• Konzultácie

   • Konzultačné hodiny pre rodičov  streda 

    https://2zs.edupage.org/global/pics/icons/Other/c_kchart.gif v čase : od 14,00 do 16,00 hodhttps://2zs.edupage.org/global/pics/icons/Other/c_kchart.gif

    a podľa potreby po telefonickom dohovore –

    osobné pohovory s rodičmi žiakov, konzultácie s vyučujúcimi.