Navigácia

.

Partneri

Separovanie a zbery

V našej škole separujeme odpad a odovzdávame do zberu.

Elektroodpad

Kuchynský použitý olej

Batérie

Žiarivky

Za vyzbieraný odpad získavame body, ktoré si vymeníme za pomôcky do školy. Pomôžte aj vy prírode a separujte s nami.

 

Škola

Čísla účtov školy

Od 1. februára 2016 platí povinné používanie čísla účtu v tvare IBAN  ako jediného identifikátora príjemcu či príkazcu v SEPA tuzemských platobných príkazoch predkladaných v papierovom aj elektronickom formáte.

IBAN.

Príjmový účet : SK09 5600 0000 0072 0030 1002

Stravovací účet : SK71 5600 0000 0072 0030 9004

Zoznamy variabilných symbolov

MS.xlsxprvaci.xlsx  , druhaci.xlsx, tretiaci.xlsx, svrtaci.xlsx

2 % z dane

       

 

 

Vážení rodičia a priatelia školy, radi by sme poďakovali všetkým, ktorí venovali 2%

zo svojich daní v prospech rodičovského združenia pri našej základnej škole.

Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Úspechy našich žiakov

 

Do galérie najlepších žiakov školy sa zaradila žiačka štvrtého ročníka - VIKTORKA SATINOVÁ. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!!! 

 

PUTOVNÝ POHÁR RIADITEĽA ŠKOLY V OLYMPIÁDE V TOMTO ŠKOLSKOM ROKU ZÍSKAL ŠIMON LICHVÁR. Blahoželáme!!!

 

VŠETKOVEDKO 

LEA ONDEJČÍKOVÁ, 4. ročník, získala vo vedomostnej súťaži 184 bodov a umiestnila sa na 12. mieste z celkového počtu 4200 štvrtákov v SR a získala diplom VŠETKOVEDKO ŠKOLY. Blahoželáme!!!

 

 Blahoželáme SAMKOVI KLINOVSKÉMU, ktorý získal v Mikulášskom futbalovom turnaji v Novej Dubnici  medailu a pohár za najlepšieho obrancu tímu FAN-CLUB v Púchove. Prajeme veľa ďalších športových úspechov.

 

Blahoželáme TIMKOVI LODUHOVI z druhej triedy,  ktorý získal CERTIFIKÁT NA JEDNOTKY za úspešné absolvovanie všetkých doterajších kôl on-line súťaže STROJ NA JEDNOTKY 2016/2017. Svojím doterajším výkonom sa umiestnil na 72. mieste z 3413 žiakov v celej Slovenskej republike. Prajeme ti veľa úspechov v ďalších kolách.

info rodičom

Narodeniny a meniny

Zajtra (Sobota 21.10.2017)
Terézia Lichvárová (MŠ 2)

Novinky

 • Vo štvrtok sa naši žiaci zúčastnili výchovného koncertu v DKT Dohňany. Koncert bol zameraný na známe ľudové piesne z rôznych regiónov Slovenska. Svoje spevácke umenie nám predviedla operná speváčka, sólistka Národného divadla v Brne Mgr. art. Dagmar Žaludková, sprevádzaná hudobným a slovným doprovodom Dr. Igora Bergera. Zapojili sa aj žiaci našej školy, ktorí si zaspievali ľudové piesne. Bolo to zaujímavé, pekné a poučné podujatie.

   

   

 • Piatkové dopoludnie  28. 09. 2017 spestril a športového ducha navodil „ Švihadlový maratón „ ktorý sa uskutočnil v našej škole. Dievčatá a chlapci urobili niečo pre svoje zdravie a zapojili sa do skákania cez švihadlo.  Zmerali sme si sily v skákaní na švihadle počas jednej vyučovacej hodiny. Pripojili sa k nám aj deti MŠ a počas pobytu vonku skákali cez pevné švihadlo.

  Pozitíva skákania cez švihadlo:

  • posilníš svaly rúk, chrbta, ramien a hrudníka
  • posilníš brušné svalstvo
  • vylepší
 • 4. septembra sme slávnostne otvorili nový školský rok 2017/2018. Pani riaditeľka Mgr. Katarína Miškárová privítala všetkých prítomných žiakov, rodičov, pedagógov, pána starostu Ing. Milana Panáčka, pána farára Mgr. Antona Gavlasa a ostatných. Pani riaditeľka i pán starosta svojím príhovorom povzbudili všetkých do nasledujúceho roku a popriali im veľa úspechov. Peknými básňami a hrou na flaute sa zapojili i štvrtáci a prváčka. Súčasne s otvorením školského roka sa konala aj imatrikulácia prváčikov, ktorí boli slávnostne prijatí za riadnych žiakov školy. Prijatiu predchádzali rôzne úlohy, ktoré mali pre nich pripravené štvrtáci. Prváčikovia všetko hravo zvládli a pani riaditeľka ich  prijala do školy. Pán starosta im odovzdával pamätné listy a pán farár medaily. Všetko spečatili slávnostným sľubom a svojimi odtlačkami palcov. Všetkým prajeme veľa úspechov v novom školskom roku.

