• 2 %

    • Vážení rodičia!                   

              Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 § 50 a 52 ods. 26 Vám umožňuje, aby ste sumu zodpovedajúcu  2%  vypočítanej ročnej zaplatenej dane za kalendárny rok 2019 nenechali štátu,ale poukázali nejakej právnickej osobe.


               Dovoľujeme si Vás preto osloviť s prosbou, aby ste tento príspevok poukázali Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ  v Dohňanoch

               Tento príspevok bude použitý na skvalitnenie vzdelávacej činnosti Vašich detí.

      

     Čo treba urobiť?

     1. Tlačivá si môžete Vy alebo Vaše dieťa vyzdvihnúť u pani riaditeľky školy.
     2. Požiadate svojho zamestnávateľa o vyplnenie Potvrdenia o zaplatení dane.
     3. Toto potvrdenie spolu s vyplneným priloženým Vyhlasenie2023_ZS.pdf pošlete po svojom dieťati naspäť do školy do 21. apríla 2023 alebo sami odovzdáte na daňovom úrade v mieste bydliska.

      

     V mene Vašich detí Vám ďakujeme.