• História školy

    • Históriu vzdelávania našich občanov možno presnejšie mapovať až v 19. storočí, keď bola poznačená enormným maďarizačným úsilím. Našťastie sa medzi prvými známymi učiteľmi vyskytovali aj roduverní Slováci. Významné osobnosti  v Dohňanoch boli Anton Bielek, Jozef Bielek, Ferko Urbánek Jozef Gregor Tajovský

     1907 bola v Dohňanoch postavená aj erárna škola, ktorá tu stojí dodnes.

     R. 1922 prišiel do Dohnian František Volf.

     R. 1940 prišiel do Dohnian učiť Eugen Maguth, ktorý bol súčasne aj organistom v kostole.

     R. 1951 jeho miesto zaujal Michal Nemčák a zabezpečil významnejšiu prestavbu školskej budovy. V jeho zbore vyučovali aj Žofia Nemčáková, Emil Pecuš.

     R. 1953 Anton Jablonský.

     R. 1966 prišiel do Dohnian nový správca Jaroslav Múčka.

     R. 1975 bol do funkcie riaditeľa školy vymenovaný Ivan Janovec.

                            1979/80

     R. 1991-1997 bola riaditeľkou školy Mgr. Mária Semizorová. Malý počet žiakov a nevyhovujúce podmienky pre vyučovanie spôsobili, že mohli byť vyučované iba tri ročníky. A škola sa presunula do budovy materskej školy.

     R. 1997- 2006 je riaditeľkou školy Mgr. Helena Chalupčíková

     Školský rok 1999-2000  sa začal so štyrmi ročníkmi, ale stále ešte v provizóriách. Žiaci prvého ročníka sa učili v objekte materskej školy, druhý ročník v kultúrnom dome, tretí a štvrtý ročník v budove školy v Zbore.

     1. septembra 2004 boli otvorené brány novej  školy.

     R. 2006 -2009 je riaditeľkou Mgr. Mária Sabová.

     R. 2009 je riaditeľkou školy Mgr. Katarína Miškárová.

     Neoddeliteľnou súčasťou výchovy je aj materská škola. V Dohňanoch po prvýkrát bola otvorená materská škola tzv. ovodu s celodennou starostlivosťou r. 1951. Zriadil ju  Michal Nemčák, neskôr materská škola zanikla . Až do  roku 1981 v Dohňanoch MŠ nebola.

     Vo februári 1981  je otvorená nová materská škola s počtom žiakov 70 a   riaditeľka MŠ  bola Katarína Dlholucká.

     R. 1991 – 1992 riaditeľkou materskej školy Zuzana Majská

     R. 1992 – 2006 riaditeľka materskej školy Mgr. Darina Janíčková.

     Počas letných prázdnin v r. 2005 prešla i materská škola rekonštrukciou vďaka podpornému projektu EÚ. Vznikol nový, funkčný subjekt: Základná škola s materskou školou .