• Škola pod palcom.

     • Moderná škola

      Jedna šikovná aplikácia naplní telefón alebo tablet školou. Od rozvrhu, známok, dochádzky cez  školské oznamy až po domáce úlohy.

      Učiteľ

      Cez mobilnú aplikáciu aSc EduPage môžu učitelia zadávať známky, domáce úlohy alebo triednu knihu priamo na hodine. Zadané údaje sa automaticky prenesú do školského systému, netreba ich už druhýkrát zapisovať. Rodičia Vás budú velebiť za aktuálne informácie.

      Rodič

      Známky, dochádzka, domáce úlohy, informácie o písomkách či skúšaní, preberané učivo, ospravedlnenky, príchody do školy, rozvrh, suplovanie.  Všetko do pár minút po zadaní priamo v mobile.

      Žiak

      Domáce úlohy, písomky, obedy, suplovanie, správy spolužiakom. Nech už nikdy na nič nezabudnem.

      Vedenie

      Spokojnejší rodičia a menej práce pre učiteľov? A to všetko v cene aSc Agendy, takže nemusím nič navyše platiť? Už chápem, prečo aSc používa 90% slovenských škôl.eti na našej stránke. V bočnom paneli nájdete položku písomky/DU , kde nájdete zadané domáce úlohy. Pani učiteľky skúšajú aplikáciu vo svojej práci a dúfame, že sa vám bude páčiť .

      Informácie získate u pani riaditeľky školy.

       

       

     • Zimné radovánky

     • Zimné radovánky

      31. januára sme ukončili 1. školský polrok veselou sánkovačkou na kopci pri vleku, kde sa mohli deti vyšantiť v snehu a zasúťažiť si medzi sebou v rôznych hrách.

     • Finančná gramotnosť - projekt

     • Človek je vo svojom živote spätý s množstvom rozhodnutí, ktoré ho ovplyvňujú financiami. Preto je naša škola pripravená vniesť svojich žiakov do moderného sveta peňazí. Naši pedagógovia využívajú počas výučby odborné zručnosti, ktoré sú zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti. Zážitkové učenie - rozprávka o troch grošoch, rôzne aktivity spojené s počítaním, nákupom, predajom, diskusie o potrebných a nepotrebných veciach, hra na obchod, pracovné listy, spoznávanie hodnoty peňazí, tvorba koláží - nákupná taška, nákupný vozík, ponukový katalóg na hračky - všetko spojené s výpočtami.