• Zápis prvákov

     • Minulú stredu buduci prváčikovia ukázali svoje vedomosti a zručnosti pri riešení rôznych úloh. Všetci ich úspešne zvládli a v novom školskom roku sa stretneme v počte 17. Prajeme Vám veľa úspechov!

     • Slávik

     • Vyhodnotenie školského kola speváckej súťaže SLÁVIK:

      1. a 2. ročník - Veronika Chalaňová, Viktorka Drahniaková , Karinka Kubenová.

      3. a 4. ročník - Adelka Mušáková, Alex Drahniak, Eliáš Fedor.

      Všetkým blahoželáme!

     • BESEDA S POLICAJTKOU

     • 11.4. 2018 sme mali v našej škole besedu s pani policajtkou, ktorá žiakom pripomenula základné pravidlá správania sa na ceste, chodníku a pri stretnutí s cudzími ľuďmi. Beseda bola pútavá a deti sa aktívne zapájali do diskusie.


     • Zápis do materskej školy

     • Žiadosti o prijatie dieťaťa si rodičia môžu vyzdvihnúť u zástupkyne MŠ v uvedenom termíne, vypísanú žiadosť spolu s potvrdením od lekára rodičia dieťaťa doručia do MŠ vo vyššie uvedenom termíne – do 15. mája 2018 .

      Podmienky prijatia:

      1. vek dieťaťa od 3 do 6 rokov,
      2. do MŠ budú prednostne prijaté deti, ktoré:
       • dovŕšili piaty, šiesty rok veku
       • majú odloženú školskú dochádzký

      Žiadame rodičov, aby akceptovali uvedený termín prijímania žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ pre školský rok  2018/2019, ktorý je v zmysle platnej legislatívy.

      Po uvedenom termíne bude evidencia žiadostí ukončená.