• 2 % z daní

    Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 % ! Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole skvalitnenie vybavenia školy
   • Rozprávková noc v škole

    Pozývame deti vo veku 7-11 rokov stráviť rozprávkovú noc v našej školskej knižnici. 24. 3. 2023 18:00 – 25. 3. 2023 8:00 • pre deti vo veku 7-11 rokov • večera a raňajky zabezpečené • od 24.3.2023 18:00 hod. do 25.3.2023 8:00 hod • zápisné - 5 Eur Program: • spoločné rozprávkové čítanie • zážitkové čítanie • tvorivé dielničky • cesta odvahy vonku • joga pre dobrý spánok • čítanie na dobrú noc • raňajky Prihlasovanie formou prihlášky, ktorú treba vypísať do 17. 3. 2023
  • Novinky

     • Rozprávková noc

      Túto noc strávili naše deti v priestoroch školy, kde plnili rôzne výzvy. Skupiny využívali svoje vedomosti, zručnosti, ale ukázali aj svoju odvahu. Spoločne pracovali, podporovali sa, pomáhali si a povzbudzovali sa. Medzi plnením úloh boli rôzne súťaže medzi chlapcami a dievčatami. Samozrejme, veľmi sa potešili aj výbornej večeri. Po skončení, neskoro v noci, sa všetci zabalili do svojich spacákov, pozreli ešte rozprávky a postupne zaspávali. Ráno ich čakalo vyhodnotenie celej akcie, sladkosti, pamätný list s vlastnou fotkou. Šťastných a unavených si ich prevzali do svojich rúk rodičia. Rozprávková noc je za nami, bolo super!

     • Vynášanie Moreny

      Po dlhšej dobe sme dnes oživili tradíciu o ukončení zimy. Žiaci zo škôlky a školy spoločne vyniesli Morenu a privítali jar. So spevom sme sa presunuli na most, kde pani riaditeľka Morenu zapálila a pustila do vody. Všetkým sa pálenie páčilo. Veríme, že si budeme naše zvyky a tradície stále udržiavať.

     • Zápis 1. ročníka

      Zápis do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2023/2024 sa uskutoční

      12. 04. 2023 od 15,30 hod. v ZŠ s MŠ Dohňany

      Zápis bude prebiehať:

      • fyzicky za prítomnosti zákonných zástupcov dieťaťa spolu s dieťaťom
      • k zápisu je potrebné priniesť RODNÝ LIST DIEŤAŤA A OBČIANSKY PREUKAZ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

      Spôsob podania prihlášky do 1.ročníka:

     • Rozprávková noc v škole

      Pozývame deti vo veku 7-11 rokov stráviť rozprávkovú noc v našej školskej knižnici.

      24. 3. 2023 18:00 – 25. 3. 2023 8:00

      • pre deti vo veku 7-11 rokov
      • večera a raňajky zabezpečené
      • od 24.3.2023 18:00 hod. do 25.3.2023 8:00 hod
      • zápisné - 5 Eur

      Program:

      • spoločné rozprávkové čítanie
      • zážitkov
     • Fašiangy

      Posledný fašiangový deň sme sa oboznamovali s tradíciami počas tohto dňa. Pani riaditeľka porozprávala deťom o rôznych zvykoch u nás a v zahraničí. Všetko si mohli pozrieť aj na zaujímavých videách.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • NP PoP II
   • Twinnig
   • Ministerstvo školstva SR
  • Zvonenia

   • Utorok28. 3. 2023
   • 2 % z daní

   • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 % !

    Finančné prostriedky budú použité na:

    • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
    • skvalitnenie vybavenia školy
    • Vyhlasenie2023_ZS.pdf
  • Aktívna zábava i šport na detskom ihrisku v Dohňanoch

   Obci Dohňany v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom sa podarilo postaviť detské ihrisko v obci Dohňany, konkrétne v areáli ZŠ s MŠ v Dohňanoch. Celkové náklady na výstavbu detského ihriska boli v sume 21.446,15,- EUR.
   Dve detské húpačky z agátového dreva boli zakúpené z poskytnutých finančných prostriedkov – grantu v súlade s VZN TSK č. 22/2019 Participatívny-komunitný rozpočet v celkovej sume 2.200,- EUR, kde sme ako obec boli úspešný s projektom s názvom "Aktívna zábava i šport na detskom ihrisku v Dohňanoch".

       

   • Ďakujeme za spoluprácu

   • ĎAKUJEME RODIČOM, PRIATEĽOM ŠKOLY ZA RÔZNE POMÔCKY, OPRAVY A DARČEKY PRE DETI

    rodine Jurčíkovej a rodine Klobučníkovej  - za pomoc pri uskladnení peletiek

    p. Jurčíkovi - za pomoc pri skladaní nábytku,

    p. Segešovi - za vecný dar,

    rodina Fízeľová, Miškárová, Jurčíková, Garguláková, Gabková, Brišová, Maliníková Milica, Lišková, Gurínová- jesenné tvorenie v MŠ,

    rodina Gabková, Miková -  vecný dar ,

    rodina Mrocková Adrian, Trnková  - dekorácie na výzdobu,

    rodina Jakubíková, Sapáková, Trníková, Poliachová, Brečková, Šafáriková, Pišojová- materiál na prácu s deťmi,

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje