• Režim dňa

  •  

   Dobré, premyslené usporiadanie dňa určuje do značnej miery štýl života detí v MŠ, súlad v skupine. Režim dňa  je zložený z organizačných foriem výchovy a vzdelávania a tvoria základný spôsob organizácie v MŠ. Dôležitou požiadavkou v dennom poriadku je nielen striedanie rôznych druhov činností, edukačných aktivít, ale aj primerané zaťaženie detského organizmu. Vymedzuje striedanie činností, ktoré sa týkajú životosprávy, osobnej hygieny, samoobslužných činností a ďalších činností, ktoré zabezpečujú plynulý, globálny rozvoj dieťaťa.

   Čas

   Denný poriadok

   6:00 – 8:00

   – otvorenie MŠ, príchod detí do MŠ – ranný filterhttps://www.mskomarovska.sk/wp-content/uploads/2019/11/rezim_01.jpg
   – hry a činnosti podľa výberu detí

   8:00 – 8:45

   https://www.mskomarovska.sk/wp-content/uploads/2019/11/rezim_02.jpg– ranný kruh
   – zdravotné cvičenia
   – činnosti zabezpečujúce životosprávu, stolovanie, stravovanie – DESIATA
   – sebaobslužné činnosti

   8:45 – 10:00

   https://www.mskomarovska.sk/wp-content/uploads/2019/11/rezim_04.jpg

   – dopoludňajšie cielené výchovno-vzdelávacie aktivity
   – zdravotné cvičenia

   10:00 -11:00

   https://www.mskomarovska.sk/wp-content/uploads/2019/11/rezim_05.jpg

   – sebaobslužné činnosti
   – pobyt vonku – vychádzka do blízkeho okolia, pobyt a hry na školskom dvore, pohybové aktivity

   11:00 – 11:45

   https://www.mskomarovska.sk/wp-content/uploads/2019/11/rezim_06.jpg– sebaobslužné činnosti
   – činnosti zabezpečujúce životosprávu – stolovanie, stravovanie – OBED
   – odchod detí, ktoré navštevujú MŠ len dopoludnia

   11:45 – 14:00

   https://www.mskomarovska.sk/wp-content/uploads/2019/11/rezim_07.jpg– sebaobslužné činnosti
   – literárna, hudobná chvíľka, rozhovor
   – ODPOČINOK
   – telovýchovná chvíľka, otužovanie po odpočinku

   14:00 -14:30

   https://www.mskomarovska.sk/wp-content/uploads/2019/11/rezim_08.jpg– sebaobslužné činnosti
   – činnosti zabezpečujúce životosprávu, , stolovanie, stravovanie – OLOVRANT

   14:30 – 16:00

   https://www.mskomarovska.sk/wp-content/uploads/2019/11/rezim_09.jpg– popoludňajšie cielené výchovno-vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí
   – pobyt vonku, hry na školskom dvore
   – odchod detí domov
   – koniec prevádzky MŠ