• Olympiáda

     • Naši žiaci sa zúčastnili olympiády v ZŠ Komenského. Získali krásne prvé miesto. Blahoželáme!

     • Práca sociálneho pedagóga v MŠ a ZŠ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Práca sociálneho pedagóga v MŠ a ZŠ.

      Individuálne a skupinové stretnutia v mesiaci máj a jún boli zamerané na: rozvíjanie sociálno emocionálnej oblasti, verbálnej pamäte, rečových schopností, adekvátneho sebavedomia, prosociálneho cítenia, podporu otvorenej komunikácie, kognitívnej oblasti.., zmiernenie vnútorného i motorického napätia, rozvíjanie perceptuálno motorickej oblasti, pohybovej koordinácie, kooperácie, rozvíjanie pozitívneho vzťahu k sebe a druhým, zmyslového vnímania, priestorovej orientácie, trpezlivosti, pohybových zručností.., relaxačné cvičenia Nadstavby tém: Komunikácia a bezpečné prostredie a Pohybom k zdraviu.

     • Včely, včielky, včeličky

     • Naša prváčka Barborka získala vo výtvarnej súťaži krásne druhé miesto. Cenu si bola prebrať v CVČ Včielka v Púchove. Srdečne blahoželáme k úspechu!

     • Výlet

     • V stredu sme boli po dlhšej dobe na koncoročnom výlete. Navštívili sme Podolie, kde si deti mohli pozrieť rôzne miniatúry zámkov, hradov a kostolíkov. Spoznávali známe aj nové objekty, ktoré môžu navštíviť. Po prehliadke miniatúr sme sa presunuli autobusom do jaskyne Driny. Deti pozorne počúvali výklad sprievodkyne v jaskyni a kládli rôzne otázky.V závere nesmel chýbať ani nákup drobností. Deti sa veľmi pekne správali počas celého výletu a patrí im veľká pochvala.

     • DEŇ RODINY

     • 11.6. bol DŇOM RODINY, ktorý sa konal na dohnianskom ihrisku. Celé rodiny sa stretli pri kultúrnom programe detí, ktorý si žiaci pripravili pre svojich blízkych.Tance, piesne,priania všetkých veľmi potešlili. Zábava pokračovala pri prehliadke psovodov so psami a plnení rôznych zábavných úloh na jednotlivých stanovišitiach, kde spoločne s rodičmi zbierali pečiatky. O zábavu sa postaral Hugo Sníček z Jojky a hudobná skupina HORIACA SVIECA. Zábava bola vynikajúca, počasie nám prialo a akcia sa vydarila.

     • Projekt - Sme rodina

     • Cieľom projektu bolo zamerať sa na komunitu rodiny, vzťahy v rodine, prácu, zábavu a povinnosti. V škole sme si vytvorili na VYV rodokmene rodín, spoločné tablo školskej rodiny. Roprávali sme sa o rodine, zvyklostiach v rodine, napísali opis svojej rodiny a ďalšie aktivity. Oteckom deti pripravili malé darčeky a celá škola pripravovala kultúrny program na DEŇ RODINY.

     • Divadlo

     • Zakliata princezná - divadelné predstavenie inšpirované Šípkovou Ruženkou.

     • MDD

     • Medzinárodný deň detí sa niesol v duchu rôznych aktivít a zábavy. Začali sme už v triedach a pokračovali na školskom dvore. Tento rok sa nám o zábavu postarali študentky z púchovského gymnázia. Vytvorili rôzne úlohy a deti ich v skupinách plnili. V závere boli žiaci odmenení sladým melónom a  balíčkom sladkostí. Bonusom bolo aj maľovanie na tvár podľa vlastného priania. Všetkým sa MDD veľmi páčil. Ďakujeme gymnazistkám za ochotu prísť a vytvoriť super zábavy. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

     • Exkurzia

     • Dnešný deň bol pre naše deti opäť zážitkovým učením. Boli sme na exkurzii v živočíšnej výrobe PD -Mestečko - Dvor Dohňany. Žiaci sa dozvedeli množstvo nových informácií o chove dobytka v miestnom družstve. Najviac sa im páčilo, že si mohli pohladkať teliatka, kravy a býkov. Celý čas nás sprevádzali a všetko vysvetľovali pracovníčky živočíšnej výroby. Ďakujeme im za trpezlivosť, ochotu a vedeniu za zrealizovanie exkurzie. Deti sa vracali plné nových zážitkov.

     • Cesta malého včelára

     • Workshop o včelách sme mali možnosť privítať aj v našej škole. Super zážitkové učenie na čerstvom vzduchu prebiehalo v našom školskom altánku. Škôlkári sa naučili nové informácie o živote včiel vo štvrtok a školáci v piatok. Pútavou prezentáciou zaujala obe skupiny VČELÁROVA ŽENA. Deti mali možnosť vyskúšať si oblečenie potrebné pri včelách, dymák, pozorovali včielky v malom úliku, ochutnali med a dozvedeli sa rôzne ďalšie zaujímavosti. Deti boli zvedavé, mali množstvo otázok a zapájali sa do diskusie. Prezentácia o včelách sa deťom veľmi páčila. Ďakujeme VČELÁROVEJ ŽENE za krásne zážitkové učenie.

     • Svet plastelíny v MŠ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Svet plastelíny v MŠ.

      Naša škola sa zapojila do projektovej výzvy s plastelínou "JAR" 2022 . Deti z plastelíny vytvorili krásnu kolektívnu prácu. Tešíme sa, že máme také šikovné detičky .