• Zásady pre zostavovanie jedálneho lístka

    • S platnosťou zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) od 1.9.2008 sa v zariadeniach školského stravovania výroba pokrmov riadi:

     - odporúčanými výživovými dávkami podľa vekových kategórií stravníkov,

     - materiálno-spotrebnými receptúrami pre školské stravovanie vydanými MŚ SR,

     - finančnými príspevkami od zákonných zástupcov detí a žiakov,

     - zásadami pre zostavovanie jedálnych lístkov.

      

     Všetky uvedené atribúty tvoria neoddeliteľnú súčasť výroby jedál a pre vedúcich pracovníkov zariadení školského stravovania sú záväzné. Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov boli schválené úradom verejného zdravotníctva a sú aktualizované podľa najnovších trendov vo výžive. Kvalita jedálnych lístkov však záleží aj od výšky poplatku za jedno jedlo  a od počtu stravníkov. Je všeobecne známe, že čím viac stravníkov, tým je možná pestrejšia skladba jedálneho lístka a pri menšom počte stravníkov je náročnejšie dodržať všetky zásady pre tvorbu jedálych lístkov.

      

     V rámci 5 stravovacích dní by mal jedálny lístok obsahovať:

     -  2 hlavné mäsové jedlá

     -  jedno hlavné  jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením

     - 2 hlavné jedlá múčne a zeleninové, ktoré sa podávajú najmä v pondelok a piatok

      

     všeobecné zásady

     - prívarky odporúčame zaraďovať 2 x do mesiaca s využitím najmä strukovín

     - strukoviny podávať aj vo forme šalátov

     - múčna príloha- knedľa, cestoviny, halušky- má byť raz do týždňa

     - zemiaky  ako príloha 2 - 3 x do týždňa

     - zelenina má byť na jedálnom lístku denne, z toho ako šaláty 2 x a zeleninová obloha k jedlu 1 x

     - ryby 1 x v týždni

     obilniny- krúpky, ovsené vločky, pohánka, sója, proso, cícer, kukurica-uprednostňovať pred ryžou a majú byť aspoň 1 x v týždni, strukoviny1-2 x v týždni-   v polievke, prívarku, šaláty, súčasť pokrmu so zníženou dávkou mäsa a zeleninových jedál

     - múčnik ako súčasť obeda 1 x v týždni v nadväznosti na jedálny lístok , pripravený najmä z tvarohu, ovocia, mlieka.

     Nápoj sa podáva ku každému hlavnému jedlu.