• Návrat detí od 10.01.2022

    • Dobrý deň, milí žiaci, chceme Vás srdečne pozdraviť na začiatku nového roka!

     Nakoľko sa epidemiologická situácia na Slovensku zlepšila, ministerstvo školstva dňa 4. 1. rozhodlo o obnovení prezenčného vyučovania na všetkých typoch škôl.

     Od 10. januára 2022 nastupujú všetci žiaci na vyučovanie prezenčnou formou  pri dodržiavaní všetkých oparení.  V záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov MŠVVaŠ SR dôrazne odporúča pri nástupe do školy a školského zariadenia žiakom  absolvovať testovanie na ochorenie COVID-19 antigénovými testami určenými na domáce použitie, najlepšie 2x týždenne. Použitie testu zaznamenajte v edupage.

     Žiak pri nástupe do školy predloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, v položke ŽIACI A RODIČIA - DOKUMENTY PRE RODIČOV, alebo pošle cez edupage najlepšie v nedeľu večer.

     Ďakujeme za spoluprácu a pevne veríme, že nasledujúce mesiace prežijeme v zdraví a budeme sa môcť plnohodnotne vzdelávať.