Hlavná stránka

Prihláška na štúdium na našej škole

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO/ÝCH ZÁSTUPCU/OV Zároveň dávam/e/ súhlas na spracovanie osobných údajov dieťaťa a jeho zákonných zástupcov pre potreby školy v zmysle § 11 ods. 7 školského zákona. Svojím podpisom dávam/e/ súhlas k príprave a realizácii všetkých aktivít s účasťou môjho dieťaťa v rámci edukačného procesu, plánu práce školy a s jeho presunom na tieto aktivity - napr. návšteva knižnice, základnej školy, podujatia organizované v ZŠ s MŠ - divadelné predstavenia, besedy a pod., ako aj k fotografovaniu a spracovaniu videozáznamov pre potreby a propagáciu školy.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:
   

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou,Dohňany 468
    Dohňany 468
  • 042/4671164
    0911 747 438

Fotogaléria