• Fotenie detí.

     • Vážení rodičia .

      Dostali sme ponuku odfotiť vaše dieťa a vytvoriť obraz na prírodnom plátne o veľkosti 40 x30 , 20x27. Bližšie informácie dostanete v letáčiku, ktorý dostanú vaše deti . Záväzne prihláste dieťa na fotenie a letáčik vráte pani učiteľke v triede.

      Fotenie bude 02.03.2021

     • Testovanie

     •  V súvislosti s  epidemiologickou situáciou na základe odporúčania epidemiologického konzília pristupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR k úprave formy vzdelávania podľa aktuálneho vývoja. Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021nasledovne:

      Platnosť testov –zákonných zástupcov žiakov a detí, platí sedem kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU.

      Testy –  musia sa dať otestovať  zákonní zástupcovia dieťaťa či žiaka, ktorí s ním žijú v   spoločnej domácnosti.

      Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

      Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zákonných zástupcov.

      Čestné prehlásenie a kópiu testu môžete posielať elektronicky cez rodičovské konto časť žiadosti. / poslať do pondelka ráno 7,00 hod./

       Na základe dohody so zriaďovateľom  bude testovanie pre zákonných zástupcov žiakova detí v nedeľu 21.februára  2021 od 8-18 hod (prestávka 12-13 hod) v Dome kultúrnych tradícii Dohňany. Budú zriadené dve odberové miesta - jedno pre občanov obce Dohňany a druhé pre občanov s pobytom mimo obce. Bližšie informácie samozrejme zverejníme😉

     • Od 8. 2. 2021 OTVORENÁ prevádzka MŠ a I. stupňa ZŠ

     • Na základe rozhodnutie ministra školstva a zriaďovateľa Obec Dohňany  bude otvorená prevádzka materskej školy a I. stupňa ZŠ od 8. februára 2021.

      Podmienkou otvorenia je:

      - negatívny test (antigénový alebo PCR) zákonných zástupcov MŠ, ZŠ, ktorého platnosť nie je staršia ako 7 dní,

      - testovanie antigénovými testami sa uskutoční: 

      v nedeľu 7. februára 2021 v DKT Dohňany  od 8,00 - 18,00 hod.

      Prevádzka MŠ a ŠKD je :

      od 6.00 hod. - 16.00 hod..

      Čestné vyhlásenie    Cestne_vyhlasenie.docx

      Rodičia, ktorí sa rozhodnú dieťa nechať doma - nemajú možnosť poberať pandemickú OČR!