• Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

     • Čo potrebuje dieťa do MŠ

     • 1. prezúvky s uzavretou pätou, pevné  (podpísané)

      2. pyžamo (podpísané)

      3. hygienické vreckovky - 2 ks v krabičke vyťahovacie

      4. náhradné oblečenie do skrinky, spodné prádlo, igelitovú tašku (podpísané)

      5. hrebeň

      6. rúško  1 ks má dieťa pri príchode na tvári, 1 ks uzavretom vrecku odložiť do skrinky