• Jún v ŠKD

      • A je tu koniec školského roku. Jeho posledný mesiac sme strávili vo veselej letnej nálade od MDD až po očakávaný deň odovzdania vysvedčení a začiatku prázdnin.

       Relaxovali a oddychovali sme najmä vonku, napríklad pri rôznych pohybových rytmických hrách, skákačkách a športových súťažiach. Nacvičovali sme tanec na záverečnú akadémiu a spoločné vystúpenie, hrali sa rôzne hry na postreh a rozvoj koordinačných schopností. Vyrobili sme darčeky ku Dňu otcov - modelovali z hmoty Fimo. Venovali sme sa rôznym detským záľubám, súťažili v kreslení, stavali zo stavebníc, čítali sme si z knižky Malý princ, počúvali hudbu, hrali spoločenské hry. Vynovili sme si priestory chodby –  pomaľovali steny pri ŠKD. Upratovali sme triedy ŠKD, triedili pomôcky, pracovný materiál a hračky.

       Sústredili sme sa tiež na tému prevencie šikany a nevhodného správania sa vo vzájomnej interakcii detí. Spoločne sme diskutovali, hrali hry na rozvoj pozitívnych sociálnych vzťahov medzi deťmi a korigovanie ich správania sa v kolektíve.

       Vo vzdelávacej oblasti a v príprave na vyučovanie sme pracovali so slovami, pojmovými mapami,  robili rozbor textu a určovali hlavnú myšlienku, lúštili osemsmerovky, Sudoku, hrali Piškvorky, Scrabble, hľadali ukryté slová a vypracovávali zábavné slovné úlohy z matematiky.

       Hodnotili sme našu celoročnú prácu, pokúšali sa o vlastné kritické sebahodnotenie a vzájomnú reflexiu. Rozprávali sme sa o prázdninových plánoch, prianiach a cestovaní.

       Rozlúčili sme sa s odchádzajúcimi štvrtákmi a oni nám na rozlúčku zložili vlastnú básničku a prianie. Nech sa vám všetkým darí v novej škole!

       Tak a sú tu prázdniny! Dobre si oddýchnite, načerpajte sily a chuť do práce v novom školskom roku. VIDÍME SA V SEPTEMBRI...heart

       Júnová fotogaléria

      • Máj v ŠKD

      • Mesiac máj sa v školskom klube niesol v duchu rodiny a vlasti. Pripomenuli sme dôležité dni v mesiaci máj, ktoré  by si mali pamätať. Úvod mesiaca sme venovali pozornosť Dňu Slnka, počas ktorého mali deti možnosť  zobraziť Slnko v pracovných, ale aj výtvarných činnostiach. Šikovnosť detí sa ukázala nielen pri tvorení  darčeka ku Dňu matiek, ale aj v tvorení mandál. Starší žiaci nechali pracovať fantáziu a vytvorili nielen svoje vlastné mandaly, ale aj spoločnú mandalu s dúhou, ktorá skrášľuje priestor chodby. Mladšie deti rozvíjali jemnú motoriku a dotvárali farebné mandaly. Deti prejavili svoju kreativitu a fantáziu vytvorením obrázkov z plastelíny a modelovaním postavičiek.

       V spoločných aktivitách sme sa veľa rozprávali o rodine, o chránených rastlinách, ale aj o slovenských športovcoch. Dôležitosť ochrany prírody si deti pripomenuli vytvorením spoločného projektu.

       Počasie nám umožňovalo  tráviť čas aj vonku, kde boli deti aktívne a zabávali sa pri kolektívnych a loptových hrách, rôznych skákačkách a hrách, pri ktorých mohli spolupracovať  a rozvíjať koordináciu a presnosť pohybov. Pohybové zručnosti deti rozvíjali nielen hrami, ale aj tancom, ktorý je súčasťou nácviku programu na záverečnú akadémiu.

       Vo vzdelávacej činnosti sme sa venovali rôznym hlavolamom, osemsmerovkám, tajničkám a piškvorkam. Hravým spôsobom sme rozvíjali slovnú zásobu a vyjadrovacie schopnosti.  

