• Koniec roka

     • Skončil sa ruch na chodbách školy  a žiaci s radosťou  a úsmevom vykročili do náručia prázdnin. Prežili sme všetci veľa pekného, úsmevného. Aj keď sme všetci iní, ale cieľ sme mali rovnaký – prežiť školský rok čo najúspešnejšie, s dobrými známkami, dosiahnuť prvenstvá v  súťažiach, získať nové vedomosti, nájsť si nových kamarátov a zažiť mnoho zážitkov.

      Namáhavá práca bola nakoniec odmenená úspechom. Netradičný školský rok zatvoril naše brány a školy budú dva mesiace oddychovať. Oddychovať budú aj deti- prajem im krásne slnečné dni, plné hier a zábavy.

      Poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí s nami pracovali aj v tých najťažších chvíľach. Spolu sme zvládli školský rok COVIDU. Patrí vám veľké ĎAKUJEME.

       Osobitne sa chcem poďakovať  učiteľom a zamestnancom školy, ktorí úspešne so mnou dotiahli koniec roka za brány školy.

      Riaditeľstvo školy praje všetkým žiakom krásne prázdniny, učiteľom a ďalším pracovníkom príjemnú dovolenku a veríme, že po načerpaní nových síl sa s radosťou a optimizmom stretneme  2. septembra v školskom roku 2020/2021.

       Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Dohňany.

       

      Ukončili sme rok plný zmien a nových veci. Deti si zaslúžili vysvedčenie, pochvalu aj odmenu.

      Ďakujeme za sladkú odmenu- bola výborná.

     • Netradičné fotenie

     • Koniec školského roka je predo dvermi a my sme dnes vytvorili netradičné fotenie kolektívov pod tablom 4. ročníka.

      Štvrtákom prajeme najlepší let do ďalšieho vzdelávania.

     • Koniec školského roka

     • Ukončenie školského roka 2019/2020 bude dňa  30.06.2020  o 9,00 hod. v Základnej škole s materskou školou Dohňany. Deťom bude odovzdané vysvedčenie.

      ŠKD je od 6,30 do 15,30  zabezpečený.

      Prevádzka mateskej školy je od 6,30 do 15,30 hod. 

      Od 01.07.do 31.07. je prevádzka otvorená od 6,30 do 15, 30 hod. 

      Od 01.08. do 31.08. je materská škola so súhlasom zriaďovateľa zatvorená.

      Školský rok 2020/2021 začína 02.09 2020