákov. Dostali rôzne darčeky a pamätný list. Budúci prváci boli veľmi šikovní, tešíme sa na nich.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Pondelok 14. 6. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Nadpis 2 % z daní

   • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 % !

    Finančné prostriedky budú použité na:

    • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
    • skvalitnenie vybavenia školy

    Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby-2020.pdf

     

   • Ďakujeme za spoluprácu

   • ĎAKUJEME RODIČOM, PRIATEĽOM ŠKOLY ZA RÔZNE POMÔCKY, OPRAVY A DARČEKY PRE DETI

    p. Jurčíkovi - za pomoc pri skladaní nábytku,

    p. Segešovi - za vecný dar,

    rodina Fízeľová, Miškárová, Jurčíková, Garguláková, Gabková, Brišová, Maliníková Milica, Lišková, Gurínová- jesenné tvorenie v MŠ,

    rodina Gabková, Miková -  vecný dar ,

    rodina Mrocková Adrian, Trnková  - dekorácie na výzdobu,

    rodina Jakubíková, Sapáková, Trníková, Poliachová, Brečková, Šafáriková, Pišojová- materiál na prácu s deťmi,