• 2020/2021

    • Ranné oddelenie - spojené ročníky

     I. oddelenie    1.a  3. ročník   BC. Monika Laššáková

     II. oddelenie   2. a 4. ročník    Drahomíra Smatanová