• Medzinárodný deň ježkov

   • Naši prváčikovia zo ZŠ s MŠ Dohňany sa zapojili do medzinárodného projektu "Deň ježka." Prebiehal koncom októbra a začiatkom novembra. Do projektu boli zapojené partnerské školy z Poľska, Turecka, Španielska, Srbska, Chorvátska, Rumunska a dve zo Slovenska, vrátane nás. 

         Cieľom projektu bolo vzbudiť záujem o svet zvierat, naučiť sa používať nové IKT nástroje, zoznámiť sa a spolupracovať s deťmi rôznych krajín.

            Témou bolo zoznámiť sa s rôznymi druhmi ježkov, ich stravou, spôsobom života, ich významom v prírode, výskytom vo svete, vyvrátenie nesprávnych informácií o ježkovi a rôzne ďalšie zaujímavosti.

            Veľké poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí sa aktívne zapojili do medzinárodného projektu spolu so svojimi deťmi aj doma a vytvorili doma množstvo rôznych ježkov. Rovnako patrí veľké poďakovanie aj pani učiteľkám, ktoré pomohli pri výrobe masiek.  Do projektu prispela aj štvrtáčka  Laura M. s veľmi peknou prezentáciou o ježkovi. Jez_tmavy_or..pptx

   • Zrealizované aktivity

    • brainstorming - použili sme rôzne slová v súvislosti s ježkom a vytvorili slovný oblak
    • tvorba loga - žiaci nakreslili ježka a vybrali sme jedného, z ktorého sme vytvorili naše logo projektu
    • rozhovor, prezentácie, príbeh, sledovanie ježkov vo videu, vytváranie otázok do kvízu, tvorba pexesa, pracovný list
    • vybudovanie prístrešku pre ježka
    • riešenie kvízu, puzzle, pexeso, hra s číslami o ježkovi PexesoKvízPuzzleSpájačka
    • odpovede na otázky, ktoré sme mali rozdelené medzi partnermi projektu - tvorba plagátu a e- knihy mix.pdf
    • pieseň o ježkovi - vyrábanie masiek a natočenie videa, Oliverkov ježko a Samkov prednes
    • výroba ježka podľa vlastného nápadu
    • blahoželanie k MEDZINÁRODNÉMU DŇU JEŽKOV - natočenie videa s pozdravom
    • spoločného online stretnutia sme sa nezúčastnili z dôvodu karantény, ale po jej ukončení sme si pozreli e-knihu, nahrávky a vytvorené hry partnermi projektu.
    • kalendár vztvorený z našich a partnerských ježkov Kalendár                  Rovnakých alebo podobných aktivít sa zúčastňovali aj ostatní zaregistrovaní partneri projektu a všetky výsledky a činnosti sa  vkladali do spoločného priestoru e-Twinning.

    Projekt nájdete: https://live.etwinning.net/projects/project/326418 

    Foto

     

     

   • Náš veľký jež