• Testovanie

    • Vážení rodičia !

     Na základe Vášho záujmu škola objednala na MŠVVaŠ kloktacie PCR testy. Testovanie prebehne jednorazovo na začiatku školského roka a to 3.9.2021.

     Ako bude prebiehať testovanie:

     1. Testovanie bude prebiehať v školských  podmienkach za asistencie pani učiteliek.

     2. 3.9. 2021 odoberieme  vzorky v  škole.

     3. Škola následne odošle vzorky do laboratória a do 72 hodín dostanú výsledky testov zákonní zástupcovia žiakov aj riaditeľ školy.

      

     Aby testovanie prebehlo hladko, je bezpodmienečne nutné sa oboznámiť s testovaním na linke, kde presne nájdete postup testovania.

     V tomto linku nájdete inštrukcie, ako postupovať pri testovaní: Inštruktáž

      

     Termín testovania je len 3.9. 2021 do 12,00 hod. V prípade nesplnenia týchto termínov nie je možné testovanie uskutočniť po tomto termíne, škola nemá ako doručiť vzorky do špecializovaného laboratória ani ich nie je možné skladovať v škole.

     Vážení rodičia ! V záujme ochrany Vašich detí a našich zamestnancov Vás žiadam o dodržanie týchto pokynov.

     Informácia k AG nosným testom. Na základe oznámenia z ministerstva školstva sa dodávka testov z dôvodu ich nedostatku oneskorí.