Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou Dohňany 468, Dohňany  je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou , Dohňany 468
Sídlo: Dohňany 468, 02051 Dohňany                                                                                  
IČO: 37922386
DIČ: 2022053946
IČ DPH: nie je platcom
Štatutárny zástupca: Mgr. Katarína Miškárová -  riaditeľka školy
e-mail: zsdohnany@zsdohnany.sk

telefón: +421 42 4671164 ,  0911747438      

 

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Objednávateľ
VO: Súhrnná správa 1.Q 2021 súhrnná správa bez DPH 31.03.2021 Mgr. Katarína Miškárová
VO: Súhrnná správa 4Q/2020 0 0,00 s DPH 04.01.2021 Katarína Miškárová
VO: Súhrnná správa 3Q/2020 ------------------ ------------------- s DPH 30.09.2020 Katarína Miškárová
VO: Súhrnná správa 2Q/2020 --------------- ------------------- s DPH 30.06.2020 Katarína Miškárová
VO: Súhrnná správa 1Q /2020 --------------- ----------------- s DPH 31.03.2020 Katarína Miškárová