• Február v ŠKD

     • Mesiac február nám utiekol ako voda, no aj napriek tomu mali deti v školskom klube plné ruky práce. Počas mesiaca deti najviac bavili rôzne spoločenské hry, autodráhy, stavebnice, ale aj kreslenie, obkresľovanie a omaľovanky.  

      Na začiatku mesiaca sme sa rozprávali o ľudových tradíciach, zvykoch a pranostikách.  V pracovných a výtvarných činnostiach sme sa venovali výrobe valentíniek, na ktorých si dali deti veľmi záležať a výrobe narodeninového kalendára, ktorý zdobí obe oddelenia. V rámci pôstneho obdobia sme sa porozprávali o histórii tradície upaľovania Moreny a deti mali možnosť nahliadnuť k jej výrobe.

      Rovnako sme sa venovali rozvoju slovnej zásoby, pamäti, pozornosti, ale aj zlepšovaniu matematických operácií a poznávaniu geometrických útvarov  vo forme rôznych didaktických hier.  

      Pripomínali sme dôležitosť rešpektovania pravidiel v školskom klube, venovali sme sa upevňovaniu vzťahov v kolektíve, riešeniu problémov, ale aj vzájomnému rešpektu.

      Pobyt v školskom klube detí sme si spestrili nielen aktivitami v telocvični, ale aj pravidelnými prechádzkami po okolí a rôznymi hrami na našom detskom ihrisku.

      Produktívny mesiac sme ukončili jarnými prázdninami, na ktoré sa deti veľmi tešili. Naše aktivity si môžete pozrieť vo februárovej galérii.

     • Január v ŠKD

     • Rok 2023 sme v našom školskom klube začali témou - Nenudíme sa. Deti si naplno užívali vianočné darčeky, ktoré dostali do ŠKD, napríklad nový domček pre bábiky, autodráhy a autíčka, rôzne spoločenské hry a zaujímavé stavebnice. Hrali sme sa a spoznávali nové spoločenské a skupinové hry, pri ktorých sa deti nielen nenudili a zabavili, ale aj precvičovali svoje vedomosti a schopnosti, trénovali pamäť, pozornosť a logiku.

      Pri pracovných a výtvarných aktivitách sme sa inšpirovali zimnou prírodou a zimnými športmi. Venovali sme sa tiež téme – Kalendár a ročné obdobia, kde si deti opakovali, ale aj získavali praktické vedomosti potrebné pre svoj každodenný život.

      Klasické januárové šantenie na snehu sa nekonalo, počasie sa tvárilo skôr aprílovo, a tak sme ho aspoň trošku využili na hry vonku na ihrisku. Keď pršalo, športovali sme vo vnútri v našej malej improvizovanej telocvični. Deti si navzájom merali svoje sily a pohybové schopnosti v rôznych pohybových súťažiach.

      V oblasti prípravy na vyučovanie sme sa v januári venovali didaktickým hrám, kde si deti mohli precvičovať svoje vedomosti z vyučovania zamerané najmä na rozvoj základnej finančnej gramotnosti, precvičovanie matematických operácií, písmen a slovnej zásoby.

      Deťom v našom ŠKD prioritne umožňujeme priestor na  oddych, relaxáciu a snažíme sa ich motivovať ku tvorivej hre a zmysluplnému tráveniu svojho voľného času. Nie vždy však všetko ide podľa predstáv a plánov. Každodenný školský život často prináša mnohé náhle zmeny a potrebu improvizácie, ale aj to je pre deti dôležité poznanie, skúsenosť pre ich bežný život. Majú svoje nálady, problémy i detské starosti. Snažíme sa ich však vždy riešiť, rozprávať sa o nich a učiť tak deti samostatne zvládať vzťahy v kolektíve, i vlastné emócie. Niekedy je to naozaj náročné smiley

      Tak nech sa nám všetkým spoločne darí v novom roku zvládnuť všetky problémy s ľahkosťou!

      Zábery z niektorých aktivít si môžete pozrieť v januárovej fotogalérii.

     • December v ŠKD

     • V decembri sme si v školskom klube detí užívali krásny predvianočný čas a každý deň usilovne pracovali.

