• Pripravte sa na nový školský rok.

     • Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste pripravili pre svoje dieťa školské pomôcky podľa zoznamu a snažili sa celý školský rok o to, aby Vaše dieťa malo každý deň v poriadku pripravené všetko, čo do školy potrebuje a v takom stave, aby mohlo nerušene a bez stresu pracovať zároveň so svojimi spolužiakmi. Školskú tašku, zošity, peračník a zrkadielko si otvorte a skontrolujte každý deň. Tešíme sa na spoluprácu.

      Pomôcky pre I. stupeň

      Peračník:

      • ceruzky (vždy zastrúhané)
      • pastelky (vždy zastrúhané)
      • Strúhadlo zatváracie
      • Guma
      • Plniace pero (odporúčané značky TORNÁDO alebo STABILO, prípadne na bombičku)
      • nožnice (kvalitné)

      Výtvarná výchova:

      • pracovný plášť (košeľa, tričko)
      • vodové farby – nie okrúhle poschodové
      • Štetce – okrúhle č. 6, plochý č. 8
      • voskovky
      • igelit na lavicu
      • handrička na utieranie štetcov
      • škatuľa na pomôcky VV – tvrdší kartón
      • igelit na lavicu
      • umelú nádobu na vodu
      • všetko podpísať a priniesť v škatuli (napríklad od topánok)

      Telesná výchova:

      • Cvičebný úbor – tepláky alebo legíny, biele tričko, biele ponožky
      • Cvičebná obuv – cvičky alebo tenisky s bielou podrážkou
      • 1 ks označené textilné vrecko

      Hygiena:

      • 1 ks malý uterák označený menom s uškom na zavesenie
      • 2 balenia vyťahovacích papierových vreckoviek

      Ostatné:

      • Prezúvky alebo sandále iba s bielou podrážkou /označiť menom/, vsuvky z bezpečnostných dôvodov neodporúčame.
      • 1 ks textilné vrecko na prezuvky – označené
      • Obaly na učebnice a zošity
      • Prefotený preukaz zdrav. poistenia

      Pomôcky, ktoré zabezpečí škola a žiaci ich budú mať v škole- nekupujte .

      • Farebný papier
      • Zošity č. 512,513,510, 523, 524,
      • SADU predpisových zošitov k Šlabikáru Lipka
      • zošity s pomocnou linajkou
      • slovníček č. 624
      • výkresov A4
      • výkresov A3
      • plastelína
      • Tyčinkové lepidlo 

      Privítame akúkoľvek sponzorskú pomoc v podobe kancelárskeho materiálu na prácu v triede.

     • Záver školského roka 2017/18

     • Posledný júnový piatok bol posledným dňom, kedy sa odovzdávalo vysvedčenie a žiaci boli odmenení za zber, súťaže a prácu v škole. Naši štvrtáci sa rozlúčili so všetkými spolužiakmi a pedagógmi veľmi pekným programom. Prajeme všetkým príjemné prázdniny!

     • „Zlatý odznak Radovana Kaufmana“.

     • V rodisku nášho zlatého paralympionika zo Sydney 2000 sa dnes o 9:00 hod. začal druhý ročník podujatia „Deň Radovana Kaufmana – deň mladých“. Dopoludňajší program prebehne na Námestí SNP a jeho súčasťou bude finále súťaže o „Zlatý odznak Radovana Kaufmana“. Aj naši dvaj žiaci sa zúčastnili o zlatý odznak a boli veľmiúspešný. Barborka sa umiestnila na treťom mieste a Matej bol najlepší medzi chlapcami v kategórii 10 ročných. Deti sa stretli s olympijskými paraolympionikmi Jakubom Krakom a Jánom Riapošom. Podujatie bolo super a nálada výborná.

     • Zvieratá v škole

     • Dnes si naši žiaci mohli do školy doniesť svojich miláčikov zo sveta zvieracej ríše. Pochválili sa svojim spolužiakom a porozprávali im ako sa o nich starajú.

