• Všetkovedko

     • V tomto školskom roku sme sa  zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže O najmúdrejšieho medzi najbystrejšími  Všetkovedko. V silnej konkurencii 17985 žiakov 2. až 4. ročníka sa naši žiaci nestratili. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme im veľa chuti do získavania nových vedomostí vo všetkých oblastiach ľudského poznania. Zároveň patrí poďakovanie Občianskemu združeniu rodičov ktoré našim žiakom zaplatilo štartovné. ĎAKUJEME!

      2. ročník   Celkový počet bodov 168

      Meno                             Body                         Poradie

      Barborka Komárová       149                                1.

      Zara Markovičová          112                                 2.

      Viktória Pitvorcová           98                                3.

      Elizabeth Bartošová         91                                4.

      Matej Satina                    79                                 5.

      3. ročník   Celkový počet bodov 210

       

      Samuel Katreňák           161                                1.

       

      Šimon Mušák                 128                                2.

      Kamila Lešková             120                                3.

      Timotej Loduha             119                                 4.

      Rebeca Blahová           112                                 5.

      4. ročník   Celkový počet bodov 210

       

      Matej Markovič              125                                1.

       

      Adela Mušáková           120                                 2.

      Marcelka Vráblová        119                                 3.

      Oliver Žiak                    118                                 4.

      Samuel Klinovský         116                                 5.

     • Mikulášska besiedka

     • 3. decembra sa nedeľné popoludnie nieslo v mikulášskej atmosfére. Deti si mohli v tvorivých dielňach vytvoriť  rôzne vianočné dekorácie a vyzdobiť si perníky. Neskôr v DKT vystúpili so svojím programom, za ktorý boli odmené Mikulášom darčekmi  a spoločne s jeho pomocníkmi rozsvietili vianočný stromček pred Pamätnou izbou. Domov odchádzali s darčekmi, výrobkami a rozžiarenými očkami.