Hlavná stránka

Štvrtok 18. 10. 2018

Kalendár

Úspechy našich žiakov

 

                    Do galérie najlepších žiakov školy sa zaradila žiačka Adelka. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!!!

Najlepší športovec v olympiáde v školskom roku 2017/18 je Maťko. Blahoželáme!!!

 

Ďalším pohárom sa môže pochváliť Maťko, ktorý ho ziskal vo futbalovom turnaji. Blahoželáme!

 

 

Naši žiaci sa pochválili medailami, ktoré získali v plaveckej a tanečnej súťaži. Blahoželáme!

 

 

 

 

Prvé miesto v zaujímavej súťaži v riadení autíčka získal Eliáš  z 3. ročníka. Blahoželáme!

 

 

 

 

 

Martin Satina a Marek Blaško sa pochválili pohárom a medailami z futbalového turnaja v Senici, kde hrali za MŠK Púchov a získali 1. miesto. Blahoželáme!

Samko Klinovský, hráč ŠK FANCLUB Púchov, priniesol ukázať spolužiakom pohár, ktorý so spoluhráčmi získali vo futbalovom turnaji v Považskej Bystrici za 3. miesto. Blahoželáme!

Blahoželáme Vaneske Rulákovej, ktorá získala pestrú odmenu z redakcie Vrabček v súťaži kreslenia.

 

Ďakujeme šikovným chlapcom za čistenie okolia školy.

Do galérie najlepších žiakov školy sa zaradila žiačka štvrtého ročníka - VIKTORKA SATINOVÁ. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!!!
 

Prázdniny

 

Novinky

 • Tárajko a Popletajka

  Dnes sme mali krásny koncert, ktorý potešil všetky naše deti. Do spevu a tanca nás zapojili Tárajko, Popletajka a ujo Fúzik. V závere nám podarovali CD s ich pesničkami a spoločne sa vyfotili s každou triedou. Deťom sa vystúpenie veľmi páčilo a tešia sa na ďalšie stretnutie.

 • Naše jesenné tvorenie v škole...

 • Novú tabuľovú stenu vo vestibule školy využívame i počas vyučovacieho procesu. Na tému jeseň takto tvorili naši štvrtáci.

 • V nasledujúcom týždni začína v ZŠ s MŠ Dohňany krúžková činnosť. V tomto roku sa otvára aj tanečný krúžok pod záštitou ZUŠ Ladce. Nakoľko sa krúžku budú zúčastňovať aj žiaci iných škôl v popoludňajších hodinách, prosíme rodičov, aby rešpektovali pravidlá našej školy a zdržiavali sa len vo vstupných priestoroch školy. Dieťa si tam prevezmú i odovzdajú vedúci krúžkov. Ďakujeme, že to budete rešpektovať, a tým udržiavať čistotu priestorov školy pre našich žiakov.

  ĎAKUJEME...

 • Novinky: nová stena pri jedálni, krásny kútik pri vstupe do škôlky, nová tabuľová stena pri školskej šatni, schody s násobilkou, vybranými slovami, anglickými slovíčkami a náš druhý deň v škole...

 • Prvý pondelok v septembri bol začiatkom nového školského roka 2018/2019. Privítali sme nových prváčikov, ktorí boli prijatí medzi veľkých školákov po splnení rôznych úloh. Pani riaditeľka Mgr. Katarína Miškárová a pán starosta Ing. Milan Panáček popriali všetkým žiakom a zamestnancom školy veľa úspechov pri plnení úloh. Prajeme veľa úspechov v školskom roku 2018/2019.

 • Vážení rodičia, všetky platby za starvu a poplatky za materskú školu a školský klub sa budú platiť v septembri. Hneď prvý deň obdržíte oznámenie o platbe a bude ju potrebné uhradiť do 13.09.2018,

  Platby sa nemenia:

  strava MŠ - 26,80,- €

  ZŠ - 21,19,- €

  ŠKD ranná - 2,- €

  poldenná- 7,- €

  celodenný - 9,-€

  MŠ 15,- €

  Mgr. Katarína Miškárová

  • kópiu zdravotného preukazu poistenca
  • prezuvky (pevné, otvorené, prípadne ortopedické)
  • pohodlné oblečenie na prezlečenie do triedy
  • náhradné oblečenie
  • pyžamo
  • plášť na výtvarné aktivity
  • potreby na ústnu hygienu : zubná kefka, pasta + pohár
  • Hygienické vreckovky - 2 . 10 x 10 bal. alebo vyťahovacie – 2 balíky

  Všetky veci, ktoré má dieťa v materskej škole, treba označiť menom (okrem náhradného oblečenia).

 • Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste pripravili pre svoje dieťa školské pomôcky podľa zoznamu a snažili sa celý školský rok o to, aby Vaše dieťa malo každý deň v poriadku pripravené všetko, čo do školy potrebuje a v takom stave, aby mohlo nerušene a bez stresu pracovať zároveň so svojimi spolužiakmi. Školskú tašku, zošity, peračník a zrkadielko si otvorte a skontrolujte každý deň. Tešíme sa na spoluprácu.

  Pomôcky pre I. stupeň

  Peračník:

  • ceruzky (vždy zastrúhané)
  • pastelky (vždy zastrúhané)
  • Strúhadlo z
 • Posledný júnový piatok bol posledným dňom, kedy sa odovzdávalo vysvedčenie a žiaci boli odmenení za zber, súťaže a prácu v škole. Naši štvrtáci sa rozlúčili so všetkými spolužiakmi a pedagógmi veľmi pekným programom. Prajeme všetkým príjemné prázdniny!

 • V rodisku nášho zlatého paralympionika zo Sydney 2000 sa dnes o 9:00 hod. začal druhý ročník podujatia „Deň Radovana Kaufmana – deň mladých“. Dopoludňajší program prebehne na Námestí SNP a jeho súčasťou bude finále súťaže o „Zlatý odznak Radovana Kaufmana“. Aj naši dvaj žiaci sa zúčastnili o zlatý odznak a boli veľmiúspešný. Barborka sa umiestnila na treťom mieste a Matej bol najlepší medzi chlapcami v kategórii 10 ročných. Deti sa stretli s olympijskými paraolympionikmi Jakubom Krakom a Jánom Riapošom. Podujatie bolo super a nálada výborná.

 • Dnes si naši žiaci mohli do školy doniesť svojich miláčikov zo sveta zvieracej ríše. Pochválili sa svojim spolužiakom a porozprávali im ako sa o nich starajú.

 • Pre deti základných škôl bežného typu i špeciálnych základných škôl vo veku 6 - 10 rokov realizuje Slovenský paraolympijský výbor v rámci svojho projektu "Deň Radovana Kaufmana" športovú súťaž pohybovej zdatnosti Zlatý odznak Radovana Kaufmana.

  Základného kola súťaže sa v tomto roku zúčastnilo 26 škôl bežného typu a 3 špeciálne základné školy, spolu v nich 2.549 žiakov, ktorí získali 219 zelených, 1281 modrých a 1049 červených odznakov pohybovej zdatnosti.

  Zisk jednotlivých odznakov závisí od celkového počtu bodov, dosiahnutých v troch jednoduchých športových disciplínach – skok z miesta, hod plnou loptou, beh 4x10 metrov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,Dohňany 468
  Dohňany 468
 • 042/4671164
  0911 747 438

Fotogaléria