• Finišujeme a dokončujeme práce
    • Finišujeme a dokončujeme práce

    • 20.11.2018 11:06
    • Naše práce pokračujú a záhradu dávame do konečného stavu. Vysadili sme rastlinky, bylinky a upravili  plochy. Domček na náradie sme naplnili náradím na prácu,

    • viac
    • Ideme ďalej
    • Ideme ďalej

    • 19.10.2018 06:00
    • V mesiaci októbri  sme sa pustili do ďalšej etapy projektu „Zelené oči“ . Aj teraz sa do práce s ochotou a radosťou pustili naše deti z materskej školy a žiaci zo základnej školy. foto
    • viac
    • Budujeme chodníky.
    • Budujeme chodníky.

    • 19.10.2018 10:34
    • Druhá etapa - Pokračujeme v našej záhradke.
     Po prázdninách nám začala škola a zároveň aj práca na našej záhradke. Pripravili sme si chodníky, kde sme s pomocníkmi osadili obrubníky a osadili nám náučné tabule.

      
    • viac
    • Čistenie areálu a príprava .
    • Čistenie areálu a príprava .

    • 19.10.2018 10:33
    • Prvá etapa
     V rámci projektu „Dúhová záhrada“, ktorý sa realizuje prostredníctvom grantového programu Trenčianskeho samosprávneho kraja „Zelené oči“, sa bude v areáli našej školy upravovať plocha so zeleňou. Niektoré úpravy vyžadujú viac času i práce.


      
    • viac