Hlavná stránka

Úspechy našich žiakov

Streda 20. 3. 2019

Kalendár

Prázdniny

 

Novinky

 • Skončilo sa fašiangové obdobie a my sme počas tohto projektového mesiaca tvorili, učili sa o fašiangoch, zvykoch a tradíciách, pozerali zaujímavé prezentácie a ukončili ho krásnym karnevalom. Vyzdobili sme si školu a tá sa premenila na krásny karnevalový sál. Deti sa premenili na rozprávkové bytosti,všetky boli nádherné. Zažili sme veľa tanca a zábavy.

 • Moderná škola

  Jedna šikovná aplikácia naplní telefón alebo tablet školou. Od rozvrhu, známok, dochádzky cez školské oznamy až po domáce úlohy.

  Učiteľ

  Cez mobilnú aplikáciu aSc EduPage môžu učitelia zadávať známky, domáce úlohy alebo triednu knihu priamo na hodine. Zadané údaje sa automaticky prenesú do školského systému, netreba ich už druhýkrát zapisovať. Rodičia Vás budú velebiť za aktuálne informácie.

  Rodič

  Známky, dochádzka, domáce úlohy, informácie o písomkách či skúšaní, preberané učivo, ospravedlnenky, príchody do školy, rozvrh, suplovanie. Všetko do pár minút po zadaní priamo v mobile.

 • Zimné radovánky

  31. januára sme ukončili 1. školský polrok veselou sánkovačkou na kopci pri vleku, kde sa mohli deti vyšantiť v snehu a zasúťažiť si medzi sebou v rôznych hrách.

 • Človek je vo svojom živote spätý s množstvom rozhodnutí, ktoré ho ovplyvňujú financiami. Preto je naša škola pripravená vniesť svojich žiakov do moderného sveta peňazí. Naši pedagógovia využívajú počas výučby odborné zručnosti, ktoré sú zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti. Zážitkové učenie - rozprávka o troch grošoch, rôzne aktivity spojené s počítaním, nákupom, predajom, diskusie o potrebných a nepotrebných veciach, hra na obchod, pracovné listy, spoznávanie hodnoty peňazí, tvorba koláží - nákupná taška, nákupný vozík, ponukový katalóg na hračky - všetko spojené s výpočtami.

 • Veselé divadelné predstavenie o Rumcajsovi sa deťom páčilo.

 • V poslednom týždni decembrového školského roka sa celá naša škola zúčastnila plaveckého výcviku.

 • Počas posledných dní sme sa pripravovali na vianočný čas, tvorili sme rôzne dekorácie, rozprávali sa o zvykoch počas Vianoc, o Mikulášovi, pripravovali besiedku, zdobili stromček vlastnými ozdobami, spievali koledy a ukončili sme všetko hrami a zábavným učením počas ČERTOVSKÉHO DŇA a vystúpením na vianočnej besiedke.

 • Cvičili sme, čistili, tvorili,robili nátierky, zdravé ovsené vločky s ovocím, robili sme plagáty a stromy zdravia, športovali na kolobežkách, pyramídy zdravia, zdravé jedálničky a ďalšie aktivity.

 • ZVEDAVKA DANKA A KÚZELNÍK ERIK nás potešili svojimi pesničkami a objasňovaním rôznych záhad.

 • Žiaci vyrobili krásne hotely pre hmyz. Domčeky - korpusy z dreva nám zhotovil p. R. Mušák, ktorý vyrobil aj ukážkový hotel pre hmyz. Podľa neho žiaci zhotovili ďalšie domčeky. Využili prírodný materiál, ktorý si doniesli zo záhrad a lesa. Hotové výrobky sme upevnili na altánok.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,Dohňany 468
  Dohňany 468
 • 042/4671164
  0911 747 438

Fotogaléria