       Májové aktivity detí si môžete pozrieť v našej májovej galérii.

      • Apríl v ŠKD

      • Spoločný čas v ŠKD počas apríla sme prežili v tvorivej a veselej atmosfére. Deti sa venovali  stavbám z rôznych stavebníc, kresleniu, strihaniu, spoločenským hrám a hrám podľa svojej fantázie. 

       Čakanie na Veľkú noc a veľkonočné prázdniny sme si skrátili rozhovormi  o  veľkonočných zvykoch , tvorením a výrobou veľkonočných dekorácií. Po skončení veľkonočných prázdnin sme sa oddýchnutí opäť vrátili do školského režimu a zamerali sme sa aj na našu planétu Zem. Veľa sme sa rozprávali o prírode, zvieratách, ale aj o dôležitosti  ochrany našej planéty.  Počas výtvarných činností sme pretavili našu kreativitu na papier a  v rámci dňa Zeme deti vytvorili krásne práce. Môžete si pozrieť našu aprílovú galériu.

       Vo forme rôznych didaktických hier a pracovných listov si deti zlepšovali nielen slovnú zásobu, pamäť a predstavivosť, ale aj prácu s číslami.

       Čas sme si obohatili aj pobytom vonku, kde  si deti užili slnečné lúče,  zábavu, pohyb a rôzne spoločné hry.

       Ku sklonku mesiaca sme sa veľmi potešili, že sme mohli zložiť rúška a rozdávať úsmevy. smiley

      • Marec v ŠKD

      • Marec nám ubehol akosi rýchlejšie, asi aj vďaka jarným prázdninám. Priniesol nám veľa jarnej nálady a teplejšie slniečko, ktoré nás vytiahlo von na čerstvý vzduch. Deti si konečne dosýta užili voľný pohyb a hry, ktoré sme nemohli realizovať vo vnútri v zimnom období. Zahrali sme sa spoločné pohybové hry a hľadali ukryté predmety na školskom dvore. Trošku sme upratali a vyzbierali odpadky. Pribudli nám aj nové preliezačky a hojdačky, ktoré našim deťom spríjemnia spoločné voľné chvíle v škole. Počas pracovných a výtvarných činností sme si vyzdobili priestory školy a ŠKD jarnými vystrihovačkami, vyrábali papierové dekorácie, skladali origami, zdobili vajíčka, maľovali. Deti, ktoré papierové tvorenie moc nebavilo, sa venovali napríklad tvoreniu zo stavebníc, rôznym spoločenským hrám, čítaniu kníh, kresleniu a hrám podľa vlastnej fantázie a chuti.  Vestibul školy sme pripravili na privítanie detí pri zápise do 1.ročníka. Z veľkých kartónových škatúľ sme vyrobili veselé jarné slniečko a školský autobus. Veríme, že nám už čoskoro privezie veľa šikovných žiakov, ktorí zaplnia prvácke školské lavice v novom školskom roku.

       Tešíme sa na vás predškoláci aj v našom školskom klube!

       marcová fotogaléria

      • Február v ŠKD

      • Hneď v úvode mesiaca sme opäť absolvovali dištančnú výučbu kvôli nariadeným karanténnym opatreniam, ale po návrate do školy sme sa už naplno pustili do práce. Venovali sme sa téme kalendár a ročným obdobiam, opakovali sme si s deťmi dôležité dátumy, ktoré je dobré vedieť naspamäť. Inšpirovali sme sa veselou fašiangovou náladou a témou karnevalu, ktorý si deti užili v rámci svojich tried a popoludní pokračovali v oddeleniach ŠKD. Vyzdobili sme si priestory školy veselými postavami šašov a karnevalovými ozdobami. Vyrábali sme girlandy, škrabošky, rozprávali sme sa o ľudových fašiangových tradíciách. Naučili sme sa nové spoločné hry a spoločne vymýšľali zaujímavé úlohy, ktoré si deti potom losovali a plnili. Veľmi dobre sa pritom zabavili. Fantáziu sme nechali naplno pracovať pri tvorení zaujímavých  rýmovačiek a príbehov. V spoločných aktivitách sme sa veľa rozprávali, deti sa učili vyjadriť vlastný názor a tvorivo riešiť detské problémy. Venovali sme sa pojmom ako ľudskosť, tolerancia, empatia a zdôraznili, aký dôležitý je mier. Koncom februára sme už otvorili jarnú tému a tešíme sa, až nám slniečko prinesie teplé počasie a budeme vonku tráviť viac času.

