• Zvonenia

   • Streda8. 2. 2023
   • Nadpis 2 % z daní

   • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 % !

    Finančné prostriedky budú použité na:

    • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
    • skvalitnenie vybavenia školy
    • Vyhlasenie2023_ZS.pdf
  • Aktívna zábava i šport na detskom ihrisku v Dohňanoch

   Obci Dohňany v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom sa podarilo postaviť detské ihrisko v obci Dohňany, konkrétne v areáli ZŠ s MŠ v Dohňanoch. Celkové náklady na výstavbu detského ihriska boli v sume 21.446,15,- EUR.
   Dve detské húpačky z agátového dreva boli zakúpené z poskytnutých finančných prostriedkov – grantu v súlade s VZN TSK č. 22/2019 Participatívny-komunitný rozpočet v celkovej sume 2.200,- EUR, kde sme ako obec boli úspešný s projektom s názvom "Aktívna zábava i šport na detskom ihrisku v Dohňanoch".

       

   • Ďakujeme za spoluprácu

   • ĎAKUJEME RODIČOM, PRIATEĽOM ŠKOLY ZA RÔZNE POMÔCKY, OPRAVY A DARČEKY PRE DETI

    rodine Jurčíkovej a rodine Klobučníkovej  - za pomoc pri uskladnení peletiek

    p. Jurčíkovi - za pomoc pri skladaní nábytku,

    p. Segešovi - za vecný dar,

    rodina Fízeľová, Miškárová, Jurčíková, Garguláková, Gabková, Brišová, Maliníková Milica, Lišková, Gurínová- jesenné tvorenie v MŠ,

    rodina Gabková, Miková -  vecný dar ,

    rodina Mrocková Adrian, Trnková  - dekorácie na výzdobu,

    rodina Jakubíková, Sapáková, Trníková, Poliachová, Brečková, Šafáriková, Pišojová- materiál na prácu s deťmi,

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje