• Pedagogický asistent

   • Úväzok:
    Dátum nástupu:
   • Požiadavky:
    Pracovná pozícia je už obsadená .


    Kontaktná osoba
    Mgr. Katarína Miškárová
    zsdohnany@zsdohnany.sk
    0911747438, 042 4671164
  • Špeciálny pedagóg

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    01.09.2020
   • Požiadavky:
    Znalosť práce s PC
    základy prace s IKT, MS Word

    Vzdelanie
    Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, vyhovujúce študijné odbory sú podrobne rozpísané vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
    Ďalšie požiadavky
    Ponúkaná pracovná pozícia je v rámci dvojročného národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Projekt sa realizuje v materskej škole.

    Plat pedagogického zamestnanca(PZ) podľa tabuľky platových taríf PZ a zvýšenia platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1. 1. 2020

    Kontaktné informácie
    Adresa školy alebo zariadenia
    Základná škola s materskou školou
    Dohňany 468
    020 51 Dohňany
    https://zsmsdohnany.edupage.org/

    Kontaktná osoba
    Mgr. Katarína Miškárová
    zsdohnany@zsdohnany.sk
    0911747438, 042 4671164