      V oboch oddeleniach deti otvárali okienka adventného kalendára, kde ich čakali rôzne aktivity, ale aj sladké odmeny. Čakanie na vianočné prázdniny a Vianoce si deti spestrili vyrábaním vianočných pozdravov, vianočných prianí, ale aj výrobou rôznych vianočných ozdôb, darčekov či postavičiek so zimnou a vianočnou tematikou.  S deťmi sme sa veľa rozprávali o vianočných zvykoch a tradíciách, ale aj o láske, empatii a súdržnosti, ktorá je dôležitá aj v školskom klube detí. Kamarátstva sme upevnili rôznymi spoločenskými hrami, ktorými sme si skrášľovali chvíle, ale aj vzájomným obdarovaním sa s vlastnoručne vyrobenými  darčekmi.

       Deti si pochutili aj na sladkých maškrtách, ktoré vo vianočnom období nesmú chýbať.  V rámci spoločne stráveného času v ŠKD sa niektoré deti premenili na pátračov a pátračky, ktorí mali plné ruky práce s hľadaním informácií na počítačoch, iné sa zmenili na spevákov a speváčky, vďaka ktorým sa vianočné piesne niesli chodbami našej školy. 

      Deti si v školskom klube veľa snehu neužili, avšak o rozvoj pohybových zručností  nebola núdza a naša telocvičňa bola plná detí, ktoré sa venovali rôznym pohybovým aktivitám a naháňačkám.

      Rovnako sme sa venovali rozvoju slovnej zásoby, pamäti a pozornosti  vo forme rôznych didaktických hier a riešení hlavolamov. Obľúbenou činnosťou boli maľovanky s vianočnou tematikou, ktoré zdobili priestory oddelení a chodby.  Spoločné hry prebiehali nielen v jednotlivých oddeleniach, ale aj na chodbe, kde deti ukázali ako si dokážu spríjemniť chvíle hrou, ale aj pomôcť  jeden druhému. Všetky aktivity si môžete pozrieť v našej decembrovej galérii.

      Vzhľadom na vysokú chorobnosť detí k nám zavítali vianočné prázdniny o niečo skôr a deti si môžu dlhšie oddýchnuť od školských povinností. Kalendárny rok 2022 sa pomaly blíži ku koncu, preto všetkým prajeme krásne strávené vianočné sviatky, plné pohody, pokoja a hlavne zdravia, ktoré vám prajeme aj do nového roka.

     • November v ŠKD

     • November v ŠKD bol venovaný najmä zdraviu. Rozprávali sme sa o zdravej výžive, prevencii chorôb, zdravom stravovaní, pohybe a celkovo o zdravom životnom štýle. Deti si zostavovali vlastný jedálny lístok, režim svojho bežného dňa. V rámci prevencie sme si zdôraznili aj škodlivosť fajčenia a pitia alkoholu.

      Predvianočná nálada sa preniesla aj do našej práce a pustili sme sa s veľkou chuťou do zimnej a vianočnej výzdoby školy. Začali sme plniť úlohy z vianočného projektu a vyrábať ozdoby na stromček. Spoločne sme si vyzdobili nielen ten veľký vo vestibule, ale aj stromčeky v jednotlivých oddeleniach. Deti sa na Vianoce už veľmi tešia a preto im tieto práce išli pekne od ruky. Tvorili sme aj z odpadového materiálu a snažili sa tak využiť nepotrebné veci na výrobu niečoho nového a pekného. Takáto práca deti veľmi inšpiruje k vymýšľaniu nových vlastných nápadov a spôsobov využitia odpadu.

      Okrem odpočinku a individuálnych hier si deti počas pobytu v školskom klube rozvíjali svoje vedomosti a zručnosti pri rôznych didaktických hrách. Skladali tangramy, lúštili tajničky, hrali Piškvorky, skladali slová a vety,  hádali hádanky. Pohyb vonku sme sa v chladných dňoch snažili deťom nahradiť pohybovými hrami v triede, alebo v našej telocvični.

      Počas voľných dní sme si skrášlili priestory ŠKD - opravili a namaľovali sme steny na chodbe. Postupne sa snažíme deťom zútulňovať prostredie v našom školskom klube podľa potrieb a možností, aby sa tu cítili vždy príjemne.

      Vo vianočnom tvorení budeme vo sviatočnej nálade pokračovať aj v decembri. Veríme, že nás poteší aj snehová nádielka, ktorá nám ešte viac umocní ten krásny pocit z očakávania Vianoc.

      novembrová fotogaléria

     • Október v ŠKD

     • Október v školskom klube bol inšpirovaný jeseňou, ktorá sa nám v plnej kráse predstavovala za oknami našich oddelení.

