• NIEKOĽKO ZMIEN PRI FUNGOVANÍ ŠKÔL

   • V školstve to bude v najbližšom období nasledovne:
    1. MŠ budú aj naďalej otvorené.
    2. ZŠ, prvý aj druhý stupeň, pokračujú vo výučbe.
    ÚVZ následne vydá Opatrenie, ktorým sa zakáže:
    - Prevádzka telocviční
    - Prevádzka centier voľného času
    - Skupinová výučba v ZUŠ
    - ÚVZ tiež zavádza povinnosť nosenia rúška na celej ZŠ (výnimku budú mať nepočujúci a deti s autizmom alebo mentálnym znevýhodnením). Rúška v MŠ budú odporúčané.
  • Novinky

     • NIEKOĽKO ZMIEN PRI FUNGOVANÍ ŠKÔL

      V prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať učiteľom, zamestnancom škôl, žiakom aj rodičom, za to, že takto dobre zvládli posledné obdobie. Školy sa naozaj posledné týždne veľmi dobre držali, osvojili si všetky protiepidemiologické pravidlá a dodržiavali opatrenia.

      Nie každý bol taký zodpovedný ako školy. Počet nakazených rapídne narástol. Aj keď nemáme ohniská nákazy na školách, epidemiologická situácia je taká vážna, že ako krajina musíme prijať súbor opatrení na základe odporúčaní pandemickej komisie a to aj v oblasti školstva.

     • OZNAM

      Nové usmernenia MŠVVaV od 16.9.2020

      Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a nemá nariadené karanténne opatrenie . Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

     • Zmena vyhlásenia pre zákonného zástupcu.

      Zákonný zástupca:

      Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR)

      Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

     • Čo potrebuje dieťa do MŠ

      1. prezúvky s uzavretou pätou, pevné (podpísané)

      2. pyžamo (podpísané)

      3. hygienické vreckovky - 2 ks v krabičke vyťahovacie

      4. náhradné oblečenie do skrinky, spodné prádlo, igelitovú tašku (podpísané)

      5. hrebeň

      6. rúško 1 ks má dieťa pri príchode na tvári, 1 ks uzavretom vrecku odložiť do skrinky

     • Koniec roka

      Skončil sa ruch na chodbách školy a žiaci s radosťou a úsmevom vykročili do náručia prázdnin. Prežili sme všetci veľa pekného, úsmevného. Aj keď sme všetci iní, ale cieľ sme mali rovnaký – prežiť školský rok čo najúspešnejšie, s dobrými známkami, dosiahnuť prvenstvá v súťažiach, získať nové vedomosti, nájsť si nových kamarátov a zažiť mnoho zážitkov.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Streda 21. 10. 2020
  • Fotogaléria

   • Jún v ŠKD II.
   • Jún v ŠKD I.
   • Február v ŠKD I.
   • Február v ŠKD II.
   • Január v ŠKD I.
   • Január v ŠKD II.
   • TEATRO PIMPRLO
   • Plavecký výcvik
   • December v ŠKD II.