Hlavná stránka

 • Tárajko a Popletajka

  Tárajko a Popletajka

  Dnes sme mali krásny koncert, ktorý potešil všetky naše deti. Do spevu a tanca nás zapojili Tárajko, Popletajka a ujo Fúzik. V závere nám podarovali CD s ich pesničkami a spoločne sa vyfotili s každou triedou. Deťom sa vystúpenie veľmi páčilo a tešia sa na ďalšie stretnutie.

 • Jeseň

  Naše jesenné tvorenie v škole...

 • Jesenná atmosféra...

  Novú tabuľovú stenu vo vestibule školy využívame i počas vyučovacieho procesu. Na tému jeseň takto tvorili naši štvrtáci. 

   

 • Oznam o krúžkoch

  V nasledujúcom týždni začína v ZŠ s MŠ Dohňany krúžková činnosť.  V tomto roku sa otvára  aj tanečný krúžok  pod záštitou ZUŠ Ladce. Nakoľko sa krúžku budú zúčastňovať aj žiaci iných škôl v popoludňajších hodinách, prosíme rodičov, aby rešpektovali pravidlá našej školy a zdržiavali sa len vo vstupných priestoroch školy. Dieťa si tam prevezmú i odovzdajú vedúci krúžkov. Ďakujeme, že to  budete rešpektovať, a tým udržiavať čistotu priestorov školy pre našich žiakov.

  ĎAKUJEME...

 • Čo je u nás nové...

  Novinky: nová stena pri jedálni, krásny kútik pri vstupe do škôlky, nová tabuľová stena pri školskej šatni, schody s násobilkou, vybranými slovami, anglickými slovíčkami a náš druhý deň v škole...

 • Začiatok školského roka 2018/2019

  Prvý pondelok v septembri bol začiatkom nového školského roka 2018/2019. Privítali sme nových prváčikov, ktorí boli prijatí medzi veľkých školákov po splnení rôznych úloh. Pani riaditeľka Mgr. Katarína Miškárová a pán starosta Ing. Milan Panáček popriali všetkým žiakom a zamestnancom školy veľa úspechov pri plnení úloh. Prajeme veľa úspechov v školskom roku 2018/2019.

 • Platby !

  Vážení rodičia, všetky platby za starvu a poplatky za materskú školu a školský klub sa budú platiť v septembri. Hneď prvý deň obdržíte oznámenie o platbe a bude ju potrebné uhradiť do 13.09.2018,

  Platby sa nemenia:

  strava  MŠ - 26,80,- €

              ZŠ - 21,19,- €

  ŠKD      ranná - 2,- €

            poldenná- 7,- €

            celodenný - 9,-€

  MŠ                      15,- €

                                                                                                                            Mgr. Katarína Miškárová

 • Zoznam vecí potrebných v MŠ

  • kópiu zdravotného preukazu poistenca
  • prezuvky (pevné, otvorené, prípadne ortopedické)
  • pohodlné oblečenie na prezlečenie do triedy
  • náhradné oblečenie
  • pyžamo
  • plášť na výtvarné aktivity
  • potreby na ústnu hygienu : zubná kefka, pasta + pohár
  • Hygienické vreckovky - 2 . 10 x 10 bal. alebo vyťahovacie – 2 balíky

  Všetky veci, ktoré má dieťa v materskej škole, treba označiť menom (okrem náhradného oblečenia).

 • Pripravte sa na nový školský rok.

  Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste pripravili pre svoje dieťa školské pomôcky podľa zoznamu a snažili sa celý školský rok o to, aby Vaše dieťa malo každý deň v poriadku pripravené všetko, čo do školy potrebuje a v takom stave, aby mohlo nerušene a bez stresu pracovať zároveň so svojimi spolužiakmi. Školskú tašku, zošity, peračník a zrkadielko si otvorte a skontrolujte každý deň. Tešíme sa na spoluprácu.

  Pomôcky pre I. stupeň

  Peračník:

  • ceruzky (vždy zastrúhané)
  • pastelky (vždy zastrúhané)
  • Strúhadlo zatváracie
  • Guma
  • Plniace pero (odporúčané značky TORNÁDO alebo STABILO, prípadne na bombičku)
  • nožnice (kvalitné)

  Výtvarná výchova:

  • pracovný plášť (košeľa, tričko)
  • vodové farby – nie okrúhle poschodové
  • Štetce – okrúhle č. 6, plochý č. 8
  • voskovky
  • igelit na lavicu
  • handrička na utieranie štetcov
  • škatuľa na pomôcky VV – tvrdší kartón
  • igelit na lavicu
  • umelú nádobu na vodu
  • všetko podpísať a priniesť v škatuli (napríklad od topánok)

  Telesná výchova:

  • Cvičebný úbor – tepláky alebo legíny, biele tričko, biele ponožky
  • Cvičebná obuv – cvičky alebo tenisky s bielou podrážkou
  • 1 ks označené textilné vrecko

  Hygiena:

  • 1 ks malý uterák označený menom s uškom na zavesenie
  • 2 balenia vyťahovacích papierových vreckoviek

  Ostatné:

  • Prezúvky alebo sandále iba s bielou podrážkou /označiť menom/, vsuvky z bezpečnostných dôvodov neodporúčame.
  • 1 ks textilné vrecko na prezuvky – označené
  • Obaly na učebnice a zošity
  • Prefotený preukaz zdrav. poistenia

  Pomôcky, ktoré zabezpečí škola a žiaci ich budú mať v škole- nekupujte .

  • Farebný papier
  • Zošity č. 512,513,510, 523, 524,
  • SADU predpisových zošitov k Šlabikáru Lipka
  • zošity s pomocnou linajkou
  • slovníček č. 624
  • výkresov A4
  • výkresov A3
  • plastelína
  • Tyčinkové lepidlo 

  Privítame akúkoľvek sponzorskú pomoc v podobe kancelárskeho materiálu na prácu v triede.

 • Záver školského roka 2017/18

  Posledný júnový piatok bol posledným dňom, kedy sa odovzdávalo vysvedčenie a žiaci boli odmenení za zber, súťaže a prácu v škole. Naši štvrtáci sa rozlúčili so všetkými spolužiakmi a pedagógmi veľmi pekným programom. Prajeme všetkým príjemné prázdniny!

 • „Zlatý odznak Radovana Kaufmana“.

  V rodisku nášho zlatého paralympionika zo Sydney 2000 sa dnes o 9:00 hod. začal druhý ročník podujatia „Deň Radovana Kaufmana – deň mladých“. Dopoludňajší program prebehne na Námestí SNP a jeho súčasťou bude finále súťaže o „Zlatý odznak Radovana Kaufmana“. Aj naši dvaj žiaci sa zúčastnili o zlatý odznak a boli veľmiúspešný. Barborka sa umiestnila na treťom mieste a Matej bol najlepší medzi chlapcami v kategórii 10 ročných. Deti sa stretli s olympijskými paraolympionikmi Jakubom Krakom a Jánom Riapošom. Podujatie bolo super a nálada výborná.

 • Zvieratá v škole

  Dnes si naši žiaci mohli do školy doniesť svojich miláčikov zo sveta zvieracej ríše. Pochválili sa svojim spolužiakom a porozprávali im ako sa o nich starajú.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Odznak Radovana Kaufmana

  Pre deti  základných škôl  bežného typu i špeciálnych základných škôl  vo veku  6 - 10 rokov realizuje Slovenský paraolympijský výbor v rámci svojho projektu "Deň Radovana Kaufmana" športovú súťaž pohybovej zdatnosti Zlatý odznak Radovana Kaufmana. 

  Základného kola súťaže sa v tomto roku zúčastnilo 26 škôl bežného typu a 3 špeciálne základné školy, spolu v nich 2.549 žiakov, ktorí získali 219 zelených, 1281 modrých a 1049 červených odznakov pohybovej zdatnosti.

  Zisk jednotlivých odznakov závisí od celkového počtu bodov, dosiahnutých v troch jednoduchých športových disciplínach – skok z miesta, hod plnou loptou, beh 4x10 metrov.

  Približne 50-tka z nich bude mať česť zabojovať o zisk toho najcennejšieho odznaku – Zlatého odznaku, v rámci veľkého finále súťaže v Partizánskom.  

  Za našu školu postúpili do celoslovenského finále Matej Markovič a Barbora Komárová

   

 • Záhrada 1

  Do galérie Záhrada 1 boli pridané fotografie.

 • Olympijský deň

  Dnes sme súťažili, športovali vyhrávali. Všetci súťažili a prekonávali sa. Všetkým gratulujem aj k malým úspechom.

 • Výlet

  V tomto školskom roku sme sa boli pozrieť do Trenčína na Trenčiansky hrad a do múzeua v Župnom dome. Deťom sa všetko páčilo, pozorne počúvali výklad sprievodcov a získavali nové informácie. 

 • Netradičný deň MDD v škole

  1. júna si naši štvrtáci pripravili súťaže pre svojich mladších spolužiakov. Pripravili netradičné športové odpoludnie plné rôznych súťaži. Nakoniec vyhodnotili najlepších spolužiakov z každej triedy a odmenili ich maličkým darčekom. Víťazom gratulujeme a ďakujeme štvrtákom za pekný deň.

 • ZBER

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,Dohňany 468
  Dohňany 468
 • 042/4671164
  0911 747 438

Fotogaléria