       februárová fotogaléria

      • Január v ŠKD

      • Začal sa nový kalendárny rok a pandemická situácia nám stále komplikuje aj náš školský život. Kôli karanténnym opatreniam niektorí v mesiaci január strávili v škole menej dní. Spoločne strávený čas sme sa aj napriek tomu snažili využiť zmysluplne a príjemne. Venovali sme sa téme voľného času a spôsobom ako ho môžeme tráviť. Deti zaujali najmä nové hry a stavebnice. Učili sme sa nové spoločenské hry, ktoré deti môžu využiť vtedy, keď na ne "zaútočí" nuda. Snažili sme sa pri nich zamestnať aj mozog a opakovať si vedomosti zo školy. Pri výtvarných prácach stále dominovala téma ZIMA a všetko, čo s ňou súvisí. Pracovali sme s kartónom, vlnou, rôznymi šablónami. Vo vzdelávacej činnosti a príprave na vyučovanie sme sa zamerali na rozvoj finančnej garamotnosti zábavnou formou. Hrali sme sa na obchod, banku, spoznávali euro mince a bankovky. Opakovali sme si základné pravidlá ochrany svojho zdravia pred chorobami. Veríme, že už čoskoro sa situácia stabilizuje natoľko, že sa budeme môcť stretávať v ŠKD v normálnom režime a počte. Zároveň sa chceme veľmi pekne poďakovať rodičom za ich pochopenie a spoluprácu v tejto ťažkej dobe. Ďakujeme Vám za ústretovosť pri vyzdvihovaní detí z ŠKD a ich dochádzke. 

       januárová fotogaléria

        

      • December v ŠKD

      • V decembri sme si v školskom klube detí užívali krásny predvianočný čas.  Aj  napriek zníženým počtom detí v triede a karanténnej povinnosti sme splnili projektové úlohy.  Vytvárali sme vianočné ozdoby do triedy, ale aj na vianočný stromček v školskom klube, ktorý sme si spoločne vyzdobili. Čakanie na Vianoce sme si sprestrili vianočnými piesňami, koledami a rozprávkami. Vďaka úlohám z adventného kalendára sa deti nenudili a získali nové informácie o ľudových vianočných tradíciach, vytvorili si vianočné pozdravy a napísali list Ježiškovi. Pochytila nás Perničkománia, ale aj velké predvianočné upratovanie.  Venovali sme sa aj pomoci druhým, napísali si vianočný plán a vzájomne sa obdarovali darčekmi.

        Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme si neustále opakovali  a dodržiavali hygienické pravidlá nielen v školskom klube, ale aj na obedoch, ktoré nám kvôli situácii zabrali viac času a  trvali dlhšie ako zvyčajne, preto ďakujeme všetkým rodičom za trpezlivosť pri vyzdvihovaní detí.

       Staršie deti lákali Mikulášske úlohy, mladšie deti si zdokonaľovali slovnú zásobu a opakovali písmená.  Deti sa radi hrali s hračkami, skupinové hry,  ale aj rôzne spoločenské hry ako Človeče nehnevaj sa alebo pexeso.  Môžete si pozrieť našu decembrovú galériu.  Opakovanie pravidiel a spoločné rozhovory vyriešili detské problémy.

       Čas vonku a šantenie v zimnom období nám vzhľadom na pandémiu a obmedzenia v telesnej výchove nebolo umožnené, čo deti mrzelo avšak predĺžené vianočné prázdniny vyčarili deťom úsmev na tvári. Dôležité však je zdravie, ktoré vám všetkým prajeme nielen počas vianočných sviatkov, ale aj do nového  roka. 

