Plán práce

na školský rok 2022/2023

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou ,Dohňany 468
Adresa školyDohňany 468, 02051 Dohňany
Telefón+421 42/4671164
E-mailzsdohnany@zsdohnany.sk
WWW stránkawww.zsdohnany.sk
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Katarína Miškárová   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
Mgr. Katarína MiškárováRiaditeľka  
Mgr. Dušan CinaUčiteľ  
Bc. Nina ČmelováUčiteľka3.trieda 
Mgr. Anton GavlasUčiteľ  
Mgr. Eva GombárováUčiteľka2.trieda 
Terézia KlobučníkováUčiteľka MŠ 3.MŠ 
Bc. Jana MiškárováUčiteľka MŠ 1 MŠ 
Mgr. Monika PalieskováUčiteľka4.trieda 
Mgr. Marianna PorubčanováUčiteľka1.trieda 
Tatiana SkrčeskaUčiteľka MŠ   
Marcela ŠulíkováUčiteľka MŠ   
Ela VojtekováUčiteľka MŠ 2 MŠ 
Sabina DrábováVychovávateľka  
Daša Gábikováasistent učiteľa  
Bc. Monika LaššákováVychovávateľka  
Bc. Anna Rusňákováasistent učiteľa  
Drahomíra SmatanováVychovávateľka  
Anna Šulíkováasistent učiteľa  
Mgr. Barbora ScherkováŠkolská psychologička   
Mgr. Lenka JurčíkováEkonómka  
Jana ValkováVedúca školskej jedálne   
Miroslav BartošŠkolník  
Martina ČvirikováPomocná kuchárka  
Martina LeškováPomocná kuchárka  
Marcela MatyšákováUpratovačka  
Ľubica PoláčkováUpratovačka  
Mária SvorčíkováPomocná kuchárka  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried2221000007
počet žiakov          
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

Organizácia školského roka

Školský rok 2022/2023 sa začína 1. septembra 2022.

Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2022.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2022.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2023.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2023 a končí sa 30. júna 2023.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2023.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné 
vianočné 
polročné 
jarné 

Kalendár akcií školy

DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)

Kalendár porád

TermínČasDruh porady

SWOT analýza

Silné stránky školy

Slabé stránky školy

Príležitosti

Hrozby

Projekty

Názov projektu: .....

Cieľ: .....

Zodpovedná osoba: .....

Termín: .....

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
Eko turistickýMgr. Marianna Porubčanová
Hráme sa po anglickyMarcela Šulíková
Hráme sa zdravoDaša Gábiková
I.oddelenieDrahomíra Smatanová
II.oddelenieSabina Drábová
Ranné oddelenieDrahomíra Smatanová
Tvorivé dielneBc. Nina Čmelová
Všetkovedko Mgr. Eva Gombárová
Z každého rožku troškuAnna Šulíková

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné   
Adaptačné   
Aktualizačné   
Inovačné   
Špecializačné   
Kvalifikačné   

Záver

Vypracoval: Mgr. Katarína Miškárová

V Dohňanoch, 23. marca 2023

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: