• Tematický plán ŠKD na školský rok

   •                         

     

     

     

     

     

    September: Vitajte v ŠKD

    Témy mesiaca: Zoznamujeme sa, orientujeme sa

    1. Orientácia v ŠKD, vítanie prvákov, organizácia práce, práva a povinnosti detí, školský poriadok ŠKD, BOZ
    2. Spomienky na prázdniny, výzdoba okien a priestorov školy
    3. V záhrade – ovocie a zelenina, pozorujeme počasie, jeseň sa blíži
    4. Spoznávame svoje okolie a Slovensko

    Október: Jeseň – pani bohatá

    Témy mesiaca:    

           Úcta k starším – Aktivity pre starých rodičov a deti, program    pre babičky.

           Jabĺčko – Aktivity o jablku a úrode našich záhrad

    1. Jabĺčko, úroda
    2. Úcta k starším – Moja rodina – pomoc je prirodzená vec...
    3. Doprava - cesta do školy, cesta nie je ihrisko
    4. Šarkaniáda, halloween

    November: Príde zima, bude mráz

    Témy mesiaca:

         Strom zdravia – zdravé stravovanie, čo robíme pre svoje zdravie

         Tešíme sa na Vianoce – Príprava na vianočné dni a najkrajšie sviatky roka

    1. Škriatok Špinďúrik – čistota pol života
    2. Zdravá výživa – predchádzame chorobám
    3. Fajčenie škodí zdraviu – protidrogová tematika
    4. Vianočné tvorenie, výzdoba

    December: Čas vianočný, čas sviatočný

    Témy mesiaca: Mikuláš – Besiedka, Mikulášske trhy

    1. Mikuláš, čo v tom koši máš?
    2. Tešíme sa na Vianoce  - tradície
    3. Robíme si radosť, chystáme darčeky, zdobíme

    Január: Nenudíme sa

    Témy mesiaca:

         Zimné radovánky – zimné športové aktivity

         Euro k euru – šetrenie a míňanie peňazí

    1. Kto sa hrá sa nenudí,
    2. Zimná príroda a zvieratá v zime
    3. Snehové radosti a starostlivosť o svoje zdravie
    4. Finančná gramotnosť

    Február: Veselé fašiangy   

    Témy mesiaca:

         Tradície našej obce – tradičné sviatky v našej obci – fašiangy, maškarný ples, vítanie jari 

    1. Ľudové tradície
    2. Kamarátstvo a darčeky - valentínske  prekvapenia
    3. Pripravme si karneval – sladkosti, výzdoba, masky, tanec
    4. Matej ľady láme...

    Marec: Mesiac múdrosti a fantázie

    Témy mesiaca:

         Kniha - môj kamarát – čítam, čítaš čítame

         Veľká noc – Aktivity k sviatku jari

    1. Jarné zobúdzanie – jar v prírode
    2. Kniha je môj kamarát – obal a záložka do knihy
    3. Voda a jej význam – šetrenie vodou
    4. Pripravujeme sa na veľkonočné sviatky

    Apríl: Veľkonočné sviatky – oslava jari

    Témy mesiaca:

         Bez prírody sa to nedá – šetrenie prírody, spoznávanie prírodného bohatstva

    1. Veľkonočné zvyky a tradície
    2. Mesiac lesov – kreslíme, tvoríme, šetríme
    3. Triedenie odpadov, zber

    Máj: Moja rodina, moja vlasť

    Témy mesiaca:

         Moja rodina – spolu zvládneme viac

    1. Moja rodina
    2. Deň matiek
    3. Naša vlasť, naša obec
    4. Turistika a ochrana prírody – chránené rastliny a zvieratá

    Jún: Mesiac detí, leto

    Témy mesiaca:

    Športujem, cvičím, rastiem – Športová olympiáda, bicykel, netradičné športy

    1. MDD
    2. Talentárium - moje záľuby
    3. Deň otcov, vysnívaná dovolenka a cestovanie
    4. Hodnotenie práce, tešíme sa na prázdniny, upratovanie v ŠKD