• JÚN 2018 V ŠKD

   • .

   • MÁJ 2018 V ŠKD

   • Tak a je to tu! Posledný mesiac v školskom roku ubehol ako voda a my si budeme užívať voľné prázdninové dni. Aj v ŠKD sme sa počas tohto mesiaca venovali najmä oddychovým aktivitám, aby sme deti naladili na prázdninovú nôtu a motivovali ich k pestrému a tvorivému trávenie voľného času. Hodnotili sme svoju prácu počas uplynulého školského roka, hľadali nápady na aktivity, ktorými sa môžeme zabaviť vo voľnom čase. Učili sme sa tiež ako predchádzať úrazom a nehodám počas letných hier a športu.   FOTO

    Tak teda hurá na prázdniny! Prajeme vám veľa oddychu, ale žiadnu nudu! Dávajte na seba pozor a myslite hlavne na svoje zdravie. Uvidíme sa opäť v septembri!wink

   • APRÍL 2018 V ŠKD

   • V tomto mesiaci sme vyrábali pozdravy pre mamičky a veľa sme sa rozprávali o rodine. Spoznávali sme našu vlasť - Slovensko - prostredníctvom práce s mapou a poznávali chránené zvieratá a rastliny,. Učili sme sa správne triediť odpad, vysvetlili si význam recyklácie. Zabávali sme sa výrobou interaktívnych žartovných obrázkov, tvorili  obrazy z odpadovej látky, čarovali s farbičkami. Učili sme sa tiež techniku skladalnia 3D origami, niektorí si dokázali poskladať už aj svoj prvý samostatný papierový projekt. Ostatní sa zapájali do skladania dielikov na spoločné výtvory. Deti si vyskúšali tiež zábavnú pohybovú hru s " diabolom" a učili sa prvé jednoduché triky.   

               FOTO

   • MAREC 2018 v ŠKD

   • Apríl nám nepriniesol typické upršané aprílové počasie, ale už skoro letné. Veľa času sme preto trávili vonku pri pohybových a loptových hrách, pozorovali sme kvitnúcu prírodu. Absolvovali sme tiež jarné upratovanie v ŠKD - triedenie hračiek, stavebníc, pomôcok. Vyrábali sme rôzne dekorácie z papierových kvietkov - zakvitnutú lúku, ozdobný klobúk, kytičky pre mamičku. Pripravovali sme tiež výzdobu ku Dňu matiek s ľudovými motívami a závesné dekorácie. Rozprávali sme sa o rodine a tiež o tolerancii ku ľuďom s postihnutím, vymýšľali rôzne spôsoby, ako im môžeme pomáhať. Deti ukázali, že majú naozaj dobré srdiečka a vedia sa vcítiť do rôznych životných osudov iných ľudí. Venovali sme sa aj téme zvieratká a ich mláďatá, kreslili ich a učili sa správne pomenovať jednotlivých členov zvieracích rodiniek, čo robí často mladším deťom problémy. Naučili sme sa tiež zaujímavú výtvarnú techniku - kreslenie do štvorčekovej siete podľa predlohy. Celý mesiac sme sa pravidelne venovali prevencii pred chorobami opakovaním zásad dodržiavania osobnej hygieny v škole. Ku Dňu Zeme sme vypracovávali rôzne úlohy v pracovnom zošite, rozprávali sa o správaní sa v prírode a z odpadového kartónu sme vyrobili a ekologickými farbičkami pomaľovali krásnych pestrých vtáčikov na výzdobu vestibulu školy.

                        FOTO

   • Február 2018 v ŠKD

   • Prvý jarný mesiac marec sme prežívali naozaj v jarnej nálade. Pripravovali sme sa na veľkonočné sviatky a venovali ľudovým regionálnym tradíciám. Opakovali sme si vedomosti o ročných obdobiach a ich charakteristických znakoch. Vyrábali sme jarné i veľkonočné dekorácie, učili sme sa poznávať jarné kvietky. Pripravovali sme sa na jarnú výstavu v DKT. Deti sa učili kresliť zvieratká podľa jednoduchého obrázkového postupu. Hrali sme sa spoločne rôzne zábavné hry a súťaže. Pokračovali sme v práci v našich pracovných zošitoch, ktoré zábavnou formou nadväzujú na vedomosti získané v škole. Pripomenuli sme si tiež význam vody pre náš život a kolobeh vody v prírode. Našu prácu si môžete pozrieť aj vo fotogalérii. 

