• Krúžky

  • Aj v tomto školskom roku naša škola ponúka pre žiakov záujmové útvary, v ktorých môžu rozvíjať svoj talent a zručnosti.

   Činnosť záujmových útvarov v škole je financovaná prostredníctvom vzdelávacích poukazov, ktoré v najbližších dňoch odovzdajú triedni učitelia žiakom.  Každý žiak môže odovzdať jeden vzdelávací poukaz podľa vlastného uváženia a rozhodnutia. 

   • EKO turistický Náplňou krúžku je lepšie spoznanie prírody, zapojenie sa do rôznych eko-súťaží a projektov, či turistické vychádzky do okolia.
   • ŠportovýŠportový krúžok je zameraný na vytváranie pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám a športovaniu, získavaniu základných pohybových zručností
   • Tvorivé dielneKrúžok je zameraný na zdokonaľovanie motoriky a rozvíjanie zručnosti detí. Učia sa pracovať s rôznym materiálom a rozvíjajú svoju fantáziu.
   • Všetkovedko na PCVšetkovedko na PC, Učíme sa hrou je krúžok zameraný hlavne na rozvíjanie jazykových vedomostí a zručností detí ...