• MDD
     • MDD

     • Rôzne hry, aktivity a pátranie po poklade na školskom dvore boli náplňou tohto dňa.Počasie nám prialo a deti sa vyšantili.

     • Deň detí v MŠ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň detí v MŠ.

      Prvý júnový týždeň, v materskej škole , bol venovaný deťom a ich sviatku. Od pondelka sme mali pripravený zaujímavý program. Deti mali možnosť vyskúšať si svoje zručnosti a šikovnosť v pohybových aktivitách, ktoré pripravili pani učiteľky. Deti kreslili na chodník, súťažili na školskom dvore a mali preteky na kolobežkách. Na koniec na deti čakala sladká odmena od organizácie Jednota dôchodcov Dohňany a pani riaditeľky. Deti boli veľmi šťastné a nadšené. Prežili sme spolu veľa pekných chvíľ.

     • Projektová úloha - RODINA

     • Koncom mája  sme sa v našej škole zamerali na tému RODINA. Počas vyučovacích hodín sa žiaci rozprávali a tvorili na danú tému rôzne výtvory. Žiaci  3. a 4. ročníka urobili krásne projekty o svojich rodinách v anglickom jazyku. Prváci, druháci a ostatní žiaci vytvorili svoje rodinné stromy a domčeky, vyplnili rôzne pracovné listy, dokreslili tváričky členov rodiny a ich emócie, nakreslili si vlastnú mačaciu rodinu a iné. Štvrtáci urobili veľký plagát, ktorý znázorňuje všetkých žiakov a zamestnancov školy s názvom VEĽKÁ ŠKOLSKÁ RODINA. Každý žiak školy si nakreslil svoj vlastný portrét, ktorý štvrtáci použili na plagáte. Nakoniec si upiekli veľmi chutnú bublaninu.