 •       Milí rodičia,
  dňa 21.08.2017 bolo obecným zastupiteľstvom Obce Dohňany  schválené nové všeobecne záväzné nariadenia o  výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

 • 30. júna  sme slávnostne ukončili školský rok 2016/2017. Pani riaditeľka Mgr. Katarína Miškárová privítala všetkých prítomných, hosťa pána farára Mgr. A. Gavlasa, zhodnotila prácu žiakov počas školského roka, vyhodnotila rôzne súťaže, zbery a ocenila žiakov za ich správanie a výsledky v škole. Do galérie najlepších žiakov školy  bola vybraná žiačka štvrtého ročníka Viktorka Satinová. Pani riaditeľka všetkým popriala veľa úspechov a príjemné prázdniny.  Svojím vystúpením prispeli aj Viktorka Štefancová a Adelka Mušáková. Krátkym programom sa rozlúčili aj štvrtáci, ktorí sa poďakovali triednej učiteľke, pani riaditeľke a všetkým pedagógom za vedomosti a zručnosti, ktoré ich naučili. Prajeme im veľa úspechov v nových školách a všetkým žiakom príjemné prežitie prázdnin. 

 • Posledná streda v tomto školskom roku sa niesla opäť v športovom duchu. Už tradične naši žiaci bojovali v rôznych športových disciplínach o medaily a poháre. Najvyšším ocenením bol putovný pohár riaditeľky školy. Každá disciplína bola zvlášť ocenená medailami, následne v dvoch kategóriách boli vyhodnotení super víťazi, ktorí získali poháre.

 • Výnimočné kultúrno - náučné podujatie Detské dni svätého Huberta v areáli Múzea vo Svätom Antone sme navštívili vo štvrtok. Koncoročný výlet si deti užili hravou, ale i náučnou formou.
  Lesníci, poľovníci a študenti zo SOŠL v Banskej Štiavnici, nám robili sprievodcov a sprevádzali nás po stanovištiach, kde sa žiaci dozvedeli všetko o prírode, zabavili sa, zasúťažili si, ale aj sa naučili nové veci. Veľmi zaujímavé bolo pre žiakov lezenie po rebríku a spúšťanie sa po lane, skladanie obrázkov, rozlišovanie zvierat podľa zvuku, rôzne hádanky, virtuálne strieľanie na diviaky, vystúpenie žiakov - sokoliarov, divadlo žiakov z tamojšej základnej školy, prehliadka múzea a rôzne iné aktivity.Domov si všetci odniesli pekné zážitky a veľa vedomostí o prírode.

 • Pondelok pokračoval ďalším prekvapením pre žiakov a to návštevou župana Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku.  Pán predseda TSK odovzdal žiakom našej školy notebook a stavebnice Merkur, ktoré žiakov potešili a hneď ich aj rozbaľovali. Ďakujeme za vhodné didaktické pomôcky, ktoré nám pomôžu pri získavaní a rozvíjaní zručností pri skladaní stavebnice.

 • Pondelok bol pestrý pre školákov aj predškolákov, ktorých čakali zaujímavé edukačné aktivity spojené s témou o recyklovaní. Zábavnou formou si zopakovali všetko o odpadoch a o ich zaraďovaní do správnych kontajnerov. Každý dostal možnosť, aby si reálne vyskúšal vybrať a zaradiť odpadový materiál do farebných košíkov. Všetci to hravo zvládli a dostali zaujímavé darčeky.

 • 12. 6. 2017

  Naša škola sa zameriava na recyklovanie a zber rôznych materiálov a rozhodli sme sa využiť staré pneumatiky, ktoré naši štvrtáci pekne namaľovali. Postupne z nich budeme vytvárať rôzne dekorácie, postavičky, preliezky a iné užitočné veci, ktoré nám budú robiť radosť.

 • 14.júna sme si vyučovanie spríjemnili školským maratónom na bicykli. Týmto zaujímavým podujatím sme sa zapojili do celonárodnej kampane „Do školy na bicykli“. Žiaci aj deti materskej školy sa vyzbrojili svojimi tátošmi a za doprovodu pani učiteliek si obzreli trasu na maratón. Do školy sme si pozvali aj cyklistu z cyklistického klubu EPIC , ktorý nás doprevádzal. Úlohou žiakov bolo jazdiť  na bicykli počas vymedzeného času . Po skončení sme si zapísali vzdialenosť, ktorú sme prekonali za 30 min. Celkovo sme najazdili 389 km. Do maratónu sa zapojilo 45 žiakov a 37 detí z materskej školy.  Priemerne každý žiak najazdil 8,5 km za 30 min.  Počas celej akcie sme dbali aj na bezpečnosť všetkých účastníkov. Odmenou bola karta Petra Sagana a diplom za účasť na školskom maratóne.

 • vyhlasuje v týždni 12.06. – 16.06. 2017

  kampaň

  Cieľom projektu:

  1. priniesť radosť z cesty do školy;
  2. zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov a detí;
  3. povzbudenie záujmu žiakov o dochádzanie do školy na bicykli, kolobežke, korčuliach, pešo;
  4. zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl;

 • 9. 6. 2017

  V minulom týždni sa žiaci našej školy zúčastnili didaktických hier v prírode spojených s turistickým pochodom. Počas túry spoznávali nové rastliny, stromy a spoznávali okolie Dohnian. Počas prestávky si zahrali rôzne hry a súťaže, v ktorých si zmerali svoje sily, vedomosti a zručnosti. Domov sa vrátili unavení, ale plní zážitkov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,Dohňany 468
  Dohňany 468
 • 042/4671164
  0911 747 438

Fotogaléria