• Zatvorenie materskej školy
   • Vážení rodičia,
    riaditeľka ZŠ s MŠ Dohňany po dohode so zriaďovateľom obce Dohňany prerušuje prevádzku materskej školy nepretržite počas mesiacov júl a august /od 15.7.2024 do 30.08.2024/ na základe §150a ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 254/2008 z dôvodu potreby maľovania priestorov tried a spálni, čistenia, dezinfekcie priestorov a hračiek, ako aj z dôvodu úpravy školského areálu a nutnosti čerpania dovolenky pedagogických zamestnancov.

    Za pochopenie veľmi pekne ďakujeme.
   • Triedne aktívy
   • Od 24.06. do 27.06. 2024 majú deti vo svojich triedach triedne aktívy, odovzdávajú učebnice, čistia triedy, hodnotia si školský rok a individuálne hry . Vyučovanie končí 11,20 hod.
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • NP PoP II
   • Twinnig
   • Ministerstvo školstva SR
  • Zvonenia

   Piatok 19. 7. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje