• Jún v ŠKD

   • A máme za sebou školský rok 2020/2021! Aj u nás v ŠKD sa jeho posledný mesiac niesol v duchu rozlúčky s našimi štvrtákmi a príchodu prázdnin. So štvrtákmi sme vyrobili spomienkové tablo, pamätníčky zaplnili kresbami a prianiami od spolužiakov. Venovali sme sa tvoreniu v letnej nálade, vyrobili aj pozdravy pre našich oteckov a krásne letné koláže pomocou Bigshot-u. Čas sme trávili najmä vonku pri pohybových hrách a veselom šantení. V prázdninovej nálade sme si upratali priestory ŠKD, potriedili hračky a pomôcky. Tretiačky nacvičovali tanec do záverečnej akadémie. Koniec školského roka nám priniesol krásne letné počasie, tak nech Vám všetkým slniečko svieti pri každom prázdninovom výlete. Majte sa krásne a vidíme sa v septembri! Tešíme sa aj na vás, naši milí noví prváčikovia! Dovidenia štvrtáci!

    júnová fotogaléria

   • Máj v ŠKD

   • „Mesiac lásky“ máj nám priniesol málo slniečka a o to viac dažďa. Napriek tomu sme sa ho snažili prežiť spoločne v príjemnej atmosfére. Počas tohto mesiaca sme sa venovali hlavne rodinným vzťahom a vzájomnej tolerancii v kolektíve.

    Vyrábali sme darčeky pre mamičky, skladali origami z papiera, deti sa veľa venovali svojim individuálnym záujmom, vystrihovali z papiera, kreslili podľa vlastného výberu a fantázie, hrali sa rôzne kartové a spoločenské hry. Pre upevňovanie vzťahov v kolektíve sme sa učili ako správne vzájomne komunikovať, hrali sa hry na vciťovanie sa, nacvičovali asertívne správanie, riešili modelové situácie možných konfliktov v živote detí a učili sa v nich správne reagovať. Snažili sme sa tiež vzájomne vnímať a oceniť dobré vlastnosti ľudí okolo seba a vedieť ich pomenovať. Hrali sme sa s písmenkami a vyrobili si zábavnú pomôcku na šifrovanie správ pre tajnú detskú poštu. Počas Svetového dňa – „Pohybom ku zdraviu“ /10.mája/ sme si pripomenuli, aký dôležitý je pravidelný pohyb pre naše zdravie. Naučili sme sa novú rytmickú pohybovú skákaciu hru, pri ktorej si deti spoločne užili veľa zábavy. Zopakovali a pripomenuli sme si aj známe pohybové hry, ktoré sa deti radi hrávajú.

    Vo vzdelávacej činnosti sme sa okrem iného učili aj „programovať“ BEE-BOT a vyrobili si vlastnú podložku pre prácu s ním. Deťom sa táto aktivita veľmi zapáčila, aj keď orientácia v priestore štvorcovej siete im spočiatku spôsobovala problémy.

    So štvrtákmi sme hľadali rôzne vhodné námety a plánovali výrobu ich spomienkového tabla, vybrali kompromisom spoločné riešenie a potom už samostatne kreslili finálne návrhy, ako by malo vyzerať. Budeme sa spoločne venovať jeho výrobe v nasledujúcom období. Je to tak, koniec školského roku a ich odchod do vyšších ročníkov sa blíži. Užime si preto ešte posledný spoločný mesiac v škole!

    Niektoré momenty z aktivít ŠKD v tomto mesiaci si môžete pozrieť v našej májovej fotogalérii.

   • Apríl v ŠKD

   • Mesiac apríl sa v našom ŠKD niesol v duchu prírody. Úvodom mesiaca sme sa venovali téme lesov a ich významu pre ľudí. Nasledujúce dni sme sa venovali aktivitám, ktoré sa spájali s významným aprílovým Dňom Zeme, predovšetkým recyklo-kreatívnym činnostiam. Učili sme sa využívať odpadové materiály, čoho výsledkom bol napríklad model včelieho úľa, ktorý sme ďalej využili pri prezentácii o včelách. Chlapci sa zabavili pri výrobe vesmírnych rakiet, staršie deti si precvičili jemnú motoriku pri papierovom pletení a úspech zožali aj korytnačkové pokladničky z PET fliaš či pexeso, ktoré sme vyrobili použitím servítkovej techniky z drevených výrezov. Okrem organizovaných aktivít boli tento mesiac u detí obľúbené námetové hry, hry so stavebnicami, maľovanky i kreslenie. Vyhľadávanou sa tiež tento mesiac stala hudobno-pohybová hra, ktorú si deti samy vyrobili a ktorá precvičí nielen ich pozornosť, ale i hudobný sluch a rytmus.  Dúfame, že májové dni nám po nevyspytateľnom aprílovom počasí prinesú viac slnečných dní, ktoré nám dovolia stráviť čas na čerstvom vzduchu školského dvora. Fotky zachytávajúce činnosti detí v mesiaci apríl si môžete pozrieť vo fotoalbume.   

