Navigácia

Navigácia

 • Týždeň kroja v našej škole

 • Zápis do1. ročníka

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • 2 % z daní

                      Milí rodičia a priatelia školy,  aj v tomto roku si dovoľujeme požiadať Vás  o poukázanie 2% zo zaplatenej dane  z príjmov. Využitie týchto prostriedkov  je účelovo viazané na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej a záujmovej činnosti detí. Ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulých rokoch 2%  zo zaplatenej dane z príjmov poukázali.

 • Neposlušná Alica

  Nový polrok sme začínali divadelným predstavením o Alici, ktorá bola neposlušná a nechcela dodržiavať pravidlá rannej hygieny. Deti jej dobre poradili a zapájali sa do priebehu predstavenia.

 • KARNEVAL

  Veselá zábava, tanec a spev sa niesli celou školou počas štvrtkového dopoludnia. V škôlke i v škole sa objavili rôzne postavičky z rozprávok a filmov, ktorých kostýmy si obliekli naši žiaci a škôlkári. Všetci sa výborne zabávali.

 • Jarné prázdniny

  Základná škola -  od 19. 2. do 23. 2. 2018. Vyučovanie začína 26. 2. 2018.

 • Ples rodičov

 • Všetkovedko

  V tomto školskom roku sme sa  zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže O najmúdrejšieho medzi najbystrejšími  Všetkovedko. V silnej konkurencii 17985 žiakov 2. až 4. ročníka sa naši žiaci nestratili. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme im veľa chuti do získavania nových vedomostí vo všetkých oblastiach ľudského poznania. Zároveň patrí poďakovanie Občianskemu združeniu rodičov ktoré našim žiakom zaplatilo štartovné. ĎAKUJEME!

  2. ročník   Celkový počet bodov 168

  Meno                             Body                         Poradie

  Barborka Komárová       149                                1.

  Zara Markovičová          112                                 2.

  Viktória Pitvorcová           98                                3.

  Elizabeth Bartošová         91                                4.

  Matej Satina                    79                                 5.

  3. ročník   Celkový počet bodov 210

   

  Samuel Katreňák           161                                1.

   

  Šimon Mušák                 128                                2.

  Kamila Lešková             120                                3.

  Timotej Loduha             119                                 4.

  Rebeca Blahová           112                                 5.

  4. ročník   Celkový počet bodov 210

   

  Matej Markovič              125                                1.

   

  Adela Mušáková           120                                 2.

  Marcelka Vráblová        119                                 3.

  Oliver Žiak                    118                                 4.

  Samuel Klinovský         116                                 5.

 • Mikulášska besiedka

  3. decembra sa nedeľné popoludnie nieslo v mikulášskej atmosfére. Deti si mohli v tvorivých dielňach vytvoriť  rôzne vianočné dekorácie a vyzdobiť si perníky. Neskôr v DKT vystúpili so svojím programom, za ktorý boli odmené Mikulášom darčekmi  a spoločne s jeho pomocníkmi rozsvietili vianočný stromček pred Pamätnou izbou. Domov odchádzali s darčekmi, výrobkami a rozžiarenými očkami.

   

 • Žijeme zdravo

  V mesiaci november sme sa  škole zaoberali zdravým životným štýlom. Spoločnými rozhovormi a tvorením zdravých pokrmov sme sa učili, ako zdravo žiť. Zamerali sme sa na tvorbu jednoduchých nátierok, koláčikov, nápojov a ovocných maškŕt, ktoré sme hneď zjedli. Všetkým veľmi chutnalo.

 • Projekt - Záložka do knihy spája školy

  Naša škola sa zapojila do medzinárodného projektu, v ktorom sme mali za úlohu vytvoriť a vymeniť si záložky do knihy so školou z Českej republiky. Témou bol - Tajuplný svet knižných príbehov. Vytvorili sme rôzne záložky na danú tému, pracovali sme na hodinách výtvarnej výchovy, ale aj v školskom klube. Našou partnerskou školou v tomto projekte bola ZŠ a MŠ Březnice, okres Zlín. Navzájom sme si poslali záložky, ktoré obe školy veľmi potešili. Žiakom sa záložky od kamarátov veľmi páčili. 

  zalozka_(1).pdf​​​​​​​

 • Október sa niesol  aj v aktivitách zameraných – k MESIACU  ÚCTY K STARŠÍM. Našu školu navštívili členovia folklórnej skupiny Konopa a pani Janovcová, ktorí naším žiakom porozprávali o ich detstve, ako sa žilo v tej dobe, čo museli všetko robiť, aké hry sa hrávali, aké povinnosti mali, o škole, hračkách a iných zaujímavostiach. Pani Janovcová nám prečítala peknú povesť z nášho regiónu a členovia Konopy  zaspievali rôzne piesne. Doniesli aj detské kroje, ktoré si mohli deti vyskúšať. Všetky deti sa zapojili do spevu ľudových piesní  a predviedli svoje spevácke zručnosti. Veľké poďakovanie patrí p. Janovcovej, p. Guričanovej, p. Leškovej a pánovi Mušákovi za príjemné spestrenie vyučovania.