              FOTO

   • Január 2018 v ŠKD

   • Február nám priniesol hlavne karneval a zimnú olympiádu. Čas v školskom klube sme trávili aj spoločnými rozhovormi o spoločenskej etikete a tréningom správania sa v rôznych situáciách, s ktorými sa môžeme v živote stretnúť. Kreslili sme, vystrihovali, vyrábali postery k zimnej olympiáde, ktorú sme občas pozerali aj v televízii a zaujímali sme sa o úspechy našich slovenských športovcov. Zlepšovali sme sa v skladaní puzzle, skladaní origami, vyrábali sme darčeky a pozdravy k Valentínu pre blízkych. Zasadili a ochutnali sme tiež výživnú a zdravú bylinku žeruchu, a blížiacu sa jar sme si pripomínali aj výrobou papierových jarných kvietkov. A už sa všetci tešíme na tie ozajstné z prírody.

    FOTO

   • December v ŠKD

   • Január nás potešil smiley najmä snehovou nádielkou, no dlho nám nevydržalasad. Tak sme sa venovali tráveniu voľného času pri spoločenských hrách, skladaní papieových ORIGAMI, kreslili a maľovali sme zimu a zimnú krajinu i zvieratká v nej. Rozprávali sme sa aj o tom, ako trávia zimu naše lesné zvieratá. Zaujímali sme sa o to, ako sa máme starať o svoje zdravie v zime. Fašiangy nám priniesli karneval - vyrábali sme karnevalovú výzdobu, škrabošky, veselé 3D portréty. Učili sme sa, ako šetriť peniažky a čo koľko stojí. Ani sme sa nenazdali a prvý mesiac roku je za nami...     

    FOTO

   • November v ŠKD

   • December nám priniesol tú pravú vianočnú náladu. Rozprávali sme sa o vianočných tradíciách v našich rodinách, pracovali na výrobe dekorácií, darčekov, pozdravov, vyzdobili sme si vianočný stromček i priestory školy. Čítali sme si rozprávky a vysvetlili si význam niektorých prísloví a porekadiel. Deti veľmi zabavili kartové žartovné hry. Súťažili sme v kolkoch, hrali sme sa rôzne vedomostné a logické hry v skupinkách i vo dvojiciach. Snehových radovánok sme si ešte veľa neužili, no veríme, že nám Ježiško prinesie aj sneh.

    Všetkým Vám prajeme krásne vianočné sviatky a do nového roku 2018 pevné zdravie, lásku a šťastie.

                       FOTO

   • Október v ŠKD

   • V novembri sme sa inšpirovali zimným obdobím a blížiacimi sa vianočnými sviatkami. Venovali sme sa zdravému životnému štýlu, stravovaniu a pohybu. Deti vytvorili poster o zdravej výžive. Spoločne sme si pripravili zdravý ovocno-zeleninový šalát. Rozprávali sme sa aj o škodlivom vplyve fajčenia na zdravie. Opakovali a upevňovali sme si aj vedomosti o recyklovaní a triedení odpadu. Písali a kreslili sme svoje vianočné želania. Vyrábali sme dekorácie a ozdoby na stromček, zdobili priestory školy. Učili sme sa básničky a riekanky, vyrábali dekorácie na mikulášsku besiedku. Počas telovýchovných chvíľok sme sa venovali rôznym pohybovým hrám, hrali kolky, relaxovali. 

    FOTO

   • September v ŠKD

   • V mesiaci október sme pracovali v klube s prírodným materiálom, ktorý nám ponúkala pestrá jesenná príroda. Vyrábali sme postavičky, koláže a dekorácie na jesennú výstavku v našej škole. Nechali sme sa inšpirovať aj halloweenskou tematikou. Pripomenuli sme si tému úcty k starším. Venovali sa bezpečnosti na ceste do i zo školy a učili sa spoznávať základné dopravné značky a pravidlá. Vyrábali sme záložky do kníh, ktoré si už tradične vymieňame navzájom so základnou školou v ČR. Deti pracovali v pracovných zošitoch, ktoré máme v ŠKD. Venovali sme sa v nich jeseni i opakovaniu učiva, ktoré preberajú na vyučovacích hodinách, a to pomocou rôznych doplňovačiek, tajničiek a  zábavných úloh.  Prváci si prácu v týchto zošitoch veľmi obľúbili a so záujmom robili rôzne vystrihovačky a omaľovánky, opakovali si nové písmenká pomocou rôznych spoločných didaktických hier. Skladali sme puzzle a obrázkové kocky, starší sa venovali aj zložitejším hlavolamom. Všetci mali dostatok času sa v klube aj pohrať s obľúbenými hračkami podľa svojho záujmu a momentálnej nálady.

    FOTO