   • Marec v ŠKD

   • Vďaka priaznivej epidemiologickej situácii v našej obci sme počas marca fungovali v plnej prevádzke. Deti sa podľa svojho vlastného výberu a individuálneho záujmu venovali rozličným aktivitám. Mali veľa času na spontánne hry s hračkami, stavebnicami, voľné kreslenie, ale tvorili sme aj spoločné tematické práce spojené s jarou a veľkonočnými sviatkami. Počas marca, ktorý nazývame symbolicky aj „mesiacom knihy“, mali deti možnosť venovať sa aj samostatnému čítaniu kníh, na čo sme sa im snažili vytvoriť pokojné prostredie. Vyrábali sme záložky do knihy, venovali sa slovnej zásobe a hrám smerujúcim k jej rozvoju. Tvorili sme tiež jarné dekorácie, maľovali vajíčka, vystrihovali, kreslili ľudové motívy a spoznávali staré ľudové tradície. Samozrejme stále celoplošne platia niektoré obmedzenia týkajúce sa telovýchovných aktivít a spevu. Dodržiavame zvýšené hygienické pravidlá, používame dezinfekciu a nosíme rúška /respirátory/. Teplejšie jarné počasie nám prináša možnosť tráviť stále viac času vonku, kde si deti rady vynahradia nedostatok pohybu zo zimného obdobia. Tak nám vitaj JAR!

    Nech sa páči, pozrite si aj našu fotogalériu.

   • Január a február v ŠKD

   • Ubehli prvé dva mesiace v roku 2021 a počet dní strávených v prirodzenom školskom prostredí bol opäť veľmi obmedzený. V januári ŠKD fungoval pre presne vymedzenú skupinu detí vzhľadom na núdzový stav a karanténne opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID 19. Počas neho bolo pre deti zabezpečované aj on-line dištančné vzdelávanie s vyučujúcimi podľa rozvrhu a v popoludňajších hodinách formou rôznych didaktických hier sa deti venovali opakovaniu a prehlbovaniu vedomostí. Voľný čas deti trávili pri hrách a aktívnom odpočinku podľa vlastného výberu a pod dozorom vychovávateľky.

     Od 8. februára sme nastúpili na riadne vyučovanie a snažili sa uviesť deti do bežného školského režimu, a aj školský klub fungoval v obvyklom formáte. Užili sme si karnevalovú náladu a valentínske dni. Deti sa tešili zo vzájomných kontaktov a spoločných hier, čo sme sa im snažili umožniť do sýtosti. Nasledoval týždeň jarných školských prázdnin. Od 22. februára sme znovu obnovili normálne vyučovanie i prácu v ŠKD. V poslednom februárovom týždni sme sa už plní jarnej nálady, ktorú nám umocnilo i teplé počasie, venovali jarným dekoráciám. Vyrábali výzdobu na okná i do vestibulu školy. Vystrihovali, kreslili a maľovali veselé farebné vtáčiky. Prvé mesiace roku sú teda za nami. Boli náročné, plné obmedzení. V čo najväčšej možnej miere sme sa snažili dodržiavať hygienické opatrenia pri všetkých činnostiach a podľa dostupných možností. Nevieme, čo nám prinesú nasledujúce dni, no veríme, že situácia sa postupne bude len zlepšovať a školský režim detí i pedagógov bude čo najprirodzenejší. Vo fotogalérii si môžete prezrieť zábery z niektorých aktivít detí a ich práce.

   • December v ŠKD

   • November sme ukončili neplánovaným karanténnym voľnom, v decembri sme sa však opäť pravidelne stretávali v našom ŠKD - a že sme toho stihli! Na vianočnú atmosféru sme sa naladili hneď na začiatku mesiaca, kedy sme si v oboch oddeleniach ozdobili vianočné stromčeky a následne sme sa pustili do vyrábania ozdôb na stromček vo vestibule školy. Ten nám okrem stromčeka skrášlila aj mrazivá pani Zima a na Mikuláša deti čakalo prekvapenie v podobe sánok so sobmi. Dni do Vianoc nám odratával tradičný adventný kalendár, v ktorom si každý deň postupne všetky deti našli malú maškrtu. V predvianočnom období sme sa venovali najmä tvorivým činnostiam - vyrábali sme dekorácie a ozdoby či vytvárali darčeky pre blízkych v podobe pletených náramkov. Okrem toho si deti prišli na svoje pri maľovaní tematických maľovaniek, hraní spoločenských hier a obľúbené boli tiež stavebnice, pri ktorých trávili rady svoj čas. Milým prekvapením bol balík, ktorý nám prišiel od našich kamarátov zo ZŠ Na pohodu z Hodonína v rámci projektu Záložka do knihy spája školy. Deti sa potešili vyrobeným záložkám, vianočným pohľadniciam i listu, ktorý nám z partnerskej školy poslali. Pred prázdninami sme sa pustili do veľkého vianočného upratovania, a tak nás po návrate v novom roku bude čakať krásne uprataný školský klub. Kým sa tak však stane, čakajú nás najkrajšie sviatky roku. To, ako sme sa na ne naladili my, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

    K nadchádzajúcim sviatkom by sme Vám rady popriali veselé Vianoce, prežité v kruhu Vašich blízkych a šťastný Nový rok plný zdravia a lásky! smiley

   • November v ŠKD

   • Novembrové dni sú za nami a vyučovanie strávené v škole nám skrátila karanténa. Ale aj napriek tomu sme veľa stihli. Hlavnou témou mesiaca bolo ZDRAVIE a všetko, čo s ním súvisí. Venovali sme sa tiež výrobe vianočných pozdravov a zimnej výzdobe školy. Precvičovali sme si jazýčky a slovnú zásobu, trénovali čítanie s porozumením formou rôznych hier. Lúštili taničky, skladali hlavolamy, tvorili zo stavebníc a hrali sa rôzne spoločenské hry. Všetci veríme, že nám december prinesie len sviatočnú vianočnú náladu a pevné zdravie. Nech sa páči, pozrite si našu NOVEMBROVÚ FOTOGALÉRIU.

   • Október v ŠKD

   • Október, ktorý prišiel spolu s typickým jesenným počasím, nám nedal na výber, a tak sme väčšinu času strávili vnútri, v teple a pohodlí nášho ŠKD. Uplynulé týždne sme sa venovali našim starým rodičom, nakoľko október je charakteristický ako Mesiac úcty k starším, zapojili sme sa do celoškolskej projektovej témy Jabĺčko a naladili sme sa na halloweensku atmosféru so všetkým, čo k tomu patrí. V tvorivých aktivitách, ktoré zahŕňali výrobu jesenných i halloweenskych dekorácií, zdobenie tekvíc či stavanie gaštanových panáčikov, si deti rozvíjali fantáziu, manuálne zručnosti a estetické cítenie. Medzi obľúbené činnosti detí tento mesiac patrili tematické maľovanky, hry so stavebnicami, výroba bábiek a nácvik divadla, spoločenské hry a naši štvrtáci si prišli na svoje pri výrobe stromčekov šťastia, kedy precvičili najmä svoju trpezlivosť a jemnú motoriku. Napriek opatreniam, ktoré sa nám od polovice mesiaca sprísnili a deti si museli zvyknúť na fungovanie s rúškom i počas ŠKD, my ostávame naďalej dobre naladení, o čom sa môžete presvedčiť v OKTÓBROVEJ FOTOGALÉRII.

   • September v ŠKD

   • Nový školský rok nám priniesol nielen nových kamarátov prvákov, ale aj zložitú situáciu v súvislosti s pandémiou COVID 19. Učili sme sa ako zvládať tieto náročné podmienky a deti si privykali na nosenie rúšok. Hygienické pravidlá boli pre nás vždy veľmi dôležité, no práve v tomto čase obzvlášť často opakované a pripomínané. Odporúčania MŠVVaŠ sme sa snažili plniť čo najviac, preto sme aj naše aktivity, pokiaľ to bolo možné, realizovali vonku. Deti najviac zaujali rôzne pohybové hry. Venovali sme sa tiež tvoreniu na tému JESEŇ, tematickej výzdobe priestorov školy a okien, tvorbe erbu a symbolov oddelení ŠKD. V rámci vzdelávacej oblasti sme sa rozprávali o režime dňa, školských povinnostiach a ich plnení, pravidelnej príprave do školy, správnemu a primeranému obsahu školskej aktovky žiaka. Vedomosti a zručnosti si deti rozvíjali pri rôznych tvorivých hrách, logických úlohách, stavaní z rôznych stavebníc, ale aj poznávaním prírody pri vedomostných kvízoch a súťažiach v exteriéri. Niektoré aktivity a práce detí si môžete pozrieť v SEPTEMBROVEJ FOTOGALÉRII.