Plán práce

na školský rok 2022/2023

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou ,Dohňany 468
Adresa školyDohňany 468, 02051 Dohňany
Telefón+421 42/4671164
E-mailzsdohnany@zsdohnany.sk
WWW stránkawww.zsdohnany.sk
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Katarína Miškárová   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
Mgr. Katarína MiškárováRiaditeľka  
Mgr. Anna MichálkováZástupkyňa  
Mgr. Jana SieklikováZástupkyňa2 MŠ 
Mgr. Eva BielikováSociálna pedagogička  
Bc. Nina ČmelováUčiteľka  
Sabina DrábováVychovávateľka  
Daša Gábikováasistent učiteľa  
Mgr. Eva GombárováUčiteľka2.trieda 
Terézia KlobučníkováUčiteľka3 MŠ 
Bc. Monika LaššákováVychovávateľka  
Bc. Jana Miškárováasistent učiteľa1 MŠ 
Mgr. Monika PalieskováUčiteľka4.trieda 
Simona Petrekováasistent učiteľa  
Mgr. Marianna PorubčanováUčiteľka1.trieda 
Tatiana SkrčeskaUčiteľka  
Drahomíra SmatanováVychovávateľka  
Miroslav BartošŠkolník  
Mgr. Lenka JurčíkováEkonómka  
Mária SvorčíkováIná nepedagogická zamestnankyňa  
Martina LeškováKuchárka  
Marcela MatyšákováUpratovačka  
Ľubica PoláčkováUpratovačka  
Monika RepíkováKuchárka  
Jana ValkováKuchárka  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111000004
počet žiakov          
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

Organizácia školského roka

Školský rok 2022/2023 sa začína 1. septembra 2022.

Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2022.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2022.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2023.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2023 a končí sa 30. júna 2023.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2023.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné 
vianočné 
polročné 
jarné 

Kalendár akcií školy

DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)

Kalendár porád

TermínČasDruh porady

SWOT analýza

Silné stránky školy

Slabé stránky školy

Príležitosti

Hrozby

Projekty

Názov projektu: .....

Cieľ: .....

Zodpovedná osoba: .....

Termín: .....

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné   
Adaptačné   
Aktualizačné   
Inovačné   
Špecializačné   
Kvalifikačné   

Záver

Vypracoval: Mgr. Katarína Miškárová

V Dohňanoch, 17. augusta 2022

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: