• Zápis

    •                            

     Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2019/2020 sa bude konať 17. apríla 2019 o 15:30 h v Základnej škole s materskou školou Dohňany.

     Zápis do materskej školy je od 15. 04. do 25.05. 2019. Rozhodnutie  o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy bude po 15.06. 2019.