Navigácia

.

Partneri

Separovanie a zbery

V našej škole separujeme odpad a odovzdávame do zberu.

Elektroodpad

Kuchynský použitý olej

Batérie

Žiarivky

Za vyzbieraný odpad získavame body, ktoré si vymeníme za pomôcky do školy. Pomôžte aj vy prírode a separujte s nami.

 

Škola

Čísla účtov školy

Od 1. februára 2016 platí povinné používanie čísla účtu v tvare IBAN  ako jediného identifikátora príjemcu či príkazcu v SEPA tuzemských platobných príkazoch predkladaných v papierovom aj elektronickom formáte.

IBAN.

Príjmový účet : SK09 5600 0000 0072 0030 1002

Stravovací účet : SK71 5600 0000 0072 0030 9004

Zoznamy variabilných symbolov

MS.xlsxprvaci.xlsx  , druhaci.xlsx, tretiaci.xlsx, svrtaci.xlsx

2 % z dane

       

 

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu,

pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
 5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 6. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

         

Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Dohňany 468, 020 51 Dohňany
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617024

 

 

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Dohňany 468, 020 51 Dohňany
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617024
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Dohňany 468, 020 51 Dohňany
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617024
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Úspechy našich žiakov

Martin Satina a Marek Blaško sa pochválili pohárom a medailami z futbalového turnaja v Senici, kde hrali za MŠK Púchov a získali 1. miesto. Blahoželáme!

Samko Klinovský, hráč ŠK FANCLUB Púchov, priniesol ukázať spolužiakom pohár, ktorý so spoluhráčmi získali vo futbalovom turnaji v Považskej Bystrici za 3. miesto. Blahoželáme!

Blahoželáme Vaneske Rulákovej, ktorá získala pestrú odmenu z redakcie Vrabček v súťaži kreslenia.

 

Ďakujeme šikovným chlapcom za čistenie okolia školy.

Do galérie najlepších žiakov školy sa zaradila žiačka štvrtého ročníka - VIKTORKA SATINOVÁ. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!!!
 

info rodičom

Narodeniny a meniny

Zajtra (Utorok 24.4.2018)
Samuel Klinovský (4.trieda)
Juraj Kuchárik (MŠ 1)
Mgr. Juraj Šponiar
Pozajtra (Streda 25.4.2018)
Marek Blaško (3. trieda)

Novinky

 • Prečo dať dieťa práve do našej školy?

  1. Blízkosť – najbližšie k Vášmu bydlisku - vaše dieťa nemusí cestovať autobusom. Spomeňte si, keď musíte s dieťaťom vyjsť v silnom vetre či mraze, fujavici či daždi? Milé mamičky, Vy najčastejšie odprevádzate svoje ratolesti do školy. Neraz sa musíte postarať ešte o mladšie dieťa. Ráno je Vám vzácna každá chvíľka. Ušetrite si čas tým, že dieťa zapíšete pre Vás do najbližšej kvalitnej školy. Veď aj popoludní treba zájsť po neho.

  2. Bezpečnosť – dostať sa do budovy školy bez toho, aby ste museli prechádzať cez frekventovanú cestnú komunikáciu. Samostatnejšie deti prichádzajú do školy bez doprovodu už od prvých týždňov školskej dochádzky.

 • Žiadosti o prijatie dieťaťa si rodičia môžu vyzdvihnúť u zástupkyne MŠ v uvedenom termíne, vypísanú žiadosť spolu s potvrdením od lekára rodičia dieťaťa doručia do MŠ vo vyššie uvedenom termíne – do 15. mája 2018 .

  Podmienky prijatia:

  1. vek dieťaťa od 3 do 6 rokov,
  2. do MŠ budú prednostne prijaté deti, ktoré:
   • dovŕšili piaty, šiesty rok veku
   • majú odloženú školskú dochádzký

  Žiadame rodičov, aby akceptovali uvedený termín prijímania žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ pre školský rok 2018/2019, ktorý je v zmysle platnej legislatívy.

 • V rámci mesiaca knihy bola v našej škole beseda s Matejom Zámečníkom, autorom knihy Nakresli si príbeh. Porozprával o tom, čo ho viedlo k tomu, aby vytvoril takúto knihu a ako vznikala. Kniha je plná príbehov o rôznych zvieratkách. Ilustrátormi sa majú stať čitatelia, ktorí si vytvoria vlastné obrázky priamo do knihy. Deti si vypočuli jeden príbeh od autora a nakreslili podľa vlastnej fantázie ilustráciu. Matej Zámečník si vybral najlepšie a odmenil najlepších ilustrátorov. Veríme, že táto kniha sa stane vhodným darčekom pre viaceré deti, aby rozvíjali svoju čitateľskú gramotnosť a fantáziu pri vytváraní ilustrácií.

