Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou, Dohňany 468
Dohňany 468
020 51 Dohňany
v zastúpení: Mgr. Katarína Miškárová, riaditeľka ZŠ s MŠ Dohňany
IČO: 37922386
DIČ: 2020615553.


Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Nie sú zverejnené žiadne záznamy spĺňajúce výberové kritéria.