• Vitajte na stránke ŠKD II. oddelenie (1. a 2. ročník)

  • Vychovávateľka: Bc. Monika Laššáková 

   • December

   • Predvianočné obdobie sme v našom Školskom klube strávili príjemné chvíle. Deti sa v mesiaci december venovali najmä tematickým, t. j.  zimným a vianočným tvorivým činnostiam - mimo iného vyrábali pozdravy a pohľadnice pre najbližších, zimné roláže, vianočné dekorácie z koráliek či anjelikov, ktorými sme si ozdobili vianočný stromček v našom ŠKD, a spoločnými silami sme tiež zvládli vytvoriť krátku ilustrovanú knižku na motív príbehu Vianočné prekvapenie. Okrem toho sme sa venovali hraniu spoločenských, vedomostných, dramatických či pohybových, pozerali sme vianočné rozprávky, počúvali koledy a snažili sme sa naladiť na prichádzajúce sviatky. Dni do Vianoc nám odratúval adventný kalendár, ktorý ukrýval pre každého sladké prekvapenie. Keďže k vianočnému obdobiu neodmysliteľne patrí vianočné upratovanie, neobišlo ani nás. Fotky zachytávajúce činností detí si môžete pozrieť vo fotoalbume.

    Ani sme sa nenazdali a dlho očakávané, najkrajšie sviatky roka sú tu. Dúfajme, že zima so sebou prinesie i snehovú perinu a my si tak budeme môcť užiť prázdniny v plnej paráde, aby sme sa oddýchnutí a dobre naladení stretli opäť v Novom roku :) 

   • November

   • Po príjemne teplom októbrovom počasí nám mesiac november priniesol typické pochmúrne a daždivé jesenné dni, ktoré sme strávili v teple nášho Školského klubu. Tento mesiac sme sa v rámci projektovej témy venovali zdravej výžive a zdravému životnému štýlu - mimo iných aktivít sme napríklad zostavili pyramídu zdravia či pripravili zdravý ovocný šalát ako súčasť námetovej hry na reštauráciu. Martin na bielom koni k nám síce neprišiel, ale my sme sa vianočne naladení pustili do príprav výzdoby našej školy, takže sme vyrábali dekorácie na okná v podobe vločiek, pracovali na výrobe krbu či ozdôb na stromček (medovníkov zo slaného cesta a veselých snehuliačikov). Posledný novembrový týždeň sme zavŕšili projektovou témou, ktorej súčasťou bolo okrem iného zdobenie vianočného stromčeka. Vo vestibule našej školy sme inštalovali krb, na ktorom deti spoločne s pani vychovávateľkami pracovali, a vytvorili sme si tak pekný fotokútik, ktorý sme hneď využili na zhotovenie fotografií na vianočné priania, výroba ktorých nás čaká v nasledujúcom mesiaci. Deti sa okrem tvorivých a hrových činnosti venovali tiež riadeným didaktických hrám, ktoré slúžia na upevňovanie a rozvoj ich vedomostí a schopností. Fotky zachytávajúce činnosti detí v mesiaci november si môžete pozrieť vo fotoalbume.

   • Október

   • Spolu s mesiacom október k nám zavítalo babie leto, takže sme veľa času strávili vonku na školskom dvore a naplno si užívali posledné teplé dni v tomto roku. Okrem spontánnych hier detí sme sa venovali aj riadeným činnostiam podľa jednotlivých týždenných tém. Úvod mesiaca sme začali projektovou témou  - Jablko a jesenné plody. Mimo iného sme počas činnosti ŠKD v mesiaci október realizovali celoškolskú akciu Zábavné hry so šarkanom, ktorej cieľom bolo, aby sa deti zabavili a zasúťažili si s domavyrobenými šarkanmi. Svoju pozornosť sme tento mesiac venovali najmä našim starým rodičom, nakoľko mesiac október poznáme aj ako Mesiac úcty k starším. Deti sa pokúsili splniť niekoľko úloh v spolupráci so svojimi rodičmi či starými rodičmi, v rámci ktorých im vyrobili darčeky, zarecitovali básničku či pomohli v domácnosti ako prejav vďaky za ich starostlivosť a lásku. V neposlednom rade sme sa venovali témam Cesta nie je ihrisko, Čistota pol života, v rámci ktorej sme nielen upratovali náš ŠKD a školský dvor, ale tiež sme sa učili viazať šnúrky na topánkach, a tiež sme sa rozprávali o blížiacich sa sviatkoch - Sviatok všetkých svätých, Dušičky či Halloween. Posledné dni pred jesennými prázdninami sme vyrábali rôzne halloweenske dekorácie, ktorými sme vyzdobili našu školu. Fotky zachytávajúce činnosti detí v ŠKD si môžete pozrieť vo fotoalbume.

   • September

   • Prázdniny ubehli ako voda a my sme sa po dvoch mesiacoch oddychu a čerpania nových síl stretli v septembri opäť v školských laviciach. Nový školský rok priniesol našim prváčikom a druhákom novú pani vychovávateľku. Prvé dni sme sa teda v ŠKD venovali najmä zoznamovaniu, vytvorili sme si erb nášho oddelenia, porozprávali sme si naše zážitky a dobrodružstvá z leta. Ďalšie týždne v mesiaci september sme sa venovali témam Jeseň či Slovensko. Deti v rámci trávenia svojho voľného času rozvíjali svoje tvorivé, pracovné i pohybové zručnosti a zároveň si upevňovali osvojené či nadobúdali nové poznatky a vedomosti. Samozrejme, deti mali dostatok priestoru na vlastné aktivity a spontánne hry, a činnosti ŠKD boli vždy prispôsobované ich aktuálnym potrebám a záujmom. Fotografickú dokumentáciu si môžete pozrieť vo fotoalbume.