     • Odznak Radovana Kaufmana

     • Pre deti  základných škôl  bežného typu i špeciálnych základných škôl  vo veku  6 - 10 rokov realizuje Slovenský paraolympijský výbor v rámci svojho projektu "Deň Radovana Kaufmana" športovú súťaž pohybovej zdatnosti Zlatý odznak Radovana Kaufmana. 

      Základného kola súťaže sa v tomto roku zúčastnilo 26 škôl bežného typu a 3 špeciálne základné školy, spolu v nich 2.549 žiakov, ktorí získali 219 zelených, 1281 modrých a 1049 červených odznakov pohybovej zdatnosti.

      Zisk jednotlivých odznakov závisí od celkového počtu bodov, dosiahnutých v troch jednoduchých športových disciplínach – skok z miesta, hod plnou loptou, beh 4x10 metrov.

      Približne 50-tka z nich bude mať česť zabojovať o zisk toho najcennejšieho odznaku – Zlatého odznaku, v rámci veľkého finále súťaže v Partizánskom.  

      Za našu školu postúpili do celoslovenského finále Matej Markovič a Barbora Komárová

       

     • Olympijský deň

     • Dnes sme súťažili, športovali vyhrávali. Všetci súťažili a prekonávali sa. Všetkým gratulujem aj k malým úspechom.

     • Výlet

     • V tomto školskom roku sme sa boli pozrieť do Trenčína na Trenčiansky hrad a do múzeua v Župnom dome. Deťom sa všetko páčilo, pozorne počúvali výklad sprievodcov a získavali nové informácie. 

     • Netradičný deň MDD v škole

     • 1. júna si naši štvrtáci pripravili súťaže pre svojich mladších spolužiakov. Pripravili netradičné športové odpoludnie plné rôznych súťaži. Nakoniec vyhodnotili najlepších spolužiakov z každej triedy a odmenili ich maličkým darčekom. Víťazom gratulujeme a ďakujeme štvrtákom za pekný deň.

     • Koncert

     •  W. A. Mozart deťom – Bastien a Bastienka, hudobno - vzdelávací program. Veľmi pekná skrátená detská verzia známej opery Wolfganga Amadea Mozarta v slovenskom jazyku.

     • Na bicykli do školy

     •  

       

       

      Celý týždeň mohli žiaci a škôlkári prísť do školy na bicykli, kolobežke, korčuliach a získať pečiatku na kartu Petra Sagana. Na základe týchto pečiatok boli v závere týždňa odmenení zdravou, ale aj sladkou odmenou. Počas tohto cyklistického týždňa sme mali aj súťaž v bicyklovaní v jednotlivých kategóriach, kde si deti zmerali svoje cyklistické zručnosti.

     • DIVADLO

     • 9.5. sme mali divadelné predstavenie o mimozemšťanoch, ktorí nám pripomenuli, že si máme chrániť našu planétu pred znečisťovaním odpadom.

     • DEŇ MATIEK

     • Tradičným vystúpením na DEŇ MATIEK potešili naši škôlkari a školáci svoje mamičky, babičky a príbuzných počas prvej májovej nedele.

     • DIVADLO ZO ŠUFLÍKA

     • Predstavenie JANKO A MARIENKA - čarovná klasika v originálnom prevedení s bábkami v životnej veľkosti, sa deťom veľmi páčilo.

     • Zápis prvákov

     • Minulú stredu buduci prváčikovia ukázali svoje vedomosti a zručnosti pri riešení rôznych úloh. Všetci ich úspešne zvládli a v novom školskom roku sa stretneme v počte 17. Prajeme Vám veľa úspechov!

     • Slávik

     • Vyhodnotenie školského kola speváckej súťaže SLÁVIK:

      1. a 2. ročník - Veronika Chalaňová, Viktorka Drahniaková , Karinka Kubenová.

      3. a 4. ročník - Adelka Mušáková, Alex Drahniak, Eliáš Fedor.

      Všetkým blahoželáme!

     • BESEDA S POLICAJTKOU

     • 11.4. 2018 sme mali v našej škole besedu s pani policajtkou, ktorá žiakom pripomenula základné pravidlá správania sa na ceste, chodníku a pri stretnutí s cudzími ľuďmi. Beseda bola pútavá a deti sa aktívne zapájali do diskusie.