 • Dnes sme slávnostne ukončili projektový týždeň vynesením Moreny. Spoločnými silami sme zahnali zimu a veríme, že nás čakajú už len teplé a slnkom zaliate jarné dni. Dlhým sprievodom školákov, škôlkárov, ale aj ďalších známych, ktorí sa k nám pripojili, sme sa presunuli od základnej školy na hlavný most v obci. Počas sprievodu sme spievali rôzne pesničky a hovorili riekanky. Hudobne nás doprevádzal na ozembuchu pán Alojz Klinovský, ktorý sa zapojil do programu a veľmi mu ďakujeme. Jeho spoločníkmi boli žiaci s ďalšími ozembuchmi. Na moste sme sa rozlúčili s Morenou, zapálili ju a hodili do vody. Akcia bola veľmi pekná, počasie nám prialo a priviedlo veľa divákov. Veríme, že sa im akcia páčila. Ďakujeme pracovníkom Obecného úradu Dohňany, spolu s pánom starostom Ing. Milanom Panáčkom, ktorý nás podporil a propagoval našu akciu, miestnym hasičom, Nikolke Satinovej, Jozefovi Matyšákovi a všetkým, ktorí sa zúčastnili a dohliadali na našu bezpečnosť, ale aj verejnosti, ktorá nás podporila svojím záujmom.

 • Tento týždeň bol zameraný na ľudové zvyky a tradície pred a počas veľkonočných sviatkov. Žiaci i zamestnanci školy chodili oblečení v ľudových krojoch, prípadne s nejakým folklórnym prvkom na odeve a vlasoch. Na hodinách sme sa rozprávali o tom, ako kedysi ľudia žili, čo si obliekali, hrali sa, aké zvyky mali a podobne. Veľmi pekne to žiakom prišla so svojimi spolužiačkami prezentovať Nikolka Satinová. V krásnom svadobnom kroji porozprávala o všetkom, čo s ním súviselo.Tiež deti podnecovala k tomu, aby si vážili naše kroje a nehanbili sa ním prezentovať na verejnosti. Predviedli aj moderné oblečenie s prvkami folklóru. Deťom sa prezentácia veľmi páčila. Ďalším milým hosťom bol pán Ján Mušák, ktorý sa podujal na pletenie korbáčov pre chlapcov, ale aj dievčatá. Deti videli, že to nie je také jednoduché. Teta Oľga Čviriková pripravila pre deti krásne medovníčky za odmenu. Veľmi pekne ĎAKUJEME PÁNOVI JÁNOVI MUŠÁKOVI, OĽGE ČVIRIKOVEJ A NIKOLKE SATINOVEJ so spolužiačkami za krásne spestrenie nášho projektového týždňa. V tomto týždni sme vyrobili veľa výrobkov k veľkonočnému obdobiu, učili sa piesne o Morene a robili rôzne aktivity.

 • Počas projektového týždňa sme mali v škole aj školské kolo HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA, v ktorom deti recitovali básne v tradičných krojoch.

  V kategórii 1. a 2. ročník sa umiestnili: 1. Viktorka Drahniaková, 2. Nelka Baniarová, 3. Viktorka Pitvorcová.

  V kategórii 3. a 4. ročník sa umiestnili: 1. Rebeca Blahová,2. Alexander Drahniak, 3. Karolínka Cibíková.

  Všetkým blahoželáme!

 • V projektovom týždni o krojoch nás milo prekvapili žiaci, ktorí opustili našu školu v minulých rokoch. Piataci aj šiestačky sa prišli pozrieť a zaspomínať na našu školu. Niektorých sme hneď zapojili do recitačnej súťaže, v ktorej tvorili členov poroty. Ďalej navštívili všetky triedy a pani učiteľky, ktorým porozprávali o tom, ako sa im darí. Sme veľmi radi, že NAŠI ŽIACI nezabúdajú a s radosťou sa vracajú k nám. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

 • V minulom týždni našich prvákov navštívili počas vyučovania predškoláci, ktorí sa prišli pozrieť na svojich kamarátov. Vyskúšali si školské lavice, pozreli si priebeh vyučovania, do ktorého sa aj zapojili. Na záver dostali medaily, pamätný list, sladkosti a šlabikár. Prajeme im veľa úspechov na zápise a tešíme sa na VÁS.

 • 13.3. sa zúčastnili naši žiaci okresného kola Pytagoriády v ZŠ Gorazdova, Púchov.

  Krásné druhé miesto získal Timotej Loduha z druhého ročníka s celkovým počtom 23 bodov.

  Samuel Katreňák, Matej Markovič, Adelka Mušáková boli ďalšími žiakmi, ktorí úspešne reprezentovali našu školu. Všetkým blahoželáme!

 • Milí rodičia a priatelia školy, aj v tomto roku si dovoľujeme požiadať Vás o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov. Využitie týchto prostriedkov je účelovo viazané na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej a záujmovej činnosti detí. Ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulých rokoch 2% zo zaplatenej dane z príjmov poukázali.

 • Nový polrok sme začínali divadelným predstavením o Alici, ktorá bola neposlušná a nechcela dodržiavať pravidlá rannej hygieny. Deti jej dobre poradili a zapájali sa do priebehu predstavenia.

 • Veselá zábava, tanec a spev sa niesli celou školou počas štvrtkového dopoludnia. V škôlke i v škole sa objavili rôzne postavičky z rozprávok a filmov, ktorých kostýmy si obliekli naši žiaci a škôlkári. Všetci sa výborne zabávali.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,Dohňany 468
  Dohňany 468
 • 042/4671164
  0911 747 438

Fotogaléria