• Aj v tomto školskom roku naša škola ponúka pre žiakov záujmové útvary, v ktorých môžu rozvíjať svoj talent a zručnosti.

   

  Činnosť záujmových útvarov v škole je financovaná prostredníctvom vzdelávacích poukazov, ktoré v najbližších dňoch odovzdajú triedni učitelia žiakom.  Každý žiak môže odovzdať jeden vzdelávací poukaz podľa vlastného uváženia a rozhodnutia. 

  Krúžky sú v čase od 13,00 do 15,00 hod.

  Individuálne sa čas môže dohodnúť s vedúcou krúžku podľa potreby.

   • Eko turistický krúžok 3. - 4. ročník

   • Štvrtok  -  p. Porubčanová

     

    Turistický krúžok – spoznávanie prírody, EKO hry, vychádzky,

    hry v prírode.

    Baví ťa chodiť do prírody? Tak sa pridaj k nám. Spoznáme krásy prírody na Slovensku a v okolí regiónu . Zistíme, aké zvieratká žijú v našom okolí, aké stromy a rastliny sa okolo nás vyskytujú. Naučíme sa správne recyklovať odpad a vytvoríme super TÍM.

    Turistické vychádzky bývajú niekedy dlhšie a o tom Vás vždy p. učiteľka informuje - návratkou .

   • Všetkovedko na PC

   • Pondelok   - p. Gombárová

    Všetkovedko na PC .

    Ak sa rád bavíš na PC, Všetkovedko  je to pravé pre teba. Zistíš, že počítač je možné využívať aj inak, ako iba na hry. Naučíš sa hľadať informácie, spoznáš nové veci a zároveň sa aj zahráš.

   • Turistický 1. - 2. roč.

   • Utorok - p. Gábiková

     

    Turistický krúžok – spoznávanie prírody, EKO hry, vychádzky,

    hry v prírode.

    Baví ťa chodiť do prírody? Tak sa pridaj k nám. Spoznáme krásy prírody na Slovensku a v okolí regiónu . Zistíme, aké zvieratká žijú v našom okolí, aké stromy a rastliny sa okolo nás vyskytujú. Naučíme sa správne recyklovať odpad a vytvoríme super TÍM.

    Turistické vychádzky bývajú niekedy dlhšie a o tom Vás vždy p. učiteľka informuje - návratkou .

   • Šikovné ruky

   • Pondelok  p. Petreková

    Šikovníček

    Máš šikovné ruky? S nami dokážeš veľké veci vyrobíme vianočné dekorácie, poskladáme origami, upletieme korbáč na šibačku, ušijeme darček pre mamu, vystrihneme karnevalové masky ...

   • S úsmevom po nemecky

   •   Streda - p. Jurčíková

    S úsmevom po nemecky

       Záujmový útvar ponúka nemecký jazyk zábavnou formou. Formou hry a zaujímavých aktivít si žiaci osvojujú slovnú zásobu a základy nemeckej  konverzácie.