Hlavná stránka

 • Ples rodičov

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Základný plavecký výcvik

  V poslednom týždni decembrového školského roka sa celá naša škola zúčastnila plaveckého výcviku.

 • MIKULÁŠ, ČERTOVSKÝ DEŇ, VIANOČNÁ BESIEDKA

  Počas posledných dní sme sa pripravovali na vianočný čas, tvorili sme rôzne dekorácie, rozprávali sa o zvykoch počas Vianoc, o Mikulášovi, pripravovali besiedku, zdobili stromček vlastnými ozdobami, spievali koledy a ukončili sme všetko hrami a zábavným učením počas ČERTOVSKÉHO DŇA  a vystúpením na vianočnej besiedke.

 • PROJEKT - STROM ZDRAVIA

  Cvičili sme, čistili, tvorili,robili nátierky, zdravé ovsené vločky s ovocím, robili sme plagáty a stromy zdravia, športovali na kolobežkách, pyramídy zdravia, zdravé jedálničky a ďalšie aktivity.

 • ZVEDAVKA A KÚZELNÍK

  ZVEDAVKA DANKA A KÚZELNÍK ERIK nás potešili svojimi pesničkami a objasňovaním rôznych záhad.

 • Hotely pre hmyz

  Žiaci vyrobili krásne hotely pre hmyz. Domčeky - korpusy z dreva nám zhotovil p. R. Mušák, ktorý vyrobil aj ukážkový hotel pre hmyz. Podľa neho žiaci zhotovili ďalšie domčeky. Využili prírodný materiál, ktorý si doniesli zo záhrad a lesa. Hotové výrobky sme upevnili na altánok.

 • Lesnícke dopoludnie s p. Petrom Ďurišom a jeho kolegami

  Dnes k nám do školy zavítali lesníci. Pod vedením p. Petra Ďuriša a jeho kolegov sme sa vzdelávali v lesnej pedagogike.

  Naučili nás, prečo je dôležité vysádzať nové stromy. Prakticky sme si to aj vyskúšali. Spoločnými silami sme vysadili do našej novej dúhovej záhrady ďalších päť stromčekov.  Vďaka aktivite sme sa dozvedeli o kolobehu života stromov a čo to aj o práci lesníkov. V klbkovej hre sme zase zistili, že v prírode všetko so všetkým súvisí. Nakoniec sme sa otestovali v spoznávaní zvieracích stôp.

   Zažili sme veľmi zaujímavé a podnetné chvíle. Zahrali sme sa, zabavili, no zároveň sme sa mnohé naučili.

 • Planetárium

  Dnes sme navštívili KRAJSKÚ  HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA v Žiari nad Hronom. Deti si mohli pozrieť slnko a pútavú celooblohovú projekciu o vesmire.

 • OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

  Na túto tému sme tvorili básničky, plagáty, darčeky a pripravili kultúrny program do obecného rozhlasu.

 • Jablkové koláče

  Tento mesiac je zameraný na jablko, jesenné plody a ich využitie. Tvoríme, vystavujeme, sušíme, odšťavujeme, pečieme a ochutnávame. Ďakujeme všetkým rodičom a starým rodičom, ktorí sa zapojili a upiekli so svojimi deťmi výborné koláčiky. Bolo z čoho vyberať a chutnať.

 • Vzácna návšteva

  Minulý týždeň nás navštívil žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Deti ho privítali krákym kultúrnym programom - piesňami, básničkami, hrou na flaute a v závere mu podarovali vlastnoručne vyrobený darček.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno  - Obrázok 1                    

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že so súhlasom zriaďovateľa udeľuje riaditeľka ZŠ s MŠ Dohňany , na deň 29.októbra 2018 (pondelok) RIADITEĽSKÉ VOĽNO. Materská škola je v tento deň otvorená.

  30. 10. 2018 je štátny sviatok 

  od 31.10 do 02.11. sú jesenné prádzniny.

  V dňoch 30.10. do 02. 11. so súhlasom zriaďovateľa bude prevádzka materskej školy prerušená , otvorená bude od 05.11. v bežnom režime.

  Nástup do školy a škôlky  je 5.11.2018.

                                                                                                                            Mgr. Katarína Miškárová


 • Tárajko a Popletajka

  Tárajko a Popletajka

  Dnes sme mali krásny koncert, ktorý potešil všetky naše deti. Do spevu a tanca nás zapojili Tárajko, Popletajka a ujo Fúzik. V závere nám podarovali CD s ich pesničkami a spoločne sa vyfotili s každou triedou. Deťom sa vystúpenie veľmi páčilo a tešia sa na ďalšie stretnutie.

 • Jeseň

  Naše jesenné tvorenie v škole...

 • Jesenná atmosféra...

  Novú tabuľovú stenu vo vestibule školy využívame i počas vyučovacieho procesu. Na tému jeseň takto tvorili naši štvrtáci. 

   

 • Oznam o krúžkoch

  V nasledujúcom týždni začína v ZŠ s MŠ Dohňany krúžková činnosť.  V tomto roku sa otvára  aj tanečný krúžok  pod záštitou ZUŠ Ladce. Nakoľko sa krúžku budú zúčastňovať aj žiaci iných škôl v popoludňajších hodinách, prosíme rodičov, aby rešpektovali pravidlá našej školy a zdržiavali sa len vo vstupných priestoroch školy. Dieťa si tam prevezmú i odovzdajú vedúci krúžkov. Ďakujeme, že to  budete rešpektovať, a tým udržiavať čistotu priestorov školy pre našich žiakov.

  ĎAKUJEME...

 • Čo je u nás nové...

  Novinky: nová stena pri jedálni, krásny kútik pri vstupe do škôlky, nová tabuľová stena pri školskej šatni, schody s násobilkou, vybranými slovami, anglickými slovíčkami a náš druhý deň v škole...

 • Začiatok školského roka 2018/2019

  Prvý pondelok v septembri bol začiatkom nového školského roka 2018/2019. Privítali sme nových prváčikov, ktorí boli prijatí medzi veľkých školákov po splnení rôznych úloh. Pani riaditeľka Mgr. Katarína Miškárová a pán starosta Ing. Milan Panáček popriali všetkým žiakom a zamestnancom školy veľa úspechov pri plnení úloh. Prajeme veľa úspechov v školskom roku 2018/2019.

 • Platby !

  Vážení rodičia, všetky platby za starvu a poplatky za materskú školu a školský klub sa budú platiť v septembri. Hneď prvý deň obdržíte oznámenie o platbe a bude ju potrebné uhradiť do 13.09.2018,

  Platby sa nemenia:

  strava  MŠ - 26,80,- €

              ZŠ - 21,19,- €

  ŠKD      ranná - 2,- €

            poldenná- 7,- €

            celodenný - 9,-€

  MŠ                      15,- €

                                                                                                                            Mgr. Katarína Miškárová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou,Dohňany 468
  Dohňany 468
 • 042/4671164
  0911 747 438

Fotogaléria