• Dištančné vzdelávanie pokračuje

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 08.01.2021 a súhlasu zriaďovateľa otvárame od 25.1.2021 materskú školu a školský klub detí  len pre deti MŠ a žiakov 1.-4.ročníka, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotníctvo, polícia, vojsko) alebo deti a žiakov rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. V 1.- 4. ročníku základnej školy naďalej pokračuje dištančné vzdelávanie.

      • Prevádzka MŠ bude v tomto období od 6:00 do 16:00 hod.
      • Prevádzka ŠKD pre žiakov 1.-4. ročníka bude v tomto období od 7:00 do 15:30 hod. Zabezpečíme, aby sa žiaci v ŠKD zúčastňovali na dištančnom vyučovaní.
      • Stravovanie detí a žiakov je taktiež zabezpečené.
      • Pri vstupe do MŠ a ŠKD je potrebné predložiť podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré je prílohou tohto oznámenia.
      • Záujem o prevádzku materskej školy a prevádzku ŠKD nahláste, prosím, riaditeľke školy ZŠ s MŠ , alebo na telefónnom čísle: 09117474438, alebo mailom: zsdohnany@zsdohnany.sk , prihlásením na edupage.  do 24.01.2021.

      VyhlásenieVyhlasenie-zakonneho-zastupcu_2021.docx

     • Dištančné vzdelávanie pokračuje

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 08.01.2021 a súhlasu zriaďovateľa otvárame od 18.1.2021 materskú školu a školský klub detí  len pre deti MŠ a žiakov 1.-4.ročníka, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotníctvo, polícia, vojsko) alebo deti a žiakov rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. V 1.-4. ročníku základnej školy naďalej pokračuje dištančné vzdelávanie.

      • Prevádzka MŠ bude v tomto období od 6:00 do 16:00 hod.
      • Prevádzka ŠKD pre žiakov 1.-4. ročníka bude v tomto období od 7:00 do 15:30 hod. Zabezpečíme, aby sa žiaci v ŠKD zúčastňovali na dištančnom vyučovaní.
      • Stravovanie detí a žiakov je taktiež zabezpečené.
      • Pri vstupe do MŠ a ŠKD je potrebné predložiť podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré je prílohou tohto oznámenia.
      • Záujem o prevádzku materskej školy a prevádzku ŠKD nahláste, prosím, riaditeľke školy ZŠ s MŠ , alebo na telefónnom čísle: 09117474438, alebo mailom: zsdohnany@zsdohnany.sk , prihlásením na edupage.  do 15.01.2021.

      Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa v prílohe: Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu_2021.docx docx

     • Oznam

     • Vážení rodičia, dostali sme novú informáciu na používanie SMARTBOOK

      Je tu nová verzia SmartBooks!STARÁ VERZIA ešte dosluhuje na kontrolu starých domácich úloh učiteľmi.

      Pre vás sa mení len prihlasovanie a nemusíte mať už program nainštalovaný v počítači.

      Prihlasovať sa budete cez odkaz na našej stránke ako sa prihlasujete na Bezkriedy alebo ALftesty. Prihlasovacie meno a heslo sa nemení. Odkaz je už na našej stránke v položke žiaci a rodičia.

     • Otvorenie MŠ

     • Informácie o otvorení MŠ od 11.01.2021

       

      Základná škola s materskou školou Dohňany oznamuje zákonným zástupcom detí, že prevádzka MŠ bude obnovená od 11.01.2021 s nasledovným obmedzením: na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie bude prevádzka MŠ obmedzená od 11.1.2021 do 15.1.2021 podľa usmernenia MŠVVaŠ SR.

      Do materskej školy môžu nastúpiť výlúčne deti zákonných zástupcov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a ktorých povaha práce neumožňuje výkon práce z domu - t. j. rodičov, ktorí nie sú na materskej dovolenke, nezamestnaní a nepracujú z domu. Za týmto účelom pri nástupe dieťaťa do MŠ môže poverený zamestnanec MŠ vyžiadať k nahliadnutiu potvrdenie od zamestnávateľa zákonných zástupcov o nutnosti výkonu práce na pracovisku.

      Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s COVID pozitívnou osobou nemôže navštevovať MŠ. Žiadame rodičov, aby do štvrtka, 07.01.2021 do 16:00 hod. nahlásili záujem o návštevu dieťaťa v MŠ. Záujem nahláste, cez sms na tel. č. +421911 747 438 (meno a priezvisko dieťaťa - áno / nie) - vyberte iba 1 možnosť´, cez edupage prihlasovanie na akciu.

      Podľa usmernení MŠVVaŠ má zákonný zástupca nárok od 11. do 18. januára 2021 na vyplatenie pandemickej OČR. 

      Ak dieťa do MŠ nepríde, nie je nutné vyplniť formulár a nemusíte dieťa ani ráno 11.1.2021 odhlasovať.

     • Návrat žiakov do školy

     • Vážení rodičia a žiaci!

      Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu boli ministrom školstva vydané nasledovné pokyny týkajúce sa vyučovania v najbližších dňoch:

      * od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu,

      * od 18. januára sa otvoria materské školy, obnoví sa aj prezenčný vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl. Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov.

      Testovanie formou antigénových testov bude realizovať zriaďovateľ školy – Obec Dohňany.  Tento víkend - sobota, nedeľa - 09. a 10. január 2021. Budú dve odberné miesta v Dome kultúrnych tradícii Dohňany.

      Prosíme rodičov, aby sa dali otestovať, nakoľko je to jedna z podmienok otvorenia školy a plynulého priebehu vyučovacieho procesu na Základnej škole s materskou školou Dohňany .

      * po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené materské školy v štandardnom režime, ako aj prvý stupeň základných škôl.

      Podľa aktuálnych informácií majú rodičia žiakov prvého stupňa v týždni od 11.01. do 18.01. 2021 nárok na čerpanie pandemickej OČR.

      Veríme, že chápete stav súčasnej pandemickej situácie, ktorá sa momentálne nevyvíja priaznivo. Musíme operatívne (niekedy bohužiaľ z hodiny na hodinu) reagovať na všetky rozhodnutia, usmernenia a nariadenia RÚVZ, ministerstva školstva SR a zriaďovateľa školy.

      Ďakujem za porozumenie a vzájomnú spoluprácu.