Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou Dohňany 468, Dohňany  je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou , Dohňany 468
Sídlo: Dohňany 468, 02051 Dohňany                                                                                  
IČO: 37922386
DIČ: 2022053946
IČ DPH: nie je platcom
Štatutárny zástupca: Mgr. Katarína Miškárová -  riaditeľka školy
e-mail: zsdohnany@zsdohnany.sk

telefón: +421 42 4671164 ,  0911747438      

 

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Objednávateľ
VO: Súhrnná správa 2/2022 súhrnná správa s DPH 30.06.2022 Mgr. Katarína Miškárová
VO: Súhrnná správa 1/2022 súhrnná správa s DPH 31.03.2022 Mgr. Katarína Miškárová
VO: Súhrnná správa 4.Q 2021 súhrnná správa s DPH 31.12.2021 Mgr. Katarína Miškárová
VO: Súhrnná správa 3.Q 2021 súhrnná správa s DPH 30.09.2021 Mgr. Katarína Miškárová
VO: Súhrnná správa 2.Q 2021 súhrnná správa s DPH 30.06.2021 Mgr. Katarína Miškárová
VO: Súhrnná správa 1.Q 2021 súhrnná správa s DPH 31.03.2021 Mgr. Katarína Miškárová
VO: Súhrnná správa 4.Q/2020 súhrnná správa s DPH 31.12.2020 Katarína Miškárová
VO: Súhrnná správa 3.Q/2020 súhrnná správa s DPH 30.09.2020 Katarína Miškárová
VO: Súhrnná správa 2.Q/2020 súhrnná správa s DPH 30.06.2020 Katarína Miškárová
VO: Súhrnná správa 1.Q/2020 súhrnná správa s DPH 31.03.2020 Katarína Miškárová