• Pedagogický asistent

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    01.09.2022
   • Požiadavky:
    Znalosť práce s PC
    Office/Word, Excel/

    Vzdelanie
    Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

    Ďalšie požiadavky
    Požadované doklady:
    • žiadosť o prijatie do zamestnania,
    • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania,
    • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
    • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

    Pozícia je obsadzovaná cez projekt MPC Profesie pomahájúce deťom II. , ktorá končí 31.08.2023

    Žiadosť s príslušnými dokladmi posielajte do 25.6.2022
    - mailom: zsdohnany@zsdohnany.sk
    - poštou na adresu školy


    Kontaktná osoba
    Mgr. Katarína Miškárová
    zsdohnany@zsdohnany.sk
    0911747438, 042 4671164
  • Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    01.09.2022
   • Požiadavky:
    Požiadavky na uchádzača

    Znalosť práce s PC
    Microsoft Windows, MS Office - bezproblémové zvládnutie na stredne pokročilej úrovni

    Vzdelanie
    Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.

    Ďalšie požiadavky
    Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady
    • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
    • morálna bezúhonnosť
    • zdravotná spôsobilosť
    • Vítané sú aj kvalifikačné predpoklady pre vyučovanie anglického jazyka na 1. stupni
    ZŠ (nie sú podmienkou)
    • záujem o uplatňovanie inovačných trendov vo vyučovaní, ochota a záujem učiť sa
    nové veci, samostatnosť, kreativita a v práci s deťmi

    Zoznam požadovaných dokladov
    • žiadosť o účasť vo výberovom konaní
    • profesijný životopis
    • doklady o vzdelaní
    • súhlas so spracovaním osobných údajov

    Základná škola s materskou školou
    Dohňany 468
    02051 Dohňany
    https://zsmsdohnany.edupage.org
    0911 747 438
    Kontaktná osoba
    Mgr. Katarína Miškárová 0911 747 438

    Žiadosť s príslušnými dokladmi posielajte do 25.6.2022
    - mailom: zsdohnany@zsdohnany.sk
    - poštou na adresu školy


    Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor e-mailom, prípadne telefonicky.
  • Učiteľ/ka MŠ

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    01.09.2022
   • Požiadavky:
    Znalosť práce s PC
    Microsoft Windows, MS Office - bezproblémové zvládnutie na stredne pokročilej úrovni

    Vzdelanie
    Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.

    Ďalšie požiadavky
    Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady
    • morálna bezúhonnosť
    • zdravotná spôsobilosť
    • záujem o uplatňovanie inovačných trendov vo vyučovaní, ochota a záujem učiť sa
    nové veci, samostatnosť, kreativita a v práci s deťmi

    Zoznam požadovaných dokladov
    • žiadosť o účasť vo výberovom konaní
    • profesijný životopis
    • doklady o vzdelaní
    • súhlas so spracovaním osobných údajov

    Žiadosť s príslušnými dokladmi posielajte do 25.6.2022
    - mailom: zsdohnany@zsdohnany.sk
    - poštou na adresu školy    Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor e-mailom, prípadne telefonicky.

    Základná škola s materskou školou
    Dohňany 468
    02051 Dohňany
    https://zsmsdohnany.edupage.org
    0911 747 438
    Kontaktná osoba
    Mgr. Katarína Miškárová 0911 747 438