• Platby !

     • Vážení rodičia, všetky platby za starvu a poplatky za materskú školu a školský klub sa budú platiť v septembri. Hneď prvý deň obdržíte oznámenie o platbe a bude ju potrebné uhradiť do 13.09.2018,

      Platby sa nemenia:

      strava  MŠ - 26,80,- €

                  ZŠ - 21,19,- €

      ŠKD      ranná - 2,- €

                poldenná- 7,- €

                celodenný - 9,-€

      MŠ                      15,- €

                                                                                                                                Mgr. Katarína Miškárová

     • Zoznam vecí potrebných v MŠ

      • kópiu zdravotného preukazu poistenca
      • prezuvky (pevné, otvorené, prípadne ortopedické)
      • pohodlné oblečenie na prezlečenie do triedy
      • náhradné oblečenie
      • pyžamo
      • plášť na výtvarné aktivity
      • potreby na ústnu hygienu : zubná kefka, pasta + pohár
      • Hygienické vreckovky - 2 . 10 x 10 bal. alebo vyťahovacie – 2 balíky

      Všetky veci, ktoré má dieťa v materskej škole, treba označiť menom (okrem náhradného oblečenia).

     • Pripravte sa na nový školský rok.

     • Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste pripravili pre svoje dieťa školské pomôcky podľa zoznamu a snažili sa celý školský rok o to, aby Vaše dieťa malo každý deň v poriadku pripravené všetko, čo do školy potrebuje a v takom stave, aby mohlo nerušene a bez stresu pracovať zároveň so svojimi spolužiakmi. Školskú tašku, zošity, peračník a zrkadielko si otvorte a skontrolujte každý deň. Tešíme sa na spoluprácu.

      Pomôcky pre I. stupeň

      Peračník:

      • ceruzky (vždy zastrúhané)
      • pastelky (vždy zastrúhané)
      • Strúhadlo zatváracie
      • Guma
      • Plniace pero (odporúčané značky TORNÁDO alebo STABILO, prípadne na bombičku)
      • nožnice (kvalitné)

      Výtvarná výchova:

      • pracovný plášť (košeľa, tričko)
      • vodové farby – nie okrúhle poschodové
      • Štetce – okrúhle č. 6, plochý č. 8
      • voskovky
      • igelit na lavicu
      • handrička na utieranie štetcov
      • škatuľa na pomôcky VV – tvrdší kartón
      • igelit na lavicu
      • umelú nádobu na vodu
      • všetko podpísať a priniesť v škatuli (napríklad od topánok)

      Telesná výchova:

      • Cvičebný úbor – tepláky alebo legíny, biele tričko, biele ponožky
      • Cvičebná obuv – cvičky alebo tenisky s bielou podrážkou
      • 1 ks označené textilné vrecko

      Hygiena:

      • 1 ks malý uterák označený menom s uškom na zavesenie
      • 2 balenia vyťahovacích papierových vreckoviek

      Ostatné:

      • Prezúvky alebo sandále iba s bielou podrážkou /označiť menom/, vsuvky z bezpečnostných dôvodov neodporúčame.
      • 1 ks textilné vrecko na prezuvky – označené
      • Obaly na učebnice a zošity
      • Prefotený preukaz zdrav. poistenia

      Pomôcky, ktoré zabezpečí škola a žiaci ich budú mať v škole- nekupujte .

      • Farebný papier
      • Zošity č. 512,513,510, 523, 524,
      • SADU predpisových zošitov k Šlabikáru Lipka
      • zošity s pomocnou linajkou
      • slovníček č. 624
      • výkresov A4
      • výkresov A3
      • plastelína
      • Tyčinkové lepidlo 

      Privítame akúkoľvek sponzorskú pomoc v podobe kancelárskeho materiálu na prácu v triede.