• Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • Vo štvrtok 28 novembra sa 5 druhákov, 4 tretiaci a 5 štvrtákov odvážne pustilo do súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Deti odpovedali na netradičné úlohy, aby ukázali, že o svete už vedia ozaj veľa.

      Fotografie zachytávajú skvelú atmosféru súťaže, chvíle napätia. 

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • 27.11. 2019 od 14.00 do 16.00 hod. sa budú konať rodičovské pohovory.

     • Projektová téma - Zdravie a zdravá výživa

     • Robili sme rôzne aktivity na danú tému, ktorú sme ukončili výrobou a ochutnávkou zdravých jedál. Všetkým sa pochúťky podarili, zostali prázdne taniere.

     • Návšteva

     • V stredu nás potešila návšteva našich bývalých žiakov, ktorí využili svoje voľno a prišli nás pozrieť. Ďakujeme, že nezabúdate!

    • TdPASLÍK
     • TdPASLÍK

     • Divadelné predstavenie o trpaslíkovi, ktorý sa vydá do sveta zastaviť slnko, aby jeho kamarátka slnečnica na jeseň neodkvitla. Predstavenie sa tiež zaoberá logopedickou témou – aj človek s rečovou vadou dokáže spraviť veľké veci, ak na sebe pracuje.

     • Pokračujeme v zbere odpadového materiálu

     •