      • November v ŠKD

      • V novembri sme sa v školskom klube inšpirovali už zimným obdobím a blížiacimi sa vianočnými sviatkami. Ukončovali sme jesennú tému Strom. Venovali sme sa zdravému životnému štýlu, stravovaniu, prevencii pred chorobami, mikulášskemu a vianočnému tvoreniu. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sme si neustále pripomínali a upevňovali základné hygienické pravidlá. Rozprávali sme sa aj o škodlivom vplyve fajčenia na zdravie. Deti si pozreli zaujímavé poučné prezentácie. V tomto mesiaci sme tiež plnili celoškolské projektové úlohy na tému „Zdravý životný štýl“ a „Mikulášske a vianočné tvorenie“. Vyrábali sme dekorácie a ozdoby na stromček z prírodných materiálov, pri tvorení využívali prírodniny a odpadový materiál. Vystrihovačkami sme vyzdobili okná i priestory školy. Ozdobili sme si vianočný stromček v ŠKD i ten spoločný vo vestibule školy, na ktorý sme použili vlastnoručne vyrobené ozdoby. Vo vzdelávacej činnosti sme sa sústredili na rozvíjanie slovnej zásoby a opakovanie písmen. V krátkych zábavných a logických matematických úlohách sme si opakovali základné matematické operácie, trénovali rýchlosť a presnosť. Deti sa radi hrali rôzne spoločenské hry a skladali puzzle. Možete si prezrieť našu novembrovú fotogalériu.

       Veľa sme sa spolu rozprávali a riešili rôzne aktuálne detské starosti i radosti. Veď zdieľaný smútok je polovičný, ale zdieľaná radosť dvojnásobná!heart

       Písali a kreslili sme svoje vianočné želania, vyrobili si spoločnú nástenku vianočných prianí. Deti si okrem vytúžených darčekov priali najmä pevné zdravie a veľký úsmev pre všetkých, pretože je to podľa ich slov v dnešnej zlej dobe pre ľudí to najdôležitejšie. Prajeme si to všetci z celého srdca!heart

      • Október v ŠKD

      • Jeseň je v plnom prúde a inšpirovaní jej atmosférou sme v októbri pracovali aj v školskom klube. Venovali sme sa témam ako jesenná úroda a práce v záhrade, úcta k starším, pomoc v rodine, doprava a cesta do školy, jesenná výzdoba, triedenie odpadov, práca s prírodninami. Vyrobili sme si didaktické pomôcky a naučili sa opäť nejaké nové kolektívne zábavné hry. Tvorili sme z rôznych materiálov a prírodnín. Pre našich blízkych starkých sme vyrobili pozdravy s prekvapením v podobe voňavého čajíka k ich sviatku.heart Veľa sme sa hrali, cvičili, učili sa napríklad aj pravidlá šachu, kreslili. Počas vzdelávacej činnosti a prípravy na vyučovanie sme sa hrali rôzne didaktické hry na rozvíjanie pamäte, logiky, kritického a tvorivého myslenia. Vlastnú motiváciu, samostatné rozhodovanie sa detí a vyjadrenie ich špecifických potrieb sme podporili aj výrobou motivačnej pomôcky do triedy ŠKD. Snažíme sa tak deti povzbudiť, podporiť ich aktivitu a zodpovednosť za vlastné rozhodnutia. Počas pravidelných komunitných rozhovorov v kruhu sme riešili rôzne problémy podľa potrebywink a prebrali množstvo tém, ktoré zväčša vyplynuli z momentálnych situácií v ŠKD. Snažili sme sa tak deti viesť k vyjadreniu vlastného postoja a tiež k jeho obhájeniu pred ostatnými prostredníctvom vzájomnej konfrontácie v skupine. Nie všetky aktivity sa nám podarilo aj zdokumentovať, ale určite vám naša októbrová fotogaléria poskytne stručný prehľad.

