• Reprezentanti školy

    •  

     Dominik a Števko so svojimi trofejami. Blahoželáme!      

      

      

      

     Barborka z tanečnej skupiny sa tiež môže pochváliť krásnym umiestnením v tanci. Blahoželáme! 

                             

      

      

      

      

      

     Huslistka Amanda - gratulujeme ku krásnemu umiestneniu!

     Tanečnice

     Naše deti sa zapájajú aj do aktivít mimo šloly, o čom sveddčí aj krásne umiestnenie Lindy a Karin. Získali krásne prvé miesto v Hlohovci. Gratulujeme!

      

     Naši malí futbalisti, Oskar a Samko, doniesli ukázať medailu za 3. miesto vo futbalovom turnaji. Blahoželáme!

         

     • Vystúpenie

     • Dnes naše dievčence pozdravili krátkym programom regionálnu konferenciu ZPOZU, ktorá sa konala v DKT v Dohňanoch. Ďakujeme malým hviezdičkám a poďakovanie patrí pani učiteľke Gombárovej a Z. Baškovej, za prípravu programu.