• Rozdelenie oddelení

      •  

        ranný ŠKD - zmiešané ročníky - podľa rozpisu služieb

       I. oddelenie - 3. a 4. ročník - Drahomíra Smatanová

       II. oddelenie - 1. a 2. ročník - Bc. Monika Laššáková