     • Zápis do1. ročníka

     • Prečo dať dieťa práve do našej školy?

       

      1. Blízkosť – najbližšie k Vášmu bydlisku   - vaše dieťa nemusí cestovať autobusom. Spomeňte si, keď musíte s dieťaťom vyjsť v silnom vetre či mraze, fujavici či daždi? Milé mamičky, Vy najčastejšie odprevádzate svoje ratolesti do školy. Neraz sa musíte postarať ešte o mladšie dieťa. Ráno je Vám vzácna každá chvíľka. Ušetrite si čas tým, že dieťa zapíšete pre Vás do najbližšej kvalitnej školy. Veď aj popoludní treba zájsť po neho.

      2. Bezpečnosť – dostať sa do budovy školy bez toho, aby ste museli prechádzať cez frekventovanú cestnú komunikáciu. Samostatnejšie deti prichádzajú do školy bez doprovodu už od prvých týždňov školskej dochádzky.

       

      • Vaše dieťa už zo škôlky dôverne pozná budovu školy aj pani učiteľky, nemá teda strach z niečoho nového;
      • Vášmu dieťaťu môže učiteľ v malom kolektíve detí v triede venovať oveľa viac času!

       Čo ponúka naša škola:

      • kvalitnú výchovu a vzdelávanie, tvorivú atmosféru, moderné vyučovacie metódy,
      • kvalifikovaných pedagogických zamestnancov,
      • moderné vybavenie tried – v každej je PC, dataprojektor, prehrávač CD a DVD,
      • vyučovanie pomocou interaktívnej tabule,
      • individuálny prístup k žiakom rešpektujúci osobnosť každého žiaka,
      • odbornú starostlivosť o deti so zdravotným znevýhodnením  (vývinové poruchy učenia, poruchy aktivity a pozornosti, poruchy správania, telesné postihnutie,...) - asistent učiteľa,
      • alternatívne vyučovacie postupy,
      • vyučovanie cudzieho jazyka od 1. ročníka,
      • zavedenie IKT do výchovno-vzdelávacieho procesu od 1. ročníka,
      • počítačovú učebňu (14 počítačov), internet
      • telocvičňu, školský areál, multifunkčné športové ihrisko,
      • v popoludňajších hodinách rôznorodú činnosť v záujmových krúžkoch podľa záujmu detí (napr. športový, šikovníček,  ekoturistický, hravá angličtina), 
      • pedagóga voľného času,
      • po vyučovaní pestrý program v Školskom klube detí,
      • možnosť absolvovať  plavecký výcvik,
      • možnosť absolvovať „Školu v prírode“,
      • školskú knižnicu otvorenú denne počas vyučovania,
      • kvalitné a zdravé stravovanie v školskej jedálni (celodenný pitný režim, mliečna desiata, ovocie, obed),
      •  rôzne školské kultúrne a športové podujatia: exkurzie, výlety, Šarkaniáda, Mikulášsky deň, Pasovačka prvákov, Deň Zeme, tvorivé dielne, zábavné a vedomostné súťaže, olympiády, aktivity v rôznych projektoch, prednášky,...
      1. Je na rodičoch, ako sa rozhodnú, škola im ponúka možnosť objednania zošito, učebníc z anglického jazyka a pomôcok na výtvarnú výchovu, vyjde to lacnejšie, ako keď si ich kúpia samostatne. Pripravíme tak pre deti rovnaké podmienky na prácu v škole.
      2. Obecné zastupiteľsto a starosta obce sa rozhodli podporiť rodiny budúcich prváčikov finančným príspevkom vo výške 100 €. Finančný príspeok poskytne obec Dohňany každému prváčikovi, ktorí nastúpi prvého septembra do našej Dúhoej školy.
      3. „Snažíme sa pomôcť rodičom žiako aspoň čiastočne pokryť ich výdavky, ktoré sú spojené s nástupom do školy“ uviedol starosta obce Ing. Milan Panáček.
      4. Podľa neho ide finančnú podporu, za ktorú môžu rodičia deťom kúpiť potrebné ybavenie do školy.