• Textová podstrana

   •  

    Portál pre žiakov, rodičov a každého, kto berie domáce učenie vážne.

    Diktáty, Slovíčka, Digitálna učebnica a množstvo ďalších materiálov pre domácu prípravu, precvičovanie a učenie hrou.

    Materiály pre precvičovanie, doplnkové učenie a prípravu na písomky.
    Nauč sa slovíčka z cudzieho jazyka hravou formou kombináciou obrázku, písanej a počutej formy.
    Precvičuj si pravopis v aplikácii Diktáty a ypsilon Ťa už nikdy neprekvapí.
    Ťaháky, Periskop, Stroj na jednotky... všetko sa nám sem ani nezmestí