       Rozdielne rozvrhy detí a najmä odchody na školské krúžky a nepravidelné odchody detí domov nám naše plány a aktivity niekedy čiastočne prekazia alebo dosť narušia. Napriek tomu sa vždy snažíme prispôsobiť a flexibilne reagovať. Poskytnúť deťom najmä čas na primeraný oddych a odreagovanie sa od školských povinností, vyplniť im zmysluplne voľný čas a tiež poskytnúť samozrejme vám rodičom priestor na vlastné rozhodnutie sa, kedy si potrebujete vyzdvihnúť svoje dieťa podľa vašich potrieb, povinností a pracovného vyťaženia.yes

       Neustále sa však snažíme nájsť primeranú rovnováhu medzi týmito aspektmi našej práce a poskytnúť deťom primerané možnosti na plnenie stanovených výchovno-vzdelávacích cieľov v našom školskom klube.

       Ďakujeme Vám všetkým za podporu a pochopenie. smiley

      • September v ŠKD

      • Úspešne sme ukončili prvý školský mesiac. September býva vždy tak trochu náročnejší, a to najmä pre prváčikov, ktorí si na školské prostredie a povinnosti stále iba zvykajú. Nosenie rúška nie je pre nikoho ničím príjemným. Navzájom sa nevidíme a úsmev z tváre sa vytratil na dlhú dobu pre všetkých. Snažíme sa však dodržiavať pravidlá ochrany pre seba i ostatných. Našťastie nám prialo aj septembrové počasie a popoludnia sme sa podľa možností a aktivít snažili tráviť vonku. Rozlúčili sme sa s odchádzajúcou pani vychovávateľkou Monikou Laššákovou, ktorá nastúpila na materskú dovolenku a nová pani vychovávateľka Sabína Drábová prevzala 1. oddelenie ŠKD s deťmi z 1. a 2. ročníka.

        V tomto mesiaci sa aktivity v jednotlivých oddeleniach ŠKD venovali najviac zoznamovaniu sa, režimu a pravidlám v ŠKD. Deti vyrobili spoločné logo oddelenia, zostavovali si pravidlá a svoj režim dňa. Učili sa deliť čas na prácu a odpočinok, povinnosti a voľný čas. Pri obedňajšom relaxe sme spomínali na letné zážitky a veľa sa rozprávali. Opakovali sme si základné dopravné značky, súťažili v ich poznávaní. Naučili sme sa nové kolektívne a zábavné hry, súťažili chlapci proti dievčatám, čo sa stretlo s veľkou pozitívnou odozvou a nadšením.smiley

       Pri pracovných a výtvarných aktivitách sme sa zamerali na jesenné tvorenie, výzdobu priestorov školy a ŠKD. Pracovali sme so šablónami, strihali, lepili a kreslili. Deti vyrobili papierové ovocie, muchotrávky, ježkov, odtláčali jesenné listy. Vyskúšali sme viaceré výtvarné techniky.

       Veľa sme sa venovali pohybu a pohybovým hrám. Deti preukázali svoj talent, spontánnosť a tiež veľký zmysel pre humorlaugh. Stavebnice, spoločenské hry a hry s hračkami sú už samozrejmosťou a nevyhnutnosťou, deti sa pri nich uvoľnia, zabavia a rozvíjajú si vzájomné sociálne vzťahy a kontakty.

       S prípravou do školy sa rozbehli najviac štvrtáci, ktorí sa s chuťou pustili aj do domácich úloh. Formou didaktických hier sme si opakovali vedomosti, rozširovali slovnú zásobu a súťažili.

       Presťahovali sme si nábytok v ŠKD, pretože život je zmenawink. Pri tejto práci deti tiež ochotne pomáhali s upratovaním hračiek a výzdobou triedy.  

       Rekonštrukcia školy nám trošku skomplikovala situáciu so zvončekom určeným na vyzdvihovanie detí z ŠKD, ktorý nám občas vypovedal poslušnosť pri problémoch s dosahom signálu do oboch tried ŠKD. Preto aj touto cestou chceme poďakovať rodičom za ich trpezlivosť a pochopenie.heart

       Nech sa páči, pozrite si aj našu septembrovú fotogalériu, ako vaše deti pracovali a zabávali sa v ŠKD!