• Projektové témy - FAŠIANGY a FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

     • Hoci má február menej dní ako ostatné mesiace počas roka, my sme nezaháľali a stihli sme toho pomerne dosť. Vrámci mesiaca február sme sa venovali dvom projektovým témam - FINANČNEJ GRAMOTNOSTI a FAŠIANGOM. Čo sa týka finančnej gramotnosti, zamerali sme sa na rozvíjanie povedomia detí o základných pojmoch z danej oblasti - prostredníctvom nametových hier a modelových situácii, výtvarných a didaktických aktivít či pracovných listov si deti osvojovali pojmy ako mince, bankovky, hotovosť, výdavok a zábavnou formou sa učili uvedomiť si, akú hodnotu majú peniaze pre ľudí. Na veselú karnevalovú náladu sme sa naladili aktivitami súvisiacimi s tradíciami, medzi inými napríklad pečenie šišiek či už tradičný detský karneval, ku ktorému neodmysliteľne patrí veselá a farebná výzdoba, ktorá prehĺbila celkovú atmosféru. Karneval bol skvelým zavŕšením FAŚIANGOV, deti sa zabavili i si zasúťažili a dobre naladení sme sa na týždeň rozlúčili, pretože nás čakajú jarné prázdniny, po ktorých sa opäť stretneme v škole, plní síl do ďalšieho učenia a povinností.

     • KARNEVAL

     • Posledný školský deň pred jarnými prázdninami bol spojený s hudbou, tancom, súťažami, maskami  a veľkou zábavou. V rôznych súťažiach si deti zmerali svoje sily v rýchlosti i zručnosti a získali sladké odmeny za svoje krásne kostýmy. Všetci sa zabávali, spievali a tancovali. Dnešný deň sa vydaril.

      Prajeme všetkým príjemné jarné prázdniny plné oddychu a zábavy.

     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • Vo štvrtok sme mali školské kolo HK. Bolo veľmi ťažké vybrať najlepších prednášajúcich žiakov, porota mala ťažkú úlohu. Prváci, druháci, tretiaci aj štvrtáci sa veľmi snažili a každý dostal drobný darček a list za účasť.Tí najlepší dostali  aj  diplom a rôzne ceny. Blahoželáme.

     • Zber mobilov

     • ZŠ s MŠ Dohňany sa zapojila do zberu starých mobilov. Ak máš mobil, ktorý nepotrebuješ, prines ho do školy a pomôžeš nám získať zaujímavé ceny pre celú školu. Ďakujeme.