   

 • Počas októbra sme sa zamerali na využitie jesenných plodov a rôznych prírodnín. Vytvorili sme rôzne dekorácie, postavičky, kytičky, šarkanov a iné veci, ktoré sme vystavili na výstave jesenných plodov v našej škole. Výstava sa konala v nedeľu v popoludňajších hodinách. Všetci si mohli pozrieť krásne výrobky žiakov, ale aj rodičov, ktorí sa zapojili v škôlke do súťaže o najkrajší výtvor z plodov jesene. Organizáciu výstavy zabezpečovali pani dôchodkyne z organizácie JDS, ktorým patrí veľké poďakovanie.

 • Vo štvrtok sa naši žiaci zúčastnili výchovného koncertu v DKT Dohňany. Koncert bol zameraný na známe ľudové piesne z rôznych regiónov Slovenska. Svoje spevácke umenie nám predviedla operná speváčka, sólistka Národného divadla v Brne Mgr. art. Dagmar Žaludková, sprevádzaná hudobným a slovným doprovodom Dr. Igora Bergera. Zapojili sa aj žiaci našej školy, ktorí si zaspievali ľudové piesne. Bolo to zaujímavé, pekné a poučné podujatie.

   

   

 • Európsky týždeň športu

  Európsky týždeň športu - Obrázok 1

  Piatkové dopoludnie  28. 09. 2017 spestril a športového ducha navodil „ Švihadlový maratón „ ktorý sa uskutočnil v našej škole. Dievčatá a chlapci urobili niečo pre svoje zdravie a zapojili sa do skákania cez švihadlo.  Zmerali sme si sily v skákaní na švihadle počas jednej vyučovacej hodiny. Pripojili sa k nám aj deti MŠ a počas pobytu vonku skákali cez pevné švihadlo.

  Pozitíva skákania cez švihadlo:

  • posilníš svaly rúk, chrbta, ramien a hrudníka
  • posilníš brušné svalstvo
  • vylepšíš si fyzickú kondíciu
  • posilníš kardiovaskulárny systém
  • zlepšíš koordináciu tela
  • za 10 minút skákania spáliš 110 - 130 kalórií
  • 5 minút skákania je ako 20 minút behania

  Z každej triedy sme vybrali najlepších skákačov a urobili rebríček víťazov:

  Markovič

  1820

  Markovičová

  700

  Bartošová

  600

  Satina

  588

  Blahová

  479

  Cíbiková

  462

  Vráblová

  462

  Loduha

  313

  Čviriková

  139

  Drahniaková

  126

  Kafka

  100

  Macháčová

  100

  prvaci(1).xlsx  ,  druhaci(1).xlsx   tretiaci(1).xlsx   svrtaci(1).xlsx

  Foto

 • 4. septembra sme slávnostne otvorili nový školský rok 2017/2018. Pani riaditeľka Mgr. Katarína Miškárová privítala všetkých prítomných žiakov, rodičov, pedagógov, pána starostu Ing. Milana Panáčka, pána farára Mgr. Antona Gavlasa a ostatných. Pani riaditeľka i pán starosta svojím príhovorom povzbudili všetkých do nasledujúceho roku a popriali im veľa úspechov. Peknými básňami a hrou na flaute sa zapojili i štvrtáci a prváčka. Súčasne s otvorením školského roka sa konala aj imatrikulácia prváčikov, ktorí boli slávnostne prijatí za riadnych žiakov školy. Prijatiu predchádzali rôzne úlohy, ktoré mali pre nich pripravené štvrtáci. Prváčikovia všetko hravo zvládli a pani riaditeľka ich  prijala do školy. Pán starosta im odovzdával pamätné listy a pán farár medaily. Všetko spečatili slávnostným sľubom a svojimi odtlačkami palcov. Všetkým prajeme veľa úspechov v novom školskom roku.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Oznam o zmene mesačného poplatku za MŠ

  Oznam o zmene mesačného poplatku za MŠ - Obrázok 1      Milí rodičia,
  dňa 21.08.2017 bolo obecným zastupiteľstvom Obce Dohňany  schválené nové všeobecne záväzné nariadenia o  výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

  Zmena poplatku za materskú školu,
    
  V zmysle §28 zákona č. 245/2008Z.z. za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej Obcou Dohňany   prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou 15,00 EUR/mesiac
   
  Číslo účtu na platbu povinného poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ:
  PRIMA BANKA SK09 5600 0000 0072 0030 1002

  Variabilný symbol : určený riaditeľkou školy / platí z predchádzajúceho školského roka /
   Tento príspevok sa uhrádza  do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
  Prvá platba v mesiaci septemer.

 • 30. júna  sme slávnostne ukončili školský rok 2016/2017. Pani riaditeľka Mgr. Katarína Miškárová privítala všetkých prítomných, hosťa pána farára Mgr. A. Gavlasa, zhodnotila prácu žiakov počas školského roka, vyhodnotila rôzne súťaže, zbery a ocenila žiakov za ich správanie a výsledky v škole. Do galérie najlepších žiakov školy  bola vybraná žiačka štvrtého ročníka Viktorka Satinová. Pani riaditeľka všetkým popriala veľa úspechov a príjemné prázdniny.  Svojím vystúpením prispeli aj Viktorka Štefancová a Adelka Mušáková. Krátkym programom sa rozlúčili aj štvrtáci, ktorí sa poďakovali triednej učiteľke, pani riaditeľke a všetkým pedagógom za vedomosti a zručnosti, ktoré ich naučili. Prajeme im veľa úspechov v nových školách a všetkým žiakom príjemné prežitie prázdnin. 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,Dohňany 468
  Dohňany 468
 • 042/4671164
  0911 747 438

Fotogaléria