• Rozdelenie oddelení

     •  

       ranný ŠKD - zmiešané ročníky - podľa rozpisu služieb

      I. oddelenie - 2. a 4. ročník - Drahomíra Smatanová

      II. oddelenie - 1. a 3. ročník - Bc. Monika Laššáková

       

       

       

      •  

       Vitajte!

       I. oddelenie ŠKD - 3. a 4. ročník 

       vychovávateľka: Smatanová Drahomíra

    • Nadpis

      • Po troch mesiacoch núteného odlúčenia - posledný mesiac školského roka 2019/2020 strávený v ŠKD už spolu s deťmi. smiley heart

       FOTOGALÉRIA

      •  

       Jún
      • Veselý mesiac február v ŠKD bol síce krátky, ale plný zaujímavých tém, ktorým sme sa počas neho s deťmi venovali. Ťažiskovými projektovými témami mesiaca, aj vrámci celej školy, boli fašiangy a finančná gramotnosť. Začali sme hneď zdravo, učili sme sa ako bojovať s chorobami pomocou vitamínov z klíčkov a naklíčenej zeleniny, čo sme si vyskúšali na príprave zdravého pohostenia z vlastnoručne vypestovanej mladej žeruchy. Pozorovali sme počasie a porovnávali ho s ľudovými pranostikami, ktoré ľuďom v minulosti pomáhali orientovať sa v jeho premenách a zákonitostiach. Deti si veľmi obľúbili kreslenie do štvorcovej siete podľa pripravenej predlohy, no niektorí tvorili i podľa vlastnej fantázie. Začali sme čítanie na pokračovanie spojené so spoločnou diskusiou. Táto aktivita si deti získala a príbeh o Malom princovi /A. S. Exupery/ nás inšpiroval k mnohým spoločným rozhovorom a výmenám názorov o živote. Vyrobili sme si valentínsky pozdrav, rôzne fašiangové a karnevalové dekorácie, masky, vyzdobili sme priestory vestibulu školy. V tomto mesiaci sme veľa spolupracovali s druhým oddelením a spoločne sa venovali mnohým pohybovým aktivitám, spoločným hrám a fašiangové obdobie sme zavŕšili spoločným pečením zdravšej varianty fašiangových šišiek. Táto práca sa deťom veľmi páčila a kopec šišiek zmizol naozaj bleskurýchlo ako tohtoročný sneh. Druhou témou mesiaca február bola finančná gramotnosť detí a jej rozvoj. Počítali sme s mincami, nakupovali, vyrobili si papierovú peňaženku. Riešili sme rôzne slovné úlohy s eurami, učili sme sa orientovať sa v pokladničnom bloku. Piatok pred jarnými prázdninami sa niesol už len v duchu karnevalu, zábavných hier, súťaží a huráááá  na prázdniny. Uvidíme sa o týždeň!

       FOTOGALÉRIA

      •  

       Február
      • Tak a je tu nový kalendárny rok a my sme sa po vianočných prázdninách opäť vrátili ku školským povinnostiam. Zima nám doposiaľ nedopriala užívať si typické snehové radosti, tak sme väčšinu voľného času boli nútení tráviť v prostredí triedy ŠKD. Rozvíjali sme najmä kompetencie detí ku zmysluplnému a tvorivému tráveniu svojho voľného času a to najmä formou rôznych hier, utužovania vzájomných vzťahov detí pri kolektívnych i skupinových aktivitách. Učili sme sa nové spoločenské hry, kreslili, vystrihovali, relaxovali pri antistresových maľovankách. Učili sme sa o zvieratkách, vyrobili veselé vtáčiky z vlny, rozvíjali svoju obratnosť, koordinačné a pohybové zručnosti, orientáciu vpravo, vľavo. Nezabudli sme tiež na opakovanie vedomostí formou didaktických hier, venovali sme sa najmä tajničkám tzv. smerovkám, kde si deti rozvíjali svoju čitateľskú gramotnosť, kreslili sme obrázky podľa predlohy na štvorčekový papier. Počas týchto sychravých dní sme nezabudli ani na naše zdravie a zasadili semienka žeruchy. Pozorovali sme ako rastú, učili sa o význame konzumácie čerstvej zeleniny, a už sa tešíme na ochutnávku zdravých zelených klíčkov. Ako sme počas januára pracovali si môžete pozrieť vo fotogalérii.

       FOTOGALÉRIA

      •  

       Január
      • Predvianočné obdobie ubehlo veľmi rýchlo. Očakávanie Vianoc a všetkých tých krásnych sviatočných zážitkov nás v tomto mesiaci napĺňalo radosťou a veselosťou. Deti potešili mikulášske balíčky a sladkosti z adventného kalendára, vyrábali sme vianočné dekorácie, ozdoby a tiež vianočné pozdravy pre blízkych s vlastnými fotografiami. Venovali sme sa vianočným tradíciám, počúvali piesne a koledy, pozerali vianočné rozprávky a čítali zaujímavé príbehy. Veľa sme sa hrali a rozprávali o svojich vianočných prianiach a túžbach. Deti plnili vedomostné i zábavné úlohy, ktoré sa ukrývali v múdrej mikulášovej brade. Učili sa ako môžu pomáhať rodičom pri vianočných prípravách a ako v zime predchádzať chorobám. Aj keď na snehovú nádielku ešte stále čakáme, zima je už podľa kalendára naozaj tu! 

       FOTOGALÉRIA

        

      •  

       December
      • Novembrové dni nám priniesli najmä témy týkajúce sa zdravého životného štýlu. Venovali sme sa cvičeniu a správnej životospráve. Voľný čas v ŠKD deti venovali tiež skladaniu puzzle, pohybovým a spoločenským hrám, kresleniu. Blížiace sa Vianoce nás už ale postupne naladili na vianočné tvorenie počas projektového týždňa venovaného výrobe vianočných ozdôb a dekorácií. Napríklad medovníčkov, papierových vločiek, vianočných pozdravov či ozdôb na stromček z vlny. Vyrobili sme si aj adventný kalendár, ktorý nám bude pripomínať čas zostávajúci do Vianoc. Ozdobili sme si vianočný stromček a už sa všetci nemôžeme dočkať Mikuláša a Vianoc!

       FOTOGALÉRIA

        

        

      •  

       November
      •      

       Krásna jeseň vo forme teplého babieho leta :) nás lákala von, a tak sme čas trávili na čerstvom vzduchu, napr. aj v našom altánku. Mesiac sme začali projektovým týždňom Jabĺčko a úroda z našich záhrad a počas ŠKD zorganizovali celoškolskú akciu Zábavné hry so šarkanmi.  Zabavili sme sa pri výrobe veselých škriatkov z prírodnín. Venovali sme sa aj aktuálnej mesačnej téme - Úcta k starším, rozprávali sa o rodine, vzťahoch detí a starých rodičov. Vysvetlili sme si význam sviatočných októbrových dní ako spomienky na našich blízkych zosnulých. Deťmi obľúbený Halloween si deti priblížili cez tvorivé dielne pri výrobe papierových tematických dekorácií. Jesennú októbrovú atmosféru sme si dotvorili lístím zdobenými svietnikmi. 

       FOTOGALÉRIA

      •  

       Október
      • Prvý mesiac školského roku sme úspešne zvládli. Zaspomínali sme si na prázdniny, stanovili si pravidlá a zvykáme si na školský režim. Snažíme sa vychádzať s ostatnými deťmi a pomáhať prváčikom. Veľa sme sa rozprávali a učili sa organizovať si svoj denný režim tak, aby sme zvládali popri školských povinnostiach i hru a aktívny oddych. Precvičovali sme si pamäť a logiku. Naplno sme si užívali posledné teplé dni vonku. Zapojili sme sa do jesennej výzdoby školy a poznávali zaujímavosti o Slovensku a jeho histórii. A máme tu jeseň!

       FOTOGALÉRIA

      • September

    • Vitajte na stránke ŠKD II. oddelenie (1. a 2. ročník)


      • Vychovávateľka: Bc. Monika Laššáková 

      • Ako sme sa stretli po niekoľkých týždňoch, kedy bola činnosť ŠKD prerušená neočakávanou situáciou, ako sme ukončili školský rok 2019/2020 a ako sme si užívali prvé teplé letné dni si môžete pozrieť vo fotoalbume smiley

      • Jún

      •   ♬ Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... ♬ ♫ ♪ ♩

       Karnevalová nálada nás pohltila aj v našom Školskom klube. S deťmi sme sa naladili na fašiangovú atmosféru - venovali sme sa tvorivým činnostiam, ktorých výsledkom bola krásna výzdoba našej školy. Neodmysliteľnou súčasťou obdobia Fašiangov sú šišky, ktoré sme si s deťmi upiekli a veľmi sme si na nich pochutili. V prvom oddelení nášho ŠKD sa našim kamarátom podarila vypestovať žerucha, a tak sme si pomaškrtili i na zdravom chlebíku, o ktorý sa s nami ochotne podelili. Vo februári sme sa ďalej venovali téme kamarátstva a finančnej gramotnosti. Daným témam sme prispôsobovali výber aktivít, aby sme u detí upevňovali doterajšie vedomosti a schopnosti, a podnecovali ďalší rozvoj najmä sociálneho cítenia či poznatkov týkajúcich sa financií. Posledný zimný mesiac ubehol ako voda a nám sa začali jarné prázdniny, po ktorých sa opäť stretneme, dúfame, že plní elánu z blížiacich sa teplých jarných dní. Ako sa deťom darilo pri rôznych činnostiach, si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      • Február

      • Po prázdninách, ktoré ubehli ako voda, sme sa opäť stretli v našom Školskom klube, v ktorom sme strávili príjemné chvíle. V mesiaci január sme sa venovali predovšetkým téme aktuálneho ročného obdobia, a teda zimy. S deťmi sme sa nielen rozprávali o potrebe pomoci zvieratkám v tomto ročnom období, ale tiež sme tejto téme venovali priestor v našich výtvarných činnostiach, ktorých výsledkom bola zimná výzdoba školy. Tvorivé činnosti sa niesli v duchu objavovania nových technických postupov ako napríklad maľovanie balónom, vatou či servítkami. Deti sa tiež zdokonaľovali v práci s tavnou pištoľou a pracovali na spoločných projektoch - tvorba plagátu na tému Ako sa staráme o zvieratká v zime a návrh s tvorbou vlastnej pohybovej hry. Prostredníctvom riadených didaktických hier si deti precvičovali, upevňovali a rozširovali svoje vedomosti, schopnosti, zručnosti a prostredníctvom spontánnych hier si upevňovali sociálne vzťahy a učili sa plnohodnotne tráviť svoj voľný čas. Fotografie zachytávajúce činnosti detí si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      • Január

      • Predvianočné obdobie sme v našom Školskom klube strávili príjemné chvíle. Deti sa v mesiaci december venovali najmä tematickým, t. j.  zimným a vianočným tvorivým činnostiam - mimo iného vyrábali pozdravy a pohľadnice pre najbližších, zimné roláže, vianočné dekorácie z koráliek či anjelikov, ktorými sme si ozdobili vianočný stromček v našom ŠKD, a spoločnými silami sme tiež zvládli vytvoriť krátku ilustrovanú knižku na motív príbehu Vianočné prekvapenie. Okrem toho sme sa venovali hraniu spoločenských, vedomostných, dramatických či pohybových, pozerali sme vianočné rozprávky, počúvali koledy a snažili sme sa naladiť na prichádzajúce sviatky. Dni do Vianoc nám odratúval adventný kalendár, ktorý ukrýval pre každého sladké prekvapenie. Keďže k vianočnému obdobiu neodmysliteľne patrí vianočné upratovanie, neobišlo ani nás. Fotky zachytávajúce činností detí si môžete pozrieť vo fotoalbume.

       Ani sme sa nenazdali a dlho očakávané, najkrajšie sviatky roka sú tu. Dúfajme, že zima so sebou prinesie i snehovú perinu a my si tak budeme môcť užiť prázdniny v plnej paráde, aby sme sa oddýchnutí a dobre naladení stretli opäť v Novom roku :) 

      • December

      • Po príjemne teplom októbrovom počasí nám mesiac november priniesol typické pochmúrne a daždivé jesenné dni, ktoré sme strávili v teple nášho Školského klubu. Tento mesiac sme sa v rámci projektovej témy venovali zdravej výžive a zdravému životnému štýlu - mimo iných aktivít sme napríklad zostavili pyramídu zdravia či pripravili zdravý ovocný šalát ako súčasť námetovej hry na reštauráciu. Martin na bielom koni k nám síce neprišiel, ale my sme sa vianočne naladení pustili do príprav výzdoby našej školy, takže sme vyrábali dekorácie na okná v podobe vločiek, pracovali na výrobe krbu či ozdôb na stromček (medovníkov zo slaného cesta a veselých snehuliačikov). Posledný novembrový týždeň sme zavŕšili projektovou témou, ktorej súčasťou bolo okrem iného zdobenie vianočného stromčeka. Vo vestibule našej školy sme inštalovali krb, na ktorom deti spoločne s pani vychovávateľkami pracovali, a vytvorili sme si tak pekný fotokútik, ktorý sme hneď využili na zhotovenie fotografií na vianočné priania, výroba ktorých nás čaká v nasledujúcom mesiaci. Deti sa okrem tvorivých a hrových činnosti venovali tiež riadeným didaktických hrám, ktoré slúžia na upevňovanie a rozvoj ich vedomostí a schopností. Fotky zachytávajúce činnosti detí v mesiaci november si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      • November

      • Spolu s mesiacom október k nám zavítalo babie leto, takže sme veľa času strávili vonku na školskom dvore a naplno si užívali posledné teplé dni v tomto roku. Okrem spontánnych hier detí sme sa venovali aj riadeným činnostiam podľa jednotlivých týždenných tém. Úvod mesiaca sme začali projektovou témou  - Jablko a jesenné plody. Mimo iného sme počas činnosti ŠKD v mesiaci október realizovali celoškolskú akciu Zábavné hry so šarkanom, ktorej cieľom bolo, aby sa deti zabavili a zasúťažili si s domavyrobenými šarkanmi. Svoju pozornosť sme tento mesiac venovali najmä našim starým rodičom, nakoľko mesiac október poznáme aj ako Mesiac úcty k starším. Deti sa pokúsili splniť niekoľko úloh v spolupráci so svojimi rodičmi či starými rodičmi, v rámci ktorých im vyrobili darčeky, zarecitovali básničku či pomohli v domácnosti ako prejav vďaky za ich starostlivosť a lásku. V neposlednom rade sme sa venovali témam Cesta nie je ihrisko, Čistota pol života, v rámci ktorej sme nielen upratovali náš ŠKD a školský dvor, ale tiež sme sa učili viazať šnúrky na topánkach, a tiež sme sa rozprávali o blížiacich sa sviatkoch - Sviatok všetkých svätých, Dušičky či Halloween. Posledné dni pred jesennými prázdninami sme vyrábali rôzne halloweenske dekorácie, ktorými sme vyzdobili našu školu. Fotky zachytávajúce činnosti detí v ŠKD si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      • Október

      • Prázdniny ubehli ako voda a my sme sa po dvoch mesiacoch oddychu a čerpania nových síl stretli v septembri opäť v školských laviciach. Nový školský rok priniesol našim prváčikom a druhákom novú pani vychovávateľku. Prvé dni sme sa teda v ŠKD venovali najmä zoznamovaniu, vytvorili sme si erb nášho oddelenia, porozprávali sme si naše zážitky a dobrodružstvá z leta. Ďalšie týždne v mesiaci september sme sa venovali témam Jeseň či Slovensko. Deti v rámci trávenia svojho voľného času rozvíjali svoje tvorivé, pracovné i pohybové zručnosti a zároveň si upevňovali osvojené či nadobúdali nové poznatky a vedomosti. Samozrejme, deti mali dostatok priestoru na vlastné aktivity a spontánne hry, a činnosti ŠKD boli vždy prispôsobované ich aktuálnym potrebám a záujmom. Fotografickú dokumentáciu si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      • September