• Zápis prvákov

     • Naši budúci prváčikovia sa prišli zapísať do školy. Ukázali, čo sa všetko naučili v škôlke a všetky svoje zručnosti.

     • Oznam

     • Vážení rodičia, na našej stránke sa robia úpravy, aby ste mali lepšie možnosti byť s nami byť v kontakte a mali dostatočné informácie o škole. Ospravedlňujeme sa za niektoré nedostatky, pracujeme na ich odstránení a vylepšení. Miškárová, riaditeľka školy.

     • Kniha- môj kamarát

     •  

      Počas projektu k MESIACU KNIHY sme sa zameriavali na aktivity spojené s knihami, čítaním a rozprávaním. Jednotlivé triedy a žiaci  MŠ navštevovali novú školskú knižnicu v priestoroch školy, kde si mohli vybrať knihu podľa svojho záujmu. Starší žiaci boli čítať rozprávky deťom z MŠ a zároveň im kládli otázky na porozumenie textu. Rozvíjali sme čitateľskú gramotnosť. Starší žiaci si vo svojich triedach zmerali sily v rýchlosti čítania, počas dramatiky hrali divadielka na motívy známych rozprávok, rozprávali sa o svojich obľúbených knihách, ktoré si spoločne vystavili v triede. Najviac času sme strávili s vlastnou tvorbou spoločnej knihy. Zahrali sme sa na spisovateľov a ilustrátorov a vytvorili zaujímavé dielka, ktoré sme si v triedach spoločne prečítali a následne vystavili v priestoroch školy. Marec - MESIAC KNIHY bol spojený aj so školským kolom HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA, v ktorom predniesli básne žiaci jednotlivých ročníkov.