      V komunitných kruhoch sme sa veľa rozprávali, opakovali si pravidlá a riešili problémy, ktoré nás trápili. Venovali sme sa témam ako úcta k starším, pomoc v rodine, jesenná úroda a práce v záhrade, doprava a cesta do školy, jesenná a halloweenska výzdoba. Deti sa taktiež venovali  stavbám z rôznych stavebníc, kresleniu, strihaniu, spoločenským hrám a hrám podľa svojej fantázie. Pri pracovných a výtvarných aktivitách sme sa zamerali na jesenné tvorenie, výzdobu priestorov školy a ŠKD. Pracovali sme so šablónami, strihali, lepili, kreslili a veľa maľovali.

      Inšpirovali sme sa aj témou Halloweenu, ktorý si deti užili v rámci svojich tried a popoludní pokračovali v oddeleniach ŠKD.

      Vo forme rôznych didaktických hier a pracovných listov si deti zlepšovali nielen slovnú zásobu, pamäť, predstavivosť a pozornosť, ale aj prácu s číslami. Čas sme si obohatili aj pobytom vonku, kde  si deti užívali posledné slnečné lúče,  zábavu, pohyb na detskom ihrisku  a rôzne spoločné hry.

      Plné ruky práce zapríčinili, že nie všetky aktivity sa nám podarilo aj zdokumentovať, ale určite vám naša októbrová fotogaléria poskytne stručný prehľad.

     • September v ŠKD

     • V tomto školskom roku sme deti do oddelení rozdelili trochu netradične kvôli ich počtu v jednotlivých ročníkoch.

      1. oddelenie - 1. + 4. ročník - vychovávateľka Smatanová Drahomíra

      2. oddelenie - 2. + 3. ročník - vychovávateľka Bc. Drábová Sabína

      Uplynulý mesiac v našom školskom klube patril najmä zoznamovaniu sa s prvákmi, zvykaniu si na školský režim, povinnosti a tiež spoločnému vytváraniu si príjemného prostredia na oddych, hru, tvorenie a zábavu.

      Deti si na seba veľmi pekne zvykli a štvrtáci sa pre prvákov stali veľkými pomocníkmi. Spoločne ich naučili nové hry a vysvetľovali pravidlá, pomáhali pri skladaní zo stavebníc, pri vystrihovaní i kreslení, radili pri spoločných hrách. Starší žiaci sa takto nevedomky učili trpezlivo vysvetľovať a spolupracovať. Prváci mali v nich zasa svoj vzor a motiváciu zlepšovať sa.

      Každé oddelenie si spoločne vymyslelo a vytvorilo svoje vlastné logo. Vyrábali sme jesennú výzdobu, kreslili, maľovali, vystrihovali, lepili. Opakovali sme si pravidlá ochrany zdravia a bezpečnosti pri pobyte v školskom klube, zostavili si spoločné pravidlá v ŠKD a snažili sa venovať čas aj náležitej spätnej kontrole ich dodržiavania. Niektorí  boli často veľmi kritickí k iným, no nie vždy veľmi objektívni k sebe. Snažili sme sa na tejto skutočnosti pracovať a budovať u detí vlastné objektívne hodnotenie. Venovali sme sa aj spoločným krátkym relaxačným cvičeniam a spontánnym individuálnym hrám detí podľa vlastného výberu. Podľa možností počasia sme čas trávili na čerstvom vzduchu pri pohybových a športových hrách. 

      Deti si precvičovali logiku a pamäť pri zostavovaní  rôznych hlavolamov, hraní spoločenských hier, stavaní zo stavebníc. Riešili a plnili zadané úlohy na rozvoj tvorivosti a kreatívneho myslenia. Pri našich spoločných rozhovoroch si rozvíjali slovnú zásobu, osvojovali a zlepšovali si svoje komunikačné zručnosti.

      September veľmi rýchlo ubehol a deti si pekne zvykli na spoločné pravidlá a režim v ŠKD. Privítali sme krásnu farebnú jeseň a už sa tešíme, čo nám prinesie nový spoločne strávený mesiac.

      SEPTEMBROVÁ